Telen fører folket bak lyset i skolesaken!

Telen fortsetter sin valgkamp i dagens avis. (lørdag 29.8). I dag er det Lars Martin Lund på vegne av FAU Sætre som får spalteplass med sine argumenter. Torgeir Fossli får også sin stripe med kritikk til flertallet i skolesaken. Begge referer til arkitektene – ekspertisens råd! Som de etter alt å dømme leste i Telen for noen dager siden. Da fremsatt av rådmannen. Telen bygger oppunder og gir tilnærmet inntrykk av at de har intervjuet Per Rygh i saken.

Dette er om ikke annet god valgkampdekning for høyresiden, det ser jeg Hammer. Saken tiltaler velgerne, og det er ikke vanskelig å være enig i synspunktene heller sett i lyset av hvordan det legges frem her. Problemet er bare at hele saken fremstilles på feil premisser.

Så til enkeltes forsvar vil jeg bemerke at meninger basert på feil premisser har sin bakgrunn i at Telen presenterer fakta uten rot i virkelighet. For det er Telens faktaopplysninger det refereres til. Dette er ikke bra Jens Marius! Ser du ikke det selv?

Dette er jo slik medier i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med driver. Rein propaganda basert på faktafeil og selekterte intervjuobjekter.

For det første, ring nå endelig til Hr. Rygh i NAL og spør hva han egentlig har sagt! At det foreligger en velfundert saksrapport som konkluderer med at nybygg er det eneste fornuftige alternativet er ikke riktig. Det er faktafeil fremsatt av enten Telen eller Rådmannen. Eller kanskje begge to! Ut til folket er det uansett Telen som trykker det og redaktøren som står ansvarlig for at dette er riktig.

For det andre: Notodden er blakke! Kommunen har ikke penger! Hva pokker skal man da gjøre? Fortsette å låne… Vi har i dag allerede en formidabel gjeld pr.innbygger. Hva ville du som privatperson gjort om din gjeld var for høy fra før… lånt enda mer?

Vil vi ha politikere som lukker øynene og skyver plogen foran seg til det butter av seg selv?

FAU Sætre hevder at nå skal Sætre nedprioriteres for å rydde plass til ny skole på Vidar for Heddølene. Dette er et argument som ikke har noe som helst rot i virkelighet. Om Lund virkelig tror på dette selv så bør han sette seg inn i saken. For dette er bare svada. Punktum!

Skolesaken i korte trekk er i dag slik at Sætre har 1.prioritet. Alle er enige om det!

Der skal alle bygg, uansett om de er nye eller gamle fremstå med ny fremtidsrettet standard når alt står ferdig. Kanskje må noe rives, det vet man ikke enda, men om man slipper å rive og fortsatt får til fremtidsrettede løsninger så skal byggene bevares. Dét er det vedtaket i formannskapet stadfester. At mulig bevaring av arkitektur skal være én av vurderingene i konkurransegrunnlaget. Derfor villedes folk slik saken fremsettes gjennom Telen.

Rett før valget nå så er ikke en slik feilaktig fremstilling, der høyresiden i politikken begunstiges på falskt grunnlag, greit. Du opplyser ikke folket Hammer, du fører de bak lyset!

I det strukturvedtaket som er vedtatt før sommeren, så er det ikke sagt noe om Tinnesmoen enda. Det lå jo i det opprinnelige forslaget  som ble vedtatt at Tinnesmoen skulle legges ned og flyttes til Sætre, men denne ordlyden ble endret. Så Tinnesmoen er i dag ikke nevnt i vedtaket. Hverken som nedleggingsobjekt eller som en skole som skal bestå. Den er bare tatt ut av teksten i vedtaket, Det betyr at spørsmålet om Tinnesmoen forsåvidt fortsatt står åpent og må avklares.

Når det gjelder Heddal og en ny skole på Vidar, så er det slik at på tross av lovnadene som høyresiden ga Hedøllene, så innser nok alle at Rygi brakkeskole kommer til å være en løsning lenge. Det er ikke penger til noe mer der heller Lund. Så kanskje man bare skal innse det, og dele skolen i Heddal inntil videre. 1-4 på Rygi og 5-7 på Nordbygda. Ikke vet jeg, men det er ikke umulig at det vil være en bedre løsning for elevene i Heddal.

Så om velgerne ser de faktiske forhold, og innser at vi skal ha penger igjen til eldreomsorg og lærere også etter at renter og avdrag er betalt, så kanskje det blir litt mer spiselig å faktisk vurdere om vi kan få en god skole ut av det vi har, fremfor å bare låne oss opp til luksus vi ikke har råd til.

Og for å sette dette i et riktig perspektiv: Vi snakker ikke om at vi skal kjøpe oss et vrak av en «bruktbil». Vi vurderer om det er fornuftig å kjøpe en 2013 modell mercedes som har gått 10.000 km, i stede for å sette oss på venteliste for den nye modellen som koster det dobbelte. Det er i realiteten det valget det strides om. En god moderne og fremtidsrettet skole vil det uansett bli på Sætre. Det er Heddølene som må vente før de får en akseptabel løsning. Og det på ubestemt tid.

Godt valg ønsker jeg dere uansett!