Erik Bye, om politikere…

Erik Bye, en klok mann som var høyt aktet av det norske folk. Ikke minst på grunn av sin rettferdighetsans. Her forteller han oss noen «salver» om politikere som tror de er blitt til «herrer» i eget rike – et sannhetens ord som våre folkevalgte burde lytte til. Ofte. For når våre folkevalgte ikke lenger ser folket som valgte dem, men kun ser seg selv, da er det på tide å bytte de ut. Da skjøter de ikke lenger sin oppgave som folkevalgte!