Kongsberg Kommune setter klare krav og begrensninger til UDI. Hva gjør Notoddens politikere?

Saken fra Kongsberg: UDI har jobbet med å fylle gamle høyskolen på Raumyr (Kongsberg) med 1000 mottaksplasser for flyktninger. Kommunen har satt et tak på 300 og sier klart i fra i saken. De leverer klar tale til UDI, på tross av at de er inneforstått med at saken kan overkjøres av Fylkesmann/UDI. Uansett, de sier klart ifra.

Det bør også politikerne i Notodden gjøre. Uavhengig av hva UDI bestemmer seg for. En rekke SP-ordførere rundt om i landet har også sagt klart i fra når grensen for fornuft er overtrådt i deres kommune.

Hvor står Notodden kommunes ledere i Bolkesjø-saken? I dette spørsmålet savner vi fortsatt klare lokal-politikere i offentligheten!

Referat fra møte i utvalg for Miljø og Utvikling, Kongsberg Kommune:

Kongsbergs utvalg for miljø og utvikling sa mandag ettermiddag ja til søknaden om å huse flyktninger på Raumyr. Men de satte et tak på 300 personer.

I forrige kommunestyret hadde politikerne den prinsipielle debatten. Mandag ettermiddag behandlet Utvalg for miljø og utvikling søknaden fra Statsbygg og UDI om å huse tusen flyktninger i et litt annet perpsektiv.
De skulle ta stilling til om de vil gi dispensasjon fra den føringen kommunearealdelplanen legger.
I forrige kommunestyret hadde politikerne den prinsipielle debatten. Mandag ettermiddag behandlet Utvalg for miljø og utvikling søknaden fra Statsbygg og UDI om å huse tusen flyktninger i et litt annet perpsektiv.

De skulle ta stilling til om de vil gi dispensasjon fra den føringen kommunearealdelplanen legger.

Det gjorde de, men satte i likhet med kommunestyret et tak på 300 flyktninger. Vedtaket er nesten helt identisk med rådmannens innstilling. Den eneste forskjellen er forslaget fra Camilla Engene, om at det samme utvalget, Utvalg for miljø og utvikling, skal behandle en eventuell økning i antall flyktninger (punkt 2).

Dette vedtok politikerne:

1. Dispensasjonen opphører den 01.12.2017.

2. Det settes et tak på inntil 300 flyktninger Når arbeidene med Baneveien er ferdigstilt kan det gjøres en ny vurdering av om antallet flyktninger kan økes. Den behandlingen skal skje i Utvalg for miljø og utvikling.

3. Flyktningene som bor på mottaket må ved ankomst gis informasjon om hvor de kan gå, og settes i stand til å bevege seg trygt i nærområdet.

4. Lekeområdet for barn må plasseres et sted på eiendommen der det er skjermet for trafikk, og skal møbleres for variert lek for både små og store barn.

5. Leke- og rekreasjonsarealet på eiendommen skal være tilgjengelig for nærmiljøet.

6. Før det kan gis brukstillatelse må det avholdes et åpent folkemøte der det gis tilstrekkelig informasjon om forhold som påvirker nabolaget, og om hvordan helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt for både beboere på akuttmottaket og naboer til akuttmottaket. Møtet skal annonseres i lokale aviser og andre aktuelle medier minst 3 dager før møtet avholdes.

7. Etter at akuttmottaket har vært i bruk i tre måneder, skal det avholdes et nytt åpent folkemøte der det informeres om driften av akuttmottaket, og åpnes for dialog med innbyggerne. Møtet skal annonseres i lokale aviser og andre aktuelle medier minst 3 dager før møtet avholdes.

8. Før det kan gis brukstillatelse for akuttmottaket skal det dokumenteres at det foreligger en strategi for å ivareta sikkerheten for innbyggere og asylsøkere.