Nybygg eller oppgradering på Sætre

Rådmann fikk god spalteplass på tirsdag til å forberede innbyggerne på at det er riving og nybygg fremfor oppussing og tilbygg som gjelder på Sætre.

Rådmannen understreker at det var nødvendig med en solid ekspertvurdering for å forsikre seg om at det blir fattet en faglig og riktig avgjørelse i spørsmålet om oppussing eller nybygg. Det vises da til uttalelser fra Per Rygh fra Arkitektenes Landsforbund som i følge rådmannen har konkludert med at det er riving som er det mest fornuftige alternativet.

Harald Wold, som kjenner byens skolebygg bedre enn de fleste, deler åpenbart ikke Per Ryghs konklusjon. Den samme dagen har Wold et leserinnlegg om saken, der han ser oppussing eller nybygg i perspektivet av den økonomiske situasjonen kommunen er i. Wold peker her på et viktig poeng. Det hele bør gjøres innenfor så stramme rammer som overhode mulig.

Jeg lurer da på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for den konklusjonen Rygh skulle utarbeide? Hvor mange elever skulle denne skolen totalt bygges for? Hvor store klasser er det signalisert at skolen skal ha? Skal alle klasser være like store? Dette regner jeg med er viktige spørsmål for en vurdering om det er mulig å bevare kontra å bygge nytt på Sætre.

Skal bevaring av viktig arkitektur vektlegges? Det blir selvsagt vanskelig så lenge konklusjonen allerede er å rive og bygge nytt. Men har det vært spesifisert at dette skulle være en aktiv del av den vurderingen som er foretatt? At bevaring av unik arkitektur skulle måles opp i mot ulempene og de øvrige behov i saken.

Hvor omfattende har den tekniske vurderingen av byggenes beskaffenhet vært? Har det vært gjennomført grundige analyser av byggene fra Rygh sin side før konklusjonen er foretatt?

Alt dette kan sikkert Rygh si mer om, siden det er han som har gjennomført vurderingen og som står bak konklusjonen som rådmannen legger til grunn for at nybygg er det beste alternativet. En redegjørelse som underbygger konklusjonen bør følge med når en slik drastisk anbefaling blir lagt på bordet.

Personlig føler jeg at jeg står igjen med flere spørsmål enn svar etter å ha lest Telen om denne saken. Jeg var derfor inne på kommunens nettsider for å se om jeg kunne finne rapporten til Rygh, men lykkes ikke. Ikke i postlistene i alle fall, med mindre jeg har klart å overse noe da…

Jeg ser uansett frem til å lese hele vurderingen til Rygh for å få et grundigere innblikk i de vurderingene som legges til grunn for konklusjonen.

Min foreløpige konklusjon er: Jeg tror det ikke før jeg får se det…

PS! Jeg er til og med usikker på om intervjuet med Per Rygh som stod i Telen (saken under den med rådmannen) egentlig har funnet sted?

                           -Huff, nei i dag var jeg vist i det tvilsomme hjørne…