Om du er beslutningstager, som politiker eller i forvaltningen forøvrig, så krever det innsikt og klokskap når du skal ta beslutninger som får følger for andre enkeltmennesker, eller avgjørelser som vil berøre hele samfunn. De aller fleste av oss vokser opp i by-nære miljøer. Vi studerer etterhvert på høyskoler og universiteter i store eller middels-store […]

Read More →

Onsdag 4. november hadde Borgar Løberg et leserinnlegg i Telen der han gir seg ende over for at Bolkesjø-samfunnet stiller seg negative til ytterligere 400 mottaksplasser for flyktninger på Bolkesjø. Han begrunner dette i to forhold: Humanisme og lokal næringsutvikling. Nå er det i og for seg ikke noe nytt at Løberg applauderer næringsutvikling, annet […]

Read More →

I TV2-nyhetene fredag 30 september fikk vi servert historien om fjellbygda Bolkesjø med sine 40 innbyggere som allerede har tatt imot 180 asylsøkere, men nå står i fare for å få 500 til. Det vil i så fall utgjøre en befolkningsøkning på 1700 prosent. Nyhetsinnslaget avsluttes med at landets øverste leder, Statsminister Erna Solberg, bekrefter […]

Read More →

Halvorsen stod frem i Telen i går, fredag den 13, og snakket om at vi må vise raushet med flyktningene. På generelt grunnlag så er de færreste uenig i det, men jeg vet ikke om det var «fredag den 13» som sendte Halvorsen ut på ville veier, for rausheten hans er tatt fullstendig ut av sammenheng når den settes […]

Read More →