Notodden AP med eget vedtak om Notodden Jernbanestasjon

Mandag 7.12 ble det på bakgrunn av overleverte underskriftskampanje fra Tom Erik Odden gjort følgende vedtak i Notodden Arbeiderparti:

Notodden jernbanestasjon, som ble åpnet i 1917, skal være Notoddens nåværende og fremtidige jernbanestasjon. Da den ble åpnet, var den en del av Rjukan-Tinnosbanen, den første elektrifiserte normalsporede jernbanen i Norge. Plasseringen er derfor avgjørende i et verdensarvperspektiv. Nåværende plassering har bidratt til vesentlig bedre forhold for de togreisende og har dermed gitt økt trafikk på Bratsbergbanen. Notodden Arbeiderparti henstiller Telemark Fylkeskommune og Stortinget, om at planene om elektrifisering av blindsporet ned til bussterminalen kanselleres og at de midler som er tenkt til elektrifisering her , omdisponeres til gangveiforbindelse mellom bussterminalen og jernbanestasjonen, eller til videre opprusting av Tinnosbanen. Gjennomføring av de trafikkmessige sider ved dette alternativet, samt hvordan gangveinettet mellom jernbanestasjon, bysentrum og bussterminal skal gjennomføres, må utredes.

Enstemmig vedtatt 07.12.2015

Notodden Arbeiderparti

Styret/Medlemsmøte