Når kun én sak og én løsning teller…

facehead

FAU ved Sætre barneskole har opprettet egen facebook-gruppe der de mobiliserer i skolesaken. Det CHE_1er ikke så mange aktive på portalen, men de som er der er klare i talen. Om ikke annet så er det bra med engasjement, men de ulike innleggene og kommentarene som følger fremstår som veldig ensporet og til tider unyansert. Det er mye AP hets generelt og selvsagt også sterk kritikk av de som utgjør flertallet i skolesaken, som i tillegg til AP er SOL, KrF, Rødt og noen uavhengige.

HH_3

HH_4For døve ører
Om man trekker ut temaer fra enkelt-kommentarer og forsøker å nyansere dem så er det likevel mye som tyder på at det nok vil fremstå som passe nytteløst uansett, for i denne gruppen har de åpenbart bestemt seg. Det har vært nok av folk som har forsøkt å forklare, men det øret er lukket hos dem det gjelder.

LML_1Skjult agenda?
Her er det åpenbart kun en ny skole uten ungdomskole som gjelder. Man kan få inntrykk av at gruppen hevder at flertallet i skolesaken opererer med skjulte agendaer i saken. Det pekes på for lite areal, det pekes på opprettholdelse av gamle bygg, det hevdes at AP har en klar agenda om å sørge for Heddal fremfor Sætre. Hele saken fremstår rett og slett på en måte som er vanskelig å ta seriøst når man har fulgt debatten nøye det siste året. HC_1

Valgtid
Det varsles at dette blir et skolevalg. Det manes til alle foreldre med unger under eller i skolepliktig alder til å stemme på enten H eller V i kommunevalget. Ser de som oppfordrer til dette at kommunen har andre oppgaver enn skole?

Det er i og for seg greit å ha ulike syn på saken, og at skole engasjerer er det jo ingen som helst tvil om. Det er grunner for at struktur har stått på den politiske dagsorden i kommunen vår i årevis. Men når det brukes ord som «dette er virkelig alvorlig» og «viser sitt sanne ansikt» så er dette sterke setninger som normalt brukes der man omtaler korrupsjon og skjulte agendaer.

Om det hjelper så kan jeg forsikre alle om at flertallet i saken ikke opererer med noen skjult agenda. Det er ingen tanker for å sørge for Heddal fremfor Sætre Hugo. Det er så langt unna virkeligheten som det går an å komme. Så du kan ta det helt med ro.

CHE_2Verdensarv
Når det gjelder verdensarv-temaet så er det selvsagt et lite og ubetydelig argument i saken. Det er å anse som en liten understrekning eller markering som sier at fordi Notodden kommune nå er under UNESCOs vinger som verdensarvsted, så har vi sett at historien er viktig for oss. Derfor tar vi i dag slike betraktninger med i en ellers helhetlig vurdering. Det er jo ikke slik at dette er noe avgjørende argument i seg selv. Vi må ikke glemme den fadesen Notodden kommune gjorde den gang gamle Notodden Teater ble jevnet med jorden og hele sentrumsbilde ble endret for ettertiden. Så dette handler kun om å tenke seg om på forhånd, det er ikke dermed sagt at det er verneverdig på noen som helst måte, men vi må tørre å stille spørsmålene. Så uansett verdensarv eller ikke så skal selvsagt verneperspektivet vurderes i en sak som denne. Det betyr ikke at det automatisk vil konkluderes med vern.TN_1

Felles mål
For å feie enhver tvil til side: Alle partiene ønsker seg en moderne og kvalitativt bra skole for alle skolebarn i kommunen. Så her er vi enige. Det vi ikke er enige om, og som flertallet i Notodden kommunestyre har bestemt er at det er plass til både barneskole og ungdomskole på Sætre. Men om den skolen skal være i helt nye bygg, i total-renoverte bygg, eller en blanding av sådan er fortsatt et åpent spørsmål. Dette vil kommunestyret ta stilling til så fort det foreligger en solid tilstandsrapport på de bygningene som er der i dag. Dette virker det ikke som om gruppa deres har fått med dere. Saken er ikke avgjort enda. Rådmann og Telen forsøkte seg på en snarvei til nybygg, men NAL og arkitekt Per Rygh måtte da ut i avisen å avklare situasjonen. Det er ikke foretatt noen omfattende og endelig vurdering av bygningsmassen. Hverken teknisk eller arkitektonisk. Den rapporten må gjennomføres og den vil danne grunnlaget for videre vedtak i saken.

Det som da skal vedtas er om arkitektkonkuransen skal baseres på rehabilitering + supplerende nybygg, eller bare nybygg. Først da er løpet lagt.

HH_2Når man leser en del av innleggene så er det jo ikke grenser for hvilken pessimisme som avdekkes på vegne av venstresiden i Notodden politikken. Riktignok er det stor forskjell på ideologien mellom Venstrepolitikk og Høyrepolitikk, men det går vel an å forsøke å respektere hverandre likevel.

Økonomi
Skole er en av de viktigste sakene i kommunen. Vi har bare to store virksomhetsområder i kommunen. Det er skole og helse. De to sektorene reiser med omlag 2/3 deler av alle pengene kommunen har til rådighet. Da er det slik at om vi bygger for 200-250 mill (som er vedtatt) eller om vi bygger for 350 mill (som er det dere, H og V ønsker), så utgjør det en forskjell for fordelingen i årene som kommer. Slike betraktninger virker helt fraværende i debatten deres. Det er selvsagt ikke vanskelig å ønske på øverste hylle, om man kan lukke øynene når regningen kommer. Det er ikke dermed sagt at det er det som gir den beste helheten nå og i årene som kommer. TF_1Kommunen er blakk og paradoksalt nok er det H og V som vil bruke 100 mill ekstra i denne sammenhengen, de som så fort de finner en anledning så rasler de med Robek-trusselen. Den er der hele tiden for Notodden nå og det må alle ta innover seg. Den trusselen låner man seg ikke ut av Fossli!

Bare for å slå det fast, AP, Rødt, SOL, KrF og enkelte uavhengige ønsker av hele sitt hjerte en god fremtidsrettet skole i moderne lokaler med alle fasiliteter. Det kommer det også til å bli uansett hvem dere stemmer på til valget. Alle partiene i Notodden vil det.LM_1Dere snakker jo tilnærmet som om at byggene kommer til å bli stående som de gjør, bare med litt ny tapet og nye gardiner!

Om noen av dere er i tvil:Sætre sammen med Haugmotun er de eneste byggeprosjektene som ligger på kommunens bord i dag, så de vil gå sin gang nå!
Vidar barneskole er langt frem, det er ingen som har noen agenda for å endre på dette. Så det sprøytet der må du slutte å spre rundt deg med Lars Martin Lund. Det er en ren konspirasjonsteori uten rot i virkeligheten, og debatten fortjener ikke den slags svada. For når du som frontfigur for FAU går ut med slike løse antagelser så fremstår du som en «løs kanon på dekk», det er hverken du eller saken tjent med!

OL_1Slutt-appell
Forsøk å se kommunens behov for helhetsperspektiv også i skolesaken, og sett dere inn i de økonomiske konsekvensene som de ulike løsningene faktisk utgjør. Dere har barn i skolen, men mange av dere har sikkert også foreldre eller besteforeldre som også skal ha sine tjenester nå og i fremtiden. Så kanskje vi skulle vise at vi kan ha to ting i hode samtidig. Det er nemlig ikke gitt at man kan få gull og glitter til øl og pølsepriser over hele linja. Sånn er det bare!

 

Kilde: alle kommentarer er hentet på facebookgruppen «Kun barneskole på Sætre»