Fossli mener at APs vedtak i jernbanesaken er pinlig…

Det som eventuelt kan fremstå som pinlig her er vel mer at Telen henger ut AP i avisa. men det er jo ikke noe nytt under solen. Nei, alt er ved det gamle og akkurat som forventet i så måte!

Fossli og Telen går langt i å forsøke å kuppe saken om Jernbanen ved å tilsynelatende skape sannheter gjennom overskrifter som «En lettelsens dag» og «Elektrisk strek satt».  Hvor er streken satt Hammer?

Det henvises til en «ekstrapott til Jernbane» der transportkomiteen angivelig skal ha lagt føringer for elektrifisering av Bratsbergbanens siste strekning inn til Notodden Kollektivterminal. Jeg må si at jeg sliter med å finne det. Det ligger i alle fall ikke noe under Telemark i statsbudsjettet. Ei heller får man treff på «Bratsbergbanen» i neste års statsbudsjett. Heller ikke i omtalen av «jernbaneformål» i Prop. 1s om samferdsel 2015-2016… Så her må det i så fall være at transportkomiteen har fått med en «fotnote» i en eller annen nasjonal sekkepost for jernbane som ikke er stor nok til å bli omtalt på generelt grunnlag. Under transportkomiteens saker og innstillinger er det heller ikke mulig å finne noe om Bratsbergbanen knyttet til nye bevilgninger i 2016. Så dersom det finnes en konkret sak på dette som Telen og Fossli omtaler så skråsikkert, så må jeg si at jeg undres på hvor man finner informasjon om det.

Når det gjelder ideen om strøm helt frem til kollektivterminalen så vil den medføre noen problemstillinger selv om pengene kommer på bordet. Grunnen til at saken nå «plutselig» er kommet på banen igjen er jo fordi vedtakene som er gjort, og ikke minst de som skal gjøres i fremtiden, har fått helt nye forutsetninger etter at Notodden har fått en verdensarv-status å forholde seg til. Og vi er jo ikke alene, vi har fått den sammen med Rjukan. Og sentralt i dette ligger jo både Tinnosbanen og mange av de bygningene som ved en elektrifisering frem til kollektivterminalen vil måtte bli avgrenset av høye gjerder mellom seg og det åpne by-rommet. Nå er det viktigere enn noen sinne å se på hva vi kan gjøre for å åpne opp, ikke lukke igjen.

Vel, så er kanskje ikke en rundkjøring i bakken ved jernbanen noen god løsning, men det er klart de kan finne løsninger på det trafikale uten å nødvendigvis måtte legge en rundkjøring midt i bakken. Vi reiser til månen i vår tidsalder, så en løsning på en grei inn/ut kjøring, selv for større kjøretøy, vil det selvsagt kunne finnes løsninger for dersom det er vilje til det.

Ja, så er det kanskje mye nostalgi for mange ved igjen å se Notodden Jernbanestasjon i nyoppusset stand, med tog og folk på perrongen og NSB ansatte i uniformer som smiler til de reisende. Drosjer som kommer og går, og en og annen lokal innbygger som venter på at sine skal ankomme med toget. Det er jo dette som er verdensarv, og ved å ta vare på dette kan man sikre mer enn bare selve jernbanebygget. Hele livet på stasjonen kan bevares. Verdensarven er jo i bunn og grunn i sin helhet bygget på nostalgi og stolthet rundt fortiden.

Derfor er det verdt å ta en ny vurdering på dette. Uansett om penger til vandalisme mot verdensarven skulle vise seg å være bevilget!