Løberg løper investorenes ærende!

Onsdag 4. november hadde Borgar Løberg et leserinnlegg i Telen der han gir seg ende over for at Bolkesjø-samfunnet stiller seg negative til ytterligere 400 mottaksplasser for flyktninger på Bolkesjø. Han begrunner dette i to forhold: Humanisme og lokal næringsutvikling.

Nå er det i og for seg ikke noe nytt at Løberg applauderer næringsutvikling, annet var vel heller ikke å forvente for som styreleder i Øst-Telemark Næringsforum er han jo investorenes egen talsmann og således programforpliktet til å vektlegge slik han gjør. Men det som sies blir ikke nødvendigvis mer riktig av den grunn.

Arbeidsplasser
Når det gjelder arbeidsplassene dette skal akkumulere så opereres det først med et antall på 40-50. Da var det basert på 400 nye mottaksplasser. Men plutselig var tallet på mottaksplasser økt med 100, til 500. Men antallet mulige nye arbeidsplasser var samtidig økt til 80-100!

Den åpenbare grunnen til disse oppkonstruerte tallene var at Lars Søreide skjønte fort at arbeidsplasser var som «søt musikk» i ørene på det politiske miljøet i Notodden, så når han først hadde fått napp på dette argumentet var det bare å kjøre på. Men om vi ser på hva andre mottak i regionen har av arbeidskraft så kan jo hver enkelt vurdere selv hvor realistisk disse prognosene er? 80-100 arbeidsplasser tror jeg ikke før jeg får se det. Punktum!

Søreide beskyldte bygdefolket for å oppkonstruere argumenter i saken. Vel, hva arbeidsplasser angår så tror jeg Søreide skal konsentrere seg om å holde sin egen sti ren før han hakker på andre.

Vi har alle et ansvar for medmennesker på flukt
Når det gjelder den humanistiske siden av dette så er det selvsagt en stor utfordring Norge står overfor nå. Det betyr ikke at det er Bolkesjø-samfunnet som skal redde verden alene. Vi har bidratt over evne allerede. Bygda med sine 40 innbyggere har tatt imot 180 mottaksplasser i forbindelse med den nasjonale dugnaden. En økning av innbyggertallet med 450 prosent. Det er knapt ett eneste samfunn i Norge som kan vise til tilsvarende befolkningsøkning i forbindelse med den dugnaden som nå foregår.

Løberg lar seg friste av Søreides gulerøtter…
Så at du Borgar, ikke skjønner at Bolkesjø-samfunnet sier nei til ytterligere flere hundre nye mottaksplasser betyr jo bare at du ikke skjønner noen ting av dette! Vel, utover at du lar deg blende da, av Søreides gulerøtter til eselet! Denne gangen i form av lovnader om nye udokumenterte arbeidsplasser.

Jeg vil minne deg på hva du selv skrev i et leserinnlegg i Telen den 11. august i år: «Legg ned periferien og utkantstrøka, for det er der potensialet for utvikling er minst». De økte skatteinntektene som disse arbeidsplassene etter sigende skal akkumulere vil nok uansett i liten grad komme Bolkesjø-samfunnet til gode. Bygda må stå i dette daglig og betale den samfunnsmessige prisen, mens profitørene er alle andre enn de som tar selve belastningen. Så hvor er incentivet for at bygda skal applaudere da?

Ofrer bygda uten konsekvensanalyse
Du er altså nå villig til å ofre et lite og sårbart samfunn som har bestått som en avsidesliggende bygd helt siden 1600-tallet, i bytte for noen skarve arbeidsplasser de neste fire årene? I denne sammenhengen er det jo også verd å merke seg at bygningsmassen var planlagt revet til våren. Da med sikte på en ny utvikling av området. Det ville vel også gitt arbeidsplasser, ville det ikke? For jeg regner med at det er vel ikke Søreide selv som skulle stått der med slegga og slått ned bygningen. Så med litt is i magen ville det nok blitt arbeidsplasser uansett. På kort sikt kanskje litt mindre butikk for investorene, som ikke ville fått stikke snabelen rett inn i statskassa på samme måte. Noe du som aktiv SV-medlem burde se på som positivt.

Det ville likevel fremstått som en langt bedre løsning for bygdefolket som allerede har gjort nok erfaringer til å vite at et asylmottak er langt mer krevende for de som bor i området, enn hva for eksempel turister ville vært,  -som enkelte trekker paralleller til.  Så når du skriver: «ingen blir påvirket negativt. Ingen.» Så bekrefter jo egentlig det hvor lite du virkelig skjønner av dette.

Overbuljongterningvaktmesterassistent
Du serverer forøvrig noen fantastiske floskler, smak på dette: «Human sosialpolitisk infrastruktur og kompetanse». Ja fint skal det låte, men hva hjelper det når dette handler om et transittmottak der hverken kommunen eller lokale bedrifter har noe oppfølgingsansvar overhode. Du fortsetter i samme spor og mener at om politikerne sier nei er det en «sosialpolitisk skandale» og en «næringspolitisk tragedie». Det finnes åpenbart ikke grenser for begreper som skal beskrive dette.

Sett med manges øyne så er skandalen, i den grad den finnes, at politikerne i Notodden i tur og orden velger å la seg blende av folk som deg og Lars Søreide, og totalt overser en hel bygd som tross alt har bidratt mer enn de fleste i sakens anledning. Og det uten å klage!

Politikere, uansett om de er fra SV, KrF, Høyre, eller Rødt, for alle har vært på banen og applaudert, bør ikke glemme at de har et ansvar for kommunens egne innbyggere også. Men det skal liksom ikke snakkes om i disse humanistiske tider. Vi er likevel alle enige om at Norge må stille opp for de som trenger det nå, men igjen så har da virkelig Bolkesjø-folket tatt sin del av dette. Det er fortsatt 300 kommuner i Norge som ikke har tatt imot en eneste en av de som nå kommer. Kanskje det er på tide å forvente dugnadsånd fra flere enn oss.

Mange hensyn å ta
Så med respekt å melde Borgar, denne saken har mange flere hensyn å ta enn hva du legger til grunn i dine analyser. Du viser med all tydelighet at denne saken har du ikke satt deg grundig inn i. Du ser saken med skylapper fra et næringspolitisk ståsted. Det du ikke ser er at du ofrer et lite samfunn som tross alt allerede har vist en raushet overfor flyktningsituasjonen langt utover det som kan forventes. Du snakker om humanisme, men du ofrer ikke flyktningenes egen situasjon den minste tanke. De som allerede er på Bolkesjø er frustrerte over at det ikke en gang er mulig å få kjøpt seg en pakke røyk der oppe. Vel, det er jo bare å rusle en tur til byen. Det tar jo bare ca tre timer hver vei, men har du gått fra Midtøsten så er det kanskje for bagateller å regne?

680 asylanter med ukjent mental bagasje i en bygd uten butikk og annen infrastruktur og to mil til nærmeste by. Det er ikke bra hverken for dem det gjelder eller for bygda. Da får heller noen midlertidig arbeidsplasser fra eller til stå sin våge spør du meg.

Nei, få av deg skyggelua Borgar og tenk deg om en gang til.