Lars Søreide – Hvor er selvinsikten?

Søreide ytrer seg i onsdagens avis og mener at mediedekningen mot hans planer om et transittmottak med 500 plasser på Bolkesjø er et bestillingsverk. Han mener det er isenesatt i et forsøk på å stanse hans planer på Bolkesjø. Det siste har han selvsagt helt rett i. Hvor ellers kan bygdefolket ytre seg?

Jeg reagerer også på Søreides påstander om at argumentasjonen er oppkonstruert. Dersom han ikke ser proporsjonsproblemene som hans planer representerer for bygda, så vil han ikke se det. Selvsagt har bygda tatt innover seg situasjonen som råder i Europa, men det betyr jo ikke at hverken Bolkesjø eller andre lokalsamfunn kan ta i mot ubegrenset og over evne. Det er fortsatt et tresifret antall kommuner i landet som så langt ikke har tatt i mot flyktninger. Så at Bolkesjø skal bidra ytterligere nå er urimelig. Det er heller ingen god løsning for de som måtte bli plassert her. Fraværet av butikk og infrastruktur er et reelt problem for dem det gjelder, og det blir neppe bedre med 500 flyktninger til.

Søreide har gjentatte ganger fremmet argumentet med arbeidsplasser. Det er vel og bra det, men hvem vil nyte godt av dette? Det er i alle fall lite som tilsier at de som må ta den daglige belastningen med et slikt gigantmottak, er de samme som vil se igjen verdiene i andre enden av næringskjeden. Jeg ser det snakkes om opp mot 100 arbeidsplasser, men hvor realistisk er egentlig dette? Slik jeg kjenner investorer flest så er arbeidskraft et nødvendig onde som koster penger. Så at dette mottaket vil akkumulere raust med arbeidsplasser gjenstår å se. En annen betraktning i så måte er jo at Søreide neppe kjøpte tilbake denne eiendommen for å la den stå ubenyttet. Det ville vel derfor uansett blitt skapt aktivitet i området fremover. Så noen av arbeidsplassene vil vel i så fall bare erstatte andre. Jeg ser også du er kritisk til at Mina Gjerde fremstilles i mediene som om hun bor tett på Hotellene. Denne fremstillingen har nok variert noe, men det har aldri vært lagt skjul på hverken hvem hun er eller hvor hun bor, bare så det er klart. At noen medier har vært litt upresise på akkurat dette har jo heller ingen praktisk betydning i sakens anledning. Hvem som snakker bygdas sak endrer da ingen ting på de faktiske forhold, ei heller på argumentasjonen. Om du er i tvil om folkemeningen, så ta deg en tur ned fra «Golanhøyden din» og snakk med folk. Da vil du oppleve at det har liten betydning hvem som fronter denne saken, for den er tilnærmet unison. Du kjemper din sak og bygda kjemper sin. Slik blir det når prosessene tåkelegges og konsekvensene plasseres i skyggen av hensynet til egen profitt. Så får vi i det minste respektere hverandre for at vi har valgt vær vår kamp å kjempe.