Bolkesjø-saken er nå fullstendig ute av proporsjoner

Inntil 680 flyktninger på Bolkesjø er ikke et spørsmål om hverken hjerterom eller flyktninger. Det er et politisk spørsmål om balansen i utøvelsen av forholdet mellom makt og ansvar hos UDI.

Norge står i krevende prosesser om dagen og situasjonen krever lederskap utover det vanlige. De som beslutter eller applauderer det som nå skjer på Bolkesjø må mangle grunnleggende kunnskap om hvordan små avsidesliggende bygdesamfunn lever og fungerer. Nasjonal dugnad betyr at alle må bidra etter evne, også de 300 kommunene som så langt ikke er berørt av UDIs fordelingspolitikk.
Bolkesjøs «asyl-brøk» tilsvarer at Notodden by skulle tatt i mot 120.000 flyktninger omgående. Da skjønner alle at dette er over evne. Når politiske beslutninger fører til avmaktsfølelse hos folket er det utøvet uklokt lederskap. Når hjertedøren lukker seg hos ellers gode fordomsfrie mennesker og følelsen av sinne tar over, så virker politiske beslutninger mot sin hensikt. Det er alvorlig for en liten nasjon som Norge.