Galskapens Hotell på Bolkesjø

Søreide-brødrene uttaler seg til media. De er åpenbart glade for endelig å være i havn. Torleif Søreide uttaler til Varden at han håper nå at det blir ro rundt planene, og følger opp med at «det er jo i alles interesse».

Dette er jo ikke noe som går over av seg selv med det første. Dere tror kanskje at den motstanden som har vært lagt for dagen er en eller annen form for teoretisk kamp mot noe man av prinsipielle årsaker er i mot. Rent forretningsmessig, liksom? – Det er nok litt for enkelt!

Dette handler om følelser. Eller kanskje mer en blanding av følelser og fornuft. Følelsene var basert på håp, et håp om at myndighetene skulle se urimeligheten i dette prosjektet. På et tidspunkt gikk dette over til fortvilelse over ikke å bli sett eller hørt av de som har vært beslutningstagere i saken. Så endte det i bunnløs avmakt. Der står vi nå!

Når du først har ramla ned i møkkakjelleren, så er det ikke lenger vits i å forsøke å holde seg hverken rein eller tørr på beina. Det er uansett for seint. Da har man ikke mer å tape. Så vi kan nå stå i det akkurat som vi selv vil. Ingen ting står lenger på spill. Vi har allerede tapt det som tapes kan!

Og «Galskapens Hotell» – beklager begrepet – vil nok aldri bli i alles interesse.

På spørsmål fra Telen uttaler Lars Søreide at «jeg føler meg sikker på at synet aksjonistene har fremmet ikke er 100 prosent representativt for innbyggerne på Bolkesjø». Joda, du har støtte fra to personer utover din egen familie på Bolkesjø. Og leter du godt så finner du én støttespiller på Helleberg også. Men å skape inntrykk av at bygda er splittet i synet på mottaks-etableringen, ja det er nok å overdrive.

Jeg foreslår at dere to guttene på «Golanhøyden» nå inviterer bygda til et åpent møte der dere kan fortelle om hvor flott dette skal bli. Vi er lutter øre for å virkelig høre oppsiden i dette prosjektet, – direkte fra dem som ser det. For bygdefolket flest ser det åpenbart ikke. Da kan dere jo også få anledning til å imøtegå alle de oppkonstruerte argumentene dere hele tiden har påpekt at bygda farer med. Vi vil gjerne høre deres versjon av dette, ansikt til ansikt. Er dere tøffe nok til det?

Jeg tror faktisk ikke jeg har registrert en eneste en som mener denne etableringen er en god ide, utover Erna Solberg, Anders Anundsen, Jan Tore Sanner, UDI, Borgar Løberg, Jens Marius Hammer og en del desillusjonerte politikere på Notodden som ikke ser skogen for bare trær. -Også dere to da selvsagt, men dere har i det minste et klart motiv for ugjerningen. – Å berike dere selv på andres bekostning!

Vi har notert datoen for avtaleinngåelse. 18 desember 2015. Det blir spennende å se hva UDI vil foreta seg nå med informasjon og dialog. Hvor lang tid tar det før de vil komme oss i møte med samtaler?
Så langt har det jo i deres øyne vært bortkastet energi å lytte til oss. Dette begrunnes med at de så langt ikke har tatt noen avgjørelse i saken? Men nå er avgjørelsen tatt! Så da er de ønsket til Bolkesjø for å møte bygda ansikt til ansikt.

Vi har ikke fått stilt spørsmålene våre i særlig grad så langt, men kommer UDI til Bolkesjø så skal dere få vite hva vi
mener om dette. Mann dere opp, for vi vil definitivt ha dere på podiet. Og til Eirik Eide spesielt, du får stille personlig. Ikke sende noen lakeier som bare er der for syns skyld. For nå er det vår tur til å sette agenda.

Denne saken er bare trist og den representerer et alvorlig politisk overgrep mot et lite isolert lokalsamfunn.