Åpent brev til UDI v/Regiondirektør Eirik Eide, regionkontor Øst.

UDI står overfor store oppgaver om dagen. Det har vi forstått. Men dere er ikke alene. Vår bygd, Bolkesjø, er også inne i noe som kan karakteriseres som en form for unntakstilstand om dagen. Vi står altså begge i krevende tider. Så hvorfor snakker vi ikke sammen? Vi er jo i aller høyeste grad å anse som parter i samme sak. Staten v/UDI, Notodden Kommune, Lars Søreide og bygda Bolkesjø bør vel alle anses for å være parter i saken om etablering av et nytt gigantmottak i lokalene etter nedlagte Bolkesjø Hotell. Alle fire vil i alle fall bli meget sterkt berørt. Så langt har alle unntatt bygda fått ta del i kommunikasjonen. -Vi har ikke engang fått informasjon.

Vi kan ikke tolke dette på annen måte enn at vi ikke anses som part i saken. Dette på tross av at det innenfor en radius på 300 meter skal etableres 680 asylplasser. I dette området bor det i dag ca 40 personer.

I topografien er dette en liten uskyldig husklynge med to nedlagte hotell og et veikryss gjemt i kommunens ytterste yttergrense. 20 kilometer med furuskog fra nærmeste kiosk. Dette stedet tenker noen å endre til et lite isolert miljø bestående av 720 mennesker der de fastboende vil utgjøre 5,5 prosent av befolkningen. Resten (94,5 prosent) vil være asylsøkere fra en rekke ulike nasjoner som skal sitte her oppe i «midten av ingenting» å vente på at søknaden behandles.

Vi skjønner at Bolkesjø Hotell rent bygningsmessig er et ideelt sted for UDI å etablere mottak. Det vi derimot ikke skjønner er hvordan dere kan overse alle andre hensyn. Riktignok vil det kunne etableres tak over hode til mange asylsøkere på en gang, men hva med resten av de behovene som burde ligge inne i en slik helhetsvurdering? Dette virker egentlig helt meningsløst!

 • Proporsjons-brøken om dette vedtas er 17 asylanter pr. fastboende. (ikke bare les tallene, men forsøk å se det for deg… 17 på 1)
 • Finnes det egentlig steder i Norge der brøken er over 1:1?
 • Bygda består av en husklynge på 18 hus, to hoteller og et veikryss innenfor en radius av 300 meter. Ingen ting annet!
 • Avstand til bymessig bebyggelse og tjenesteytende tilbud er minst 20 km
 • Lang responstid fra Politi, sykebil og brannetat. Minst 45 min. For politi ofte langt mer. (Dere sitter vel kanskje på korrekte data og vet hvor ofte det rykkes ut til slike mottak).
 • Ingen infrastruktur i form av butikk, bensinstasjon eller tilsvarende. Hvor frustrerende vil det føles for de dere vil plassere der?
 • Kun skolebuss-forbindelse med 1-2 ruter daglig. (Er det foretatt en risikovurdering? lang transport-tid/øde områder – mindreårige skolebarn)
 • Ingen fritidsaktiviteter utover å gå tur.
 • Bygda har én aktiv forening og det er et skytterlag med skytebane i nærområdet. (i bar-mark sesongen minst 3 aktive skyte dager pr. uke) Hvor gunstig er egentlig det?
 • Lang transportvei til alt. Vil gi høye transport og drosjekostnader.
 • Frustrerende også for de som skal bo i disse «hotellene» over tid. Mange føler dette umenneskelig i seg selv (har snakket med flere på Gran Hotel som allerede uttrykker dette etter 30-40 dager…) De aller fleste kommer fra byer og er ikke vant med et slikt isolert liv og en slik begrenset frihet i forhold til tjenestetilbud.

På generelt grunnlag så vil slike små bygdesamfunn ha mye bedre forutsetninger til å bidra i varig integrering (IMDI) enn å stå som mottaksplass for hundrevis av asylsøkere i en tidlig fase av asyloppholdet.

Vi registrerer at det er taushetsplikt i alle retninger vedr. hendelser på mottakene. Men vi er ikke blinde og bygda er liten og oversiktlig. Det er episoder til stadighet. Dette er langt fra problemfritt, og det vet dere i UDI. Vi vet at driftsoperatørene bevist «dysser» ned hendelser for ikke å skape uro. Så bruk nå fornuften når dere nå vurderer å plassere et slikt gigantmottak i en så liten og avsidesliggende bygd, det er så lite hensiktsmessig som det går an. I praksis så er det slik at dersom dere gjennomfører disse planene så sier dere samtidig at dere med åpne øyne er villig til å ødelegge et helt bygdesamfunn. Vi blir over natten redusert til en liten minoritet i egen bygd.

Om dere ikke ser bygda som et eget sted i denne sammenhengen, men velger å se Notodden kommune under ett, så ser jo sikkert brøk-tallene litt bedre ut. Men fortsatt vil den hardt økonomisk pressede Notodden Kommune ta i mot mer enn Bergen og Trondheim til sammen. Glem heller ikke at på tross av at vi som bygd er en del av Notodden Kommune, så er vi likevel et eget isolert samfunn langt vekk fra alt som har med by-messig bebyggelse å gjøre. Geografisk plassert noen mil opp i fjellet, helt i Kommunens absolutte yttergrense. Om dette forbigås uten særlig oppmerksomhet så fremstår det i så fall som asyl-planlegging på excel-ark, -og det er ingen hedersbetegnelse.

Vedtaket er ennå ikke fattet. Så vi ber deg Eirik Eide, ta til fornuft mens det ennå er en vei ut. Nå meldes det om fallende tilstrømmingen av asylsøkere og immigranter fra dag til dag, og jeg ber dere innstendig: Tenk dere grundig om en gang til, for dette er så hinsides all fornuft at jeg sliter med å finne ord som kan beskrive det!

 

Les svaret fra UDI på dette brevet 

 

Les også: Å ta beslutninger som berører andre krever innsikt og kunnskap!