Kommuneøkonomi og gjeldsbyrde

Vi ønsker oss infrastruktur fra øverste hylle på alle områder i Notodden. Det skrikes om nye skolebygg og glem rehabilitering. Flertallsvedtaket er vist en hån mot barna? Bygg stort for fremtiden sies det! Da skal alt bli flott, bare vi får nye bygg i alle sammenhenger. Ny og større ungdomskole. Nytt sykehjem. Det koster ikke stort, staten dekker jo sin del av dette! Resten låner vi…

Hvor mye gjeld har Notodden kommune pr. innbygger i dag? Kan du som innbygger svare på det?

Om du ikke kan svare på det, så bør du kanskje ligge lavt i kravene om nye bygg. Har du ikke satt deg inn i kommunens gjeldsbyrde så kan du vel egentlig ikke være meningsbærer for nye skoler eller nye aldershjem. For da har du rett og slett ikke grunnlag for å ta fornuftige beslutninger i slike saker.

Du planlegger vel ikke å bygge deg et nytt hus uten å se det i relasjon til hvor mye du kan finansiere med den inntekten du har?

Du går vel ikke inn i bilforretningen å bare bestiller deg en bil. Den største modellen med alt av utstyr, uten å sjekke prisen? Og når du vet prisen, hva da? jo, da ser du på økonomien din og vurderer hvor mye du kan betale på bil pr. mnd, du sjekker hva billånet vil koste deg, legger inn en liten slakk i tilfelle at lånerentene øker i låneperioden, og på bakgrunn av disse analysene så bestemmer du deg…

Dette er måten å gjøre det på privat, og det er den samme metoden som må gjøres om man er politiker og skal bruke kommunens penger. Egentlig er dette grunnleggende og enkelt. Vi vet det jo alle sammen, men mange glemmer dette når det handler om å bruke penger som ikke er deres egne. Det gjelder mange politikere og det gjelder en rekke innbyggere som bare ønsker seg nye kommunale bygg uten tanke på resten. De ser ikke nedsiden, de ser bare ønsket om nytt og stort!

Vi bygger for 50 år heter det? ja vel, og hva så? Betyr det at vi kan glemme kostnadene? Glemme at vi har en gjeldsbyrde allerede? Glemme at det kan komme renteøkninger? Glemme å se på kommunens fremtidige utsikter til inntekter?

Nei vi kan dessverre ikke det. Ikke engang om vi hadde bygget for de neste 100 år kan vi det!

Vel, tilbake til det jeg innledet med. Hva er gjeldsbyrden til Notodden i dag?

Den er på 94269,- pr. innbygger. Dette er en gjeldsgrad på 121% sett i relasjon til inntektene. Dette er tallene som ligger til grunn for 2015 tallene til SSB.

Riksrevisjonen roper varsko i en ny rapport til alle kommuner som har over 100% gjeldsgrad. Om de samtidig har lavt disposisjonsfond og små utsikter til inntektsøkninger på kort og mellomlang sikt så er det et varsko om at situasjon krever oppmerksomhet. Notodden har som sagt nå en gjeldsbyrde på 121% før vi låner oss opp til nye Haugmotun og nye skolebygg.

Så da kan jo alle vurdere selv! vil det bety noen forskjell med noen 100 mill fra eller til i ytterligere gjeld?

Linker i saken:

Hver sjette kommune i Norge kan havne i gjeldskrisa

Kommunene er dypt forgjeldet

Riksrevisjonen: om kommunegjelden