Hva skjer egentlig i relasjonen mellom Notodden Kommune og UDI i asylsaken?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bolkesjø: 18 hus, to nedlagte hoteller og et veikryss. Foto: Morten Gjerde

Jeg er svært bekymret på kommunens vegne i asylsaken og føler virkelig behov for å uttrykke det. Passiviteten som utvises i saken virker komplett. Hva er egentlig kommunens fokus i møtene med UDI? Hva blir signalisert til UDI? Og hvorfor orienteres det ikke om UDIs ønsker og kommunens holdning til dette i media?

Notodden AP vedtok en klar uttalelse i saken mandag 7.12, denne er enda ikke formidlet ut som et klart standpunkt fra hverken partiet eller ordføreren. Hvorfor er ikke dette vedtaket, nå en uke senere, formidlet gjennom et leserinnlegg? Hva venter man på? Saken er på overtid allerede.

Har kommunestyret formelt diskutert denne saken i det hele tatt? Jeg tor jeg kan svare «NEI» på akkurat det spørsmålet. Vi vet at UDI og Søreide er i løpende dialog, og UDI har signalisert at det er snakk om en signering om ikke alt for lenge. Rett over nyttår har vært nevnt. Timeglasset er altså i ferd med å renne ut, men på tross av dette har ikke kommunen vurdert saken formelt. Dette stiller jeg et stort spørsmålstegn ved. Neste kommunestyremøte er ikke før 4. februar! Det er antagelig vis for sent for denne saken.

Hvorfor er ikke saken vurdert på et seriøst grunnlag i kommunen? -Og er det da, i mangel på en formelt vedtatt holdning, ordførerens personlige syn som formidles til UDI i denne saken? Eller hva er det som formidles? Jeg har fulgt denne saken tett i hele prosessen, og jeg savner at kommunens dialog med UDI er mer transparent. Har kommunen noe å skjule for innbyggerne i en sak som dette? I hvilken grad kan en sak som dette være så sensitiv at den krever hemmelighold?

Det blir mange spørmål og få svar. Det er frustrerende. Svært frustrerende. Jeg vet det ble avholdt et dialogmøte med UDI i begynnelsen av forrige uke, antageligvis tirsdag 8.12, men det er ingen offentliggjøring om status i saken. For innbyggerne på Bolkesjø er det svært vanskelige dager. Vi lever i et vakuum på siden av denne saken og vet ikke om vårt samfunn er overtatt av staten/UDI i løpet av den neste måneden.

Vi fikk et svar på vårt åpne brev til UDI, men ga det egentlig noen svar? Nei, det var heller tynt! Brevet formidlet mest intetsigende pjatt om hvor fint alt kunne bli dersom vi samarbeidet. Jeg kan formidle det i klartekst: Vi er ikke interessert lenger med mindre at noen tar til vette i denne saken. Vi var interessert og vi ønsket virkelig å bidra da vi åpnet bygda uten protester for 150-180 plasser på Gran. Men den velviljen er i ferd med å brytes ned av myndighetens egen håndtering av saken. Vi føler oss direkte oversett av UDI og Kommunen. Vi er åpenbart ikke verdt noen ting som innbyggere. Det er følelsene vi sitter igjen med!

Om Notodden Kommune og Ordføreren ikke ser alvorligheten i dette snart, og virkelig tar inn over seg det politiske overgrepet som er i ferd med å skje, så ber dere jo om problemer. Når avmakten blir total så blir følelser og forsvarsmekanismer satt på en alvorlig prøve, -og dette er ingen trussel, det er mer et rop om hjelp!
Dere må ikke overse dette lenger. Det er ett helt samfunn i deres egen kommune som er i ferd med å bli overtatt og omgjort til en koloni med asylsøkere uten vurdering, der lokalbefolkningen vil ende opp med å utgjøre 3-5 prosent av folkemengden. Kommunen kan umulig ha tatt innover seg alvoret. Det er lett å sitte nede i byen å si at vi må vise hjerterom. Som sagt, vi var innstilt på det, men myndighetene klarer åpenbart fint å snu denne velviljen til noe annet. Noe som ingen foreløpig ser følgene av.

Mange saker i media blir presentert som langt over grensen om dagen. Når det dreier seg om små samfunn som får mer asylplasser enn forventet. Brøker på 1:1 eller 1:1,25 er vanlig i disse sakene, og det anses som ubalansert. På Bolkesjø så snakker vi om en brøk på 1:17. Som eksempel så har bygda Vadheim i Sogn med sine 290 innbyggere fått signaler om at 100 asylplasser kan bli plassert i bygda og Ordfører Petter Sortland (AP) i Høyanger roper varsko. Riktignok er brøken det protesteres mot her bare 1 asylant pr. 3 innbyggere. Dette er et geografisk likt scenario med Bolkesjø. Vadheim ligger i Høyanger Kommune, men er en liten bygd midt mellom Høyanger og Førde. En bygd med omtrent samme avstand til kommunesentret som Bolkesjø. Ordførere landet over sier stopp når de føler det går på bekostning av den samfunnsmessige balansen. Men slik virker det ikke som man tenker på Notodden. Vi skal åpenbart gå «all in», men hvem skal betale den samfunnsmessige prisen? Det blir åpenbart de 40 folka som får sitt samfunn fullstendig snudd på hodet i løpet av kort tid på Bolkesjø!

Det ordføreren åpenbart fokuserer mest på, eller i alle fall er mest synlig på, er at en liten gruppe ekstremister, i ly av mørket, har hengt opp noen plakater og klistremerker i byen. Vi skal selvsagt alle ta klar avstand fra dette, men om myndighetene virkelig ønsker å forebygge slike radikale grupper bør de begynne med å balansere sine egne avgjørelser og forsøke å se litt mer enn bare sin egen navle. Det gjelder Staten, det gjelder UDI og det gjelder Notodden Kommune. Løft blikket. Det er en grunn til at disse miljøene får økt tilslutning i tider som det vi står i nå, og Notodden Kommune er åpenbart blitt lagt merke til av denne gjengen. Det er trist, men det sier samtidig noe om at noen ansvarlige kanskje ikke har klart å balansere sakene godt nok til ikke å utløse denne negative oppmerksomheten. Av og til kan det kanskje være greit å gå litt i seg selv også, ikke bare skylde på alle andre.

Jeg ser at Rødt, SV, KrF og Høyre, har alle tatt til orde for solidaritet eller arbeidsplasser gjennom Telen, og med det virker det som de har oversett alt annet. Det er så unyansert som det går an i denne saken. Da det var snakk om at Hotellet i byen skulle ta i mot 90 plasser. Halve hotellet. Da ble det reagert umiddelbart fra daværende Høyre-ordfører Christensen og Rådmannen. Det ble sendt protest pr. brev til UDI med umiddelbar virkning. Og det ble synliggjort for innbyggerne gjennom Telen. Men hva gjøres nå?

Det føles kanskje ikke så ille når flesteparten av asylplassene blir tilrettelagt langt vekk fra byens kjerne. Ute av syne, ute av sinn. Det er noe der. Men de politiske grupperinger som så langt har formidlet sine syn på saken, har de tenkt over hva dette vil komme til å koste kommunen? Det følger selvfølgelig med en del problemstillinger av økonomisk karakter. Så om dere nå velger å overse innbyggerne som blir berørt, så forsøk nå i alle fall å sett dere inn i kostnadene. Bare med de som er på Gran Hotell nå er det så vidt jeg skjønner avsatt en hel sykepleierstilling og en legestilling med noen timer pr. dag. Hva er prisen på dette? Og hvor tar man dette fra? Er det de gamle på Haugmotun som får redusert tilbudet sitt? Denne saken har mange spørmål som kommunestyret burde besvare overfor seg selv før de sier ja eller nei til et nytt gigantmottak på Bolkesjø. Har egentlig kommunen sett alvoret i saken?

Når det gjelder det som skjer rent folkelig på Bolkesjø så er det mange likhetstrekk med regimer vi ikke vil sammenlignes med. Når Russland skulle lage OL arena i Sotsji så bare kom de og ba folk om å flytte ut av husene sine. Ingen kompensasjon. Myndighetene tok stedet og laget en OL by. Hva er det myndighetene gjør med Bolkesjø nå? Tilnærmet det samme! En av barnefamiliene som er fast bestemt på å flytte fra sitt relativt nybygde hus tok kontakt med megler. De ville ikke ta i det. Det er umulig å selge nå var svaret!

Denne artikkelen representerer mer enn en vanlig sak her på denne siden. Den er skrevet mer rett fra levra enn fra hodet. Den reflekterer fortvilelsen mer enn fornuften. Og den representerer hele bygda, ikke bare undertegnede. På vegne av alle sammen ber jeg nå Staten, UDI og Kommunen, -vær så snill å se oss. Forsøk å se den urimeligheten som ligger i den ideen dere nå er i ferd med å gå inn i. Det er og blir galskap satt i system.

Den politiske avmakten som vil komme som et resultatet av dette vil fort kunne eskalere og trekke enkeltindivider i feil retning. La oss nå for all del ikke komme dit. La oss heller dele bygda vår med de som allerede er på Gran og la det være med det. Det vil gavne alle. Det er jo uansett i overkant mye for et lite samfunn på 40, selv med de 180 plassene vi allerede har tatt i mot. Men, enn så lenge, er vi innstilt på å klare det.

Kanskje taper vi saken. Vi som utgjør det lille samfunnet helt i kommunens yttergrense. Men en ting vet vi, og det er at vi sa i fra. Vi forsøkte alt. Så i ettertid vil vi være de eneste som kan si «hva var det vi sa»… Det kan ikke Notodden Kommune, de må dele ansvaret for alt som ikke blir optimalt med Staten, UDI og Søreide.

Det er ting som tyder på at kommunens politikere bør stoppe opp og spørre seg selv: Hvem er vi egentlig til for?