UDI svarer: svar på åpent brev fra Bolkesjøs innbyggere

Kjære Morten Gjerde

Vi i UDI har forståelse for din bekymring for å få et stort asylmottak til en liten bygd som Bolkesjø.

Vi kan forsikre deg om at vi tar lokale forhold med i betraktningen når vi diskuterer mulighetene for nye innkvarterings-/mottakssteder. Det er et mål fra vår side at belastningen på enkeltkommuner og lokalsamfunnene ikke skal bli utilbørlig stor. Imidlertid plikter vi å gi mennesker på flukt tak over hodet og verdige boforhold mens de venter på å få saken sin behandlet.

Til tross for at antall asylsøkere som kommer til landet har vært noe lavere de siste par ukene enn tidligere i høst, er tilstrømmingen langt større enn det vi anser som «normalen». Samtidig er det mange asylsøkere som venter på mer langsiktige botilbud. Dette gjør at vi fortsatt har et stort behov for å finne gode mottaksplasser med langsiktige løsninger til fornuftige priser.

Vi er i dialog med utleier med tanke på leiekontrakt på Bolkesjø Hotel. Kontrakten er ikke undertegnet, og vi kan derfor verken bekrefte eller avkrefte om det blir innkvartering/mottak på Bolkesjø. Vi vet ikke ennå når vi kan forvente å bli enige om en leieavtale.
Vi har vært i dialog med Notodden kommune om i første omgang å etablere en midlertidig akuttinnkvartering for å avhjelpe situasjonen med mange asylsøkere som trenger et sted å bo. I neste omgang ønsker vi å gjøre akuttinnkvarteringen om til en avlastningstransitt – for å ha plasser når de ordinære transittmottakene er fulle. Asylsøkere skal oppholde seg i transittmottak fortrinnsvis i kortere tid mens de venter på plass i ordinært mottak. Dersom vi kommer til enighet og inngår leieavtale på Bolkesjø Hotel, vil UDI delta på folkemøte i bygda. Vi ser gjerne at kommunen arrangerer møtet, i og med at kommunen har lokalkunnskapen både om innbyggerne og de kommunale tjenestene. Det er vårt ønske at også Politiet deltar på et slikt møte, for å informere om hvordan det kan ta hånd om eventuelle ordensmessige utfordringer.

Vi ønsker, så langt som mulig, å besvare de spørsmålene dere har og gi dere den tryggheten dere trenger på at dette går bra. Mange mindre lokalsamfunn opplever et mottak som et gode for et lite samfunn, ikke minst fordi det gir arbeidsplasser. Bolkesjø Hotel har cirka 200 rom, og planen er at hotellet, hvis det blir gjort om til transittmottak, skal kunne gi 500-600 faste plasser.

Om vi kommer til enighet, er vårt mål å kunne avslutte virksomheten på de to eksisterende akuttinnkvarteringene i Notodden kommune – 180 plasser på Bolkesjø og 90 plasser i Notodden. Dette for å begrense belastningen på kommunen.

Vi setter pris på engasjement i lokalsamfunnene – det viser at demokratiet står sterkt og at dere bryr dere om hverandre og omgivelsene. I kronikken din lister du opp mange bekymringspunkter, og jeg ser at du ikke ensidig er opptatt av de faste innbyggernes ve og vel, men også av at asylsøkerne som kommer til Norge skal få et godt tilbud og ha det bra. Dersom vi inngår leiekontrakt håper jeg at vi får en god dialog i forkant, og at dere i lokalsamfunnet bidrar til å videreføre en god omgangsform med både de som driver mottaket og de som bor der. Jeg håper også at et eventuelt mottak kan dra nytte av det engasjementet dere viser og ressursene dere besitter. De vil trenge positive lokale krefter i sitt arbeid med asylsøkerne og driften av mottaket. Et godt samarbeid vil kunne bidra til et positivt opphold for asylsøkerne, og derved avverge eller dempe potensielle konflikter.

Eirik Eide
UDI – Regiondirektør Øst

 

Les: brevet som ble sendt til UDI fra Bolkesjøs innbyggere