I valg og krig er åpenbart alt lov!

I Telen i dag, lørdag 5.september, kommer oppfølgeren til «blir utsatt likevel» fra torsdag 3 september. Nå heter det «Én stemme avgjorde».

La oss begynne denne reisen med artikkelen den 3.9. Der Kai Andersen og Telen triumferende konstaterer at skolesaken vil bli utsatt til etter valget. Det er de «uavhengige» avhopperne fra AP sammen med sine nye partikamerater i SV som har snudd i saken. De vil nå støtte høyresiden i et utsettelseforslag i kommunestyret den 3.september. Nok en gang kan det se ut til at det blir «de uavhengige», -de som fikk sin tillit som listekandidater for arbeiderpartiet, som nå vipper saken over til en borgerlig valør. Det bemerkes ikke i særlig grad av hverken journalistene eller Fossli.

Fossli brummer
Men, når det er en FrP politikker som snur sine egne ryggen og stemmer mot, så blåses det opp som en svik mot systemet. Da brummer Fossli at dette går ikke an, og man kan få inntrykk av at det er en trussel for demokratiet. Det påpekes at vedkommende har tilnærmet innrømmet å ikke ha lest sakspapirene!
Og hva tenker du om slikt i hverdagen ellers da Fossli? Det er vel i så fall ikke første gangen at det sitter politikere i kommunestyresalen på Notodden som ikke har lest sakspapirene. Av og til kan man faktisk føle seg fristet til å tenke at det faktisk er mer regelen enn unntaket!

Grundige politikere
Nettopp derfor er det trygt å vite at vi i Notodden gjennom årenes løp har hatt innslag av etterrettelige og saksorienterte politikere som Edgar Gundersen, Morten Halvorsen, Asgeir Drugeli og Jon Grøstad, og sikkert noen til, som gjennom sin grundighet har kunnet satt sakene i et fornuftig lys basert på fakta fremfor synsing. Så også i skolesaken akkurat nå.

Leserinnlegg fra Edgar Gundersen
Jeg vil benytte anledningen til å takke Edgar Gundersen for et meget nyansert leserinnlegg om skolesaken den 3 september. Her vises det til en rekke vellykkede oppjusteringer av gamle bygg, det skrives på en måte som folk flest skjønner, og skolesaken får ett etterlengtet innlegg som kan balansere debatten noe.

Den éne stemmen
Hva er forskjellen om det er en avhopper fra den ene aller den andre leieren som avgjør saken? Hadde det vært mer spiselig om denne ene stemmen som nå avgjorde, hadde vippet saken den andre veien da?

Denne «sjuende vararepresentant» som Kai Andersen omtalte i sin leder samme dag hadde vel ikke vært nevneverdig mer saksorientert om han hadde stemt motsatt! Slik Telen fremstiller det så virker det som om at da hadde det vært helt greit, og at det først ble ugreit når han stemte i mot utsetteleses-forslaget?

Telen fremstår her som et bederva hylekor!

Konspirasjonsteorier
Telen mener i lørdagens avis at det ligger en usikkerhet under overflaten i debatten om AP og eventuelt andre partier vil ha en omkamp om Tinnesmoen etter valget? Dette er det da ikke noen usikkerhet om, dette er noe av det AP går til valg på!

Notodden Arbeiderparti vil bevare Tinnesmoen. -Så ja, om Arbeiderpartiet får flertall etter valget så vil de ta opp denne saken. Dette bygger på tanken om at skoler bør være der folk bor, og at det vil være en «katastrofe» for både barna og Tinnesmoen som bydel dersom de mister skolen sin. Da ender de opp som eneste bydel uten egen barneskole. For Sætre vil det uansett bare bli et pluss da det blir færre elever i forholdet til arealutnyttelse og ingen særlige endringer i planene forøvrig.

Så jeg håper da virkelig at både Kai Andersen og politikerne på Høyresiden har satt seg såpass inn i skolesaken at dette er kjent. Om ikke, så sitter man vel egentlig i glasshus når man kritiserer andre for ikke å ha satt seg inn i saken før man stemmer i kommunestyret!

Videre så nevnes igjen teorien om at flertallet på venstresiden forsøker å få til en «billig» utbygging av Sætre for å sikre nok penger til en storsatsing på Vidar? Hvor kommer slikt fra? Dette er jo renspikket konspirasjon. Sætre er det prioriterte nå, Vidar kommer i neste fase.
Om noen, etter å ha lest Telen, skulle føle seg fristet til å tro at venstresiden vil bygge en dårlig skole på Sætre, så ikke la deg friste. Denne teorien har ikke rot i virkelighet. Dette er ikke annet enn fordreide tanker fra et aviskontor i Heddalsveien…

Sætre skal fremstå som et totalt nytt og moderne skoleanlegg som vil tilfredsstille alle normer og fremtidsrettede løsninger som kreves. Det som det strides om er veien frem til dette resultatet. Skal man skal bevare og bygge om, eller rive og bygge nytt? Begge løsninger forutsettes å gi et like godt sluttresultat for elever og lærere.

Så slutt å spre tvil om dette! Det er ikke «fair play» å tillegge venstresiden meninger de ikke har i skolesaken, og det er Telen som er ansvarlig for å spre denne feilinformasjonen.

Sår tvil?
Det skrives at Torgeir Bakken (AP) fikk enkelte til å løfte øyenbrynene da han sådde tvil om de faglige rådene i saksutredningen.

Vel, det er vel kanskje rådene fra Norske Arkitekters Landsforbund Telen viser til mellom linjene. Telen selv viet jo disse rådene mye spalteplass for kort tid siden, da med en åpenbar konklusjon fra både rådmann og arkitekt Per Rygh om at riving var det som ble konklusjonene fra Ryghs ekspertvurdering. Arkitekt Rygh har senere hatt sitt eget leserinnlegg i Telen der han redegjør for at hans meninger nok er tatt litt ut av sammenheng og her kan dere selv nå lese hva Rygh i mail har sagt om rådmannens utspill i Telen:

Telen siterer rådmannen slik: ”Konkurranse – Dette er en svært omfattende sak som vi må kvalitetssikre for å få til optimale løsninger. Derfor har vi også benyttet Norske arkitekters landsforbunds Per Rygh til å vurdere skolene – og det blir fastslått at dagens skolebygninger ikke møter de krav en moderne og framtidsretta skole vil ha, sier rådmannen.”

Her er hva arkitekt Rygh svarer i mail som kommentar til dette:

Her går han nok for langt.
Jeg har slett ikke gjort noen seriøs vurdering av skolenes bygningsmasse eller ”kvalitetssikring” av planene han informerte meg om.
Det han viser til er bare en nokså uforbindtlig kommentar avgitt under 1 times besiktigelse i juni sammen med skolenes personale, der jeg uttrykte forståelse for at bygningenes struktur kunne være vanskelig å forene med de pedagogiske ønsker og mål de fremsatte.
En seriøs vurdering av bygningsmassen, både teknisk og arkitektonisk er selvsagt noe helt annet og langt mer omfattende.

Per Rygh

Er det dette folk hever på øyenbrynene av at blir kommentert av Bakken, -ja så skjønner jeg at mange gjør det! Men da må det vel være fordi det er oppsiktsvekkende fakta som blir avdekket i saken. Ikke fordi, slik man kan få inntrykk av i Telen, at Torgeir Bakken sår tvil om de faglige vurderingene i saken. Bakken har et poeng som høyresiden, rådmannen og Telen burde merke seg!

Det som kritiseres er at rådmann og Telen i fellesskap har gitt befolkningen et inntrykk av at NAL og Arkitekt Rygh har gjort en faglig og god vurdering av bygningsmassen som konkluderer med riving. Det er ikke sannheten, det ser man av svaret fra Rygh som er gjengitt ordrett over her i grønn tekst.

Hva som eventuelt er kontroversielt og grunnlag for å heve øyenbrynene i kommentaren om at «alle rektorer ønsker seg selvsagt en helt ny skole»… det skjønner jeg ingen ting av. Det ligger jo i sakens natur at rektorene helst vil ha alt nytt når skolen deres skal total-renoveres. Det kan da umulig være kontroversielt. Men når man leter etter noe å kritisere, ja så er kanskje uttalelsen et halmstrå å klamre seg til.

Vedtaket fra formannskapet forble uforandret
Og vi skal huske på at denne ene «stemmen» fra Finn Ingar Tørre (FrP) ikke vippet en sak ut av posisjon, han sikret at saken forble i tråd med tidligere vedtak. Det ville vært mer oppsiktsvekkende om det hadde vært motsatt!

Telen opptrer som en politisk aktør i valget
Avisa Telen fremstår som en viktig politisk aktør på høyresiden i Notodden. Det er selvsagt beklagelig og trist så lenge vi har kun én lokalavis. Men dette må nok den «røde» delen av venstresiden antagelig lære seg å leve med. Vi er dessverre først og fremst hensatt til leserbrevspaltene! Det er tungt å skulle fronte politiske løsninger på dette viset gjennom en hel valgkamp, og enda tyngre er det når mange av de redaksjonelle artiklene ikke baseres på nøytrale fakta, men bygges på ensidige høyredreide meningsyttringer i sakene som presenteres.

At Telen som et medie som jobber under pressens egne etiske normer er komfortable med dette er en annen sak. Men det plager åpenbart ikke hverken redaktøren eller enkelte av journalistene nevneverdig.

Men nå er det bare en snau uke igjen så får vi se det endelige resultatet!

Godt valg!