Telen fortsetter sin valgkamp i dagens avis. (lørdag 29.8). I dag er det Lars Martin Lund på vegne av FAU Sætre som får spalteplass med sine argumenter. Torgeir Fossli får også sin stripe med kritikk til flertallet i skolesaken. Begge referer til arkitektene – ekspertisens råd! Som de etter alt å dømme leste i Telen […]

Read More →

Rådmann fikk god spalteplass på tirsdag til å forberede innbyggerne på at det er riving og nybygg fremfor oppussing og tilbygg som gjelder på Sætre. Rådmannen understreker at det var nødvendig med en solid ekspertvurdering for å forsikre seg om at det blir fattet en faglig og riktig avgjørelse i spørsmålet om oppussing eller nybygg. Det vises da til uttalelser fra […]

Read More →

Telen fornekter seg ikke. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si for dette er jo egentlig bare trist, men i dagens avis, tirsdag 25.08, ser vi atter en gang et eksempel på redaktørens personlige agenda som kjøres frem med avisa som virkemiddel. Denne gangen kanskje enda klarere enn tidligere! -Og på hvilket grunnlag kan jeg hevde akkurat […]

Read More →

Det er jo et lite paradoks at det vi lokalt bare kaller «jernbanen», har det offisielle navnet «Notodden nye Jernbanestasjon», når vi vet at stasjonen ble bygget allerede i 1917. Den er derfor alt annet en ny, selv om den i dag fremstår i nyoppusset drakt, tilbake til sin opprinnelige form og farge fra den […]

Read More →

Å være egoist er ikke noe sympatisk trekk, om noen skulle tro det! Vi lever i en tid der det er høyt fokus på effektivitet, rasjonalisering, sentralisering, reformer, og markedsøkonomi. Vi ser mer og mer privatisering, helt åpent eller i snikende form. Byene vokser og distriktene tynnes ut. Folket presses til urbane løsninger med mindre […]

Read More →

Valgkampen er i gang. Det er det ingen tvil om. Det er jo artig å lese om SV Notoddens nye farge. For med Borgar Løberg som arkitekt for lokalpartiets nye nærings og distriktspolitikk er det ikke umulig at de kan overta en plass i det borgerlige samarbeidet etter valget. For prosjektlederen fra Faveo Prosjektledelse, som til daglig tilbyr […]

Read More →

En høyre-bølge dominerer Europa om dagen, og etter siste stortingsvalg så er Norge på god vei etter. Hva er det som gjør at venstresiden i Europa tilsynelatende mister grepet? Hvorfor lar vanlige arbeidsfolk seg lure til å være med på dette? Det er garantert mange meninger om dette, og situasjonen er nok gjenstand for stor […]

Read More →