Erik Bye, en klok mann som var høyt aktet av det norske folk. Ikke minst på grunn av sin rettferdighetsans. Her forteller han oss noen «salver» om politikere som tror de er blitt til «herrer» i eget rike – et sannhetens ord som våre folkevalgte burde lytte til. Ofte. For når våre folkevalgte ikke lenger […]

Read More →

Det er selveste julaften, da burde man kanskje bare senke skuldrene og nyte juleribbe og akevitt.. å være snill med hverandre! Men siden året går mot slutten velger jeg likevel å ta meg tid til et aldri så lite tilbakeblikk. Jeg fant tilfeldig vis et bilde av en «leder» som stod på trykk i Telen […]

Read More →

Det har de siste dager foregått ulike debatter lokalt på Notodden der enkeltpersoner har ytret seg i svært kritiske vendinger i forbindelse med opprettelsen av et nytt asyl-mottak på Bolkesjø. Ytterliggående kommentarer er ikke greit og innbyggerne på Bolkesjø tar klar avstand fra dette. Vi vil også understreke at fra bygdefolkets side er det ikke […]

Read More →

Andreas Faye har rett i en ting – «Debatten om jernbanen på Notodden må legges på et faglig framtidsretta nivå, uten at nostalgien tar overhånd.» Jeg vil legge til – uten at prestisjehensyn tar fullstendig overhånd. Det er på tide å legge prestisjen til side og innrømme at byens eksemplariske jernbanestasjon aldri skulle ha vært nedlagt til fordel […]

Read More →

Søreide-brødrene uttaler seg til media. De er åpenbart glade for endelig å være i havn. Torleif Søreide uttaler til Varden at han håper nå at det blir ro rundt planene, og følger opp med at «det er jo i alles interesse». Dette er jo ikke noe som går over av seg selv med det første. Dere […]

Read More →

UDI signerer i dag avtale om nytt gigantmottak på Bolkesjø. En lang kamp er dermed over og innbyggerne på Bolkesjø må innse at Staten v/UDI nå tar over bygda. Om noen er i tvil så kan jeg bekrefte at avmaktsfølelsen er total. Bygdefolket har stått i dette lenge. Først kampen i 2013, der myndighetene tok […]

Read More →

Først var det Erna, nå spiller jeg ”ballen” videre til dere. Det er vel egentlig dere jeg burde siktet til fra starten av. Starten på kampen dere velger å verken se eller lytte til. Hvorfor? – Spør ikke meg. Det er nemlig ikke noe informasjon å få fra dere. Så kom endelig dagen hvor vi fikk et […]

Read More →

Dette er i dag sendt til alle formannskapets medlemmer før Bolkesjø-saken skal drøftes i et ekstraordinært formannskapsmøte førstkommende torsdag (17.12.15 kl 14:30) mailtekst: I et forsøk på å nyansere beslutningsgrunnlaget i Bolkesjø-saken oversender vi noen betraktninger fra Bolkesjøs innbyggere. Vi er så langt tatt lite med på råd i saken og siden dette er første gang […]

Read More →

Jernbaneverket har på oppdrag fra staten vurdert strategi for å elektrifisere de fem siste jernbanestrekningene i Norge som kjører med diesel-lokomotiv. Under vil du kunne lese hva rapporten sier om Bratsbergbanen i denne sammenheng. Det ligger forøvrig link til hele rapporten under artikkelen.     (kilde for underliggende tekst: Jerbaneverkets rapport) Strategi for driftsform på […]

Read More →

Mandag 7.12 ble det på bakgrunn av overleverte underskriftskampanje fra Tom Erik Odden gjort følgende vedtak i Notodden Arbeiderparti: Notodden jernbanestasjon, som ble åpnet i 1917, skal være Notoddens nåværende og fremtidige jernbanestasjon. Da den ble åpnet, var den en del av Rjukan-Tinnosbanen, den første elektrifiserte normalsporede jernbanen i Norge. Plasseringen er derfor avgjørende i et verdensarvperspektiv. Nåværende plassering […]

Read More →

[Svar til Hans-Olav Oldrup Johnsens leserinnlegg i Telen, lørdag 5.12] Jeg skjønner av innlegget ditt at du sliter litt med å se hva Bolkesjøs innbyggere egentlig har bidratt med i forholdet til de asylsøkerne som er plassert i bygda? Du spør konkret om vi har forsøkt å trekke de med i bygdas foreningsarbeid? Eller hva disse «åpne […]

Read More →