Slikerdet.no beklager!

I anledning Borgar Løbergs leserinnlegg i Telen med tittelen «Gjerdes Korstog» så vil jeg beklage at bloggen «slikerdet.no» ikke har klart å formidle muligheten for tilsvar på artikler der personer eller organisasjoner føler seg kritisert på en slik måte at de føler det nødvendig å kommentere det som er skrevet.

Slik skal det selvsagt ikke være. Det skal ikke være nødvendig å måtte sette sitt tilsvar på trykk som leserinnlegg i Telen. Dette beklager jeg uforbeholdent.

Alle som er omtalt på denne siden skal selvsagt få sine motsvar publisert i tilknytning til artikkelen det gjelder dersom de ønsker det.

Grunnleggende er dette ingen debattside. Med det så menes det at undertegnede formidler og kommenterer egne meninger om saker og ting som skjer i det offentlige rom i Notodden og andre aktuelle saker fra landet forøvrig. Denne bloggen er først og fremst min arena for ytring, så får andre finne sin arena for å fremme sine synspunkter. Det betyr likevel ikke at personer eller organisasjoner som er direkte angrepet eller kritisert gjennom denne bloggen, ikke skal ha muligheten til å forsvare seg.

At en slik mulighet ikke er formidlet klart og tydelig tidligere beklager jeg og det tar jeg uforbeholden selvkritikk på.

Morten Gjerde