Telens «leder» mandag 21.9

Kai Andersen viser en rørende omtanke for Arbeiderpartiets lokale valgresultat i dagens leder. Hans konklusjon er at AP på Notodden har et stort velgerpotensial som de ikke klarer å fange opp. Denne antagelsen er bygget opp rundt teorien om at når hele 44.4 % av velgerne i valgkretsen «Notodden Sentrum» stemte på AP i fylkestingsvalget, mens bare 25% gjorde det lokalt, så er det mye å hente lokalt.

Det Andersen baserer seg på er jo artig lek med tall, men særlig vitenskapelig er det vel ikke. Om man ser det hele i et litt større og mer nyansert perspektiv så er tallene etter årets valg for Notodden Arbeiderparti meget bra, og denne ene valgkretsen som Andersen referer til har klare motiver for det resultatet som foreligger.

At Andersen gjennom sin leder i dagens avis får det til å høres ut som at Notodden arbeiderparti har gjort et dårlig valg er jo bare flaut. Notodden Arbeiderparti er kommunens største parti med 7.5% flere velgere enn neste parti på lista. De har økt sin mandatdeltagelse med ett mandat fra sist valg og partiet er mer samlet enn på mang år.

Andersen får det også til å høres ut som at den velger-svikten han omtaler kan ha med at flere av Arbeiderpartiets mest profilerte politikere nå har stilt til valg for andre parti. Han sikter selvsagt først og fremst til SV og der taler vel valgresultatet for seg selv. SV ble ingen vinner i årets valg. Ei heller var disse «profilerte» politikerne noen tap for Arbeiderpartiet. En uro-faktor er nå borte, og igjen så har Arbeiderpartiet alle sine mandater på ett lag! Det er et styrket Arbeiderparti som nå går inn i neste fireårs periode.

At Andersen tildels har rett i tallenes tale akkurat for  Sentrum valgkrets henger selvsagt også nøye sammen med at hans egen avis har systematisk feilinformert  velgerne i skolesaken gjennom hele valgkampen. Så at den valgkretsen som er tilhørende Sætre-skolene fikk dette utslaget var vel ikke så rart. Så det er vel strengt tatt Telen som bør gå i seg selv etter dette valget, ikke Notodden Arbeiderparti.

Det blir jo bare et stort paradoks når Telen først skremmer velgerne bort fra Arbeiderpartiet lokalt med systematisk diss-informasjon over lang tid, for så å lage det til en sak at det ble et dårlig valg for Arbeiderpartiet i Notodden sentrum, og så konkludere med at her har partiet mye å hente.

Vi må vite at et valgresultat over 30% er et bra valg uansett hvordan man vrir og vender på det, og Notodden Arbeiderparti hadde 38.4 av forhåndsvelgerne, 35.7 av Heddal valgkrets, og hele 78,1 i Gransherad. Så at Notodden valgkrets endte på 25% sett i lys av skolesaken og Telens gjentatte advarsler mot bygdelister, så tror jeg Notodden AP har gjort en god jobb med å sanke velgere denne gangen.

Vi må ikke glemme at vår eneste lokalavis er et viktig instrument som menings-bærer i en valgkamp. der har propagandaen vært rimelig ensidig og har stort sett vært vinklet til høyresidens fordel. Så slik sett har det ikke vært noen lett jobb for å få ut meningene sine for Notodden Arbeiderparti. Og det er det ikke bare arbeiderparti-folk som mener. Selv garvede høyre-velgere har sagt seg enig i denne konklusjonene i ærlige stunder.

I så måte er jo dagens «leder» i Telen bare nok et slikt utspill. Her får Andersen det til å høres ut som om AP lokalt har gjort et dårlig valg. Hvorfor konkluderes det slik? Er det kanskje for å legitimere den uforstand som nå er i ferd må å utspille seg på den lokalpolitiske arenaen, der det nå kan se ut som om det blir AP og Rødt mot «røkla»!