Viktig melding til Notoddens politikere

Nå står dere som folkevalgte politikere foran en sluttfase i saksbehandling av Bolkesjø-saken. Den neste måneden er avgjørende for om dere tar fornuftige valg i denne saken eller ei. Bolkesjøs innbyggere ber ikke om noen null-vedtak, men vi ber om å bli sett med våre argumenter og vi forventer følgende:

  1. At alle tar seg tid til å sette seg inn i alle sider av denne saken før vedtak fattes, det fortjener en så viktig sak!
  2. At dere balanserer antallet slik at alle berørte parter kan leve videre med det vedtaket dere ender på!

Vårt ankepunkt er altså kun antallet plasser og vi ber om en balansering av dette til noe alle kan leve med. Vi er ikke ute etter å stanse et mottak på Bolkesjø, men vi ber om at antallet plasser tilpasses bygda på en fornuftig måte.
600, eller i verste fall 780 plasser, er ikke fornuftig. Se på kakediagrammene under og tenk nøye over hva som faktisk ligger i dette:

kake_600_40A

Man får et mer realistisk inntrykk av hva som er i ferd med å vedtas når man får visualisert proporsjonsforskjellene. Her ser vi altså brøken mellom bygda og mottaket dersom man åpner for 600 plasser på Bolkesjø.

Om også Gran Hotell får sin kommende søknad godkjent så vil dette bilde forverre seg ytterligere.

Derfor mener vi som bor i bygda at kommunen må begrense antallet plasser gjeldene for Bolkesjø-området til maks 300 plasser. Dette bør være totalen uansett om det blir ett eller to mottak i fremtiden. Så gir man godkjenning for 300 plasser på Bolkesjø Hotell, så betyr det at man må si nei til Hero AS og deres dispensajonsøknad for Gran Hotell som kommer til behandling innen kort tid.

I følge Ordføreren så har uansett UDI garantert at de ikke skal starte opp mer enn ett mottak på Bolkesjø, så om de virkelig mener dette er det uansett ingen kontroverser i å avvise Hero sin dispensasjonssøknad.

Om man reduserer antallet til 300, så er det fortsatt langt over et fornuftig nivå, men bygda innser jo at vi står som den svakeste parten her og vi registrerer hvor lite interesse og forståelse våre synspunkt så langt har blitt møtt med, både fra UDI og kommunens politikere. Det er meget sjeldent at man etablerer mottak med flere brukerplasser enn det er lokalbefolkning innenfor naturlig avgrensede geografiske områder.

Tankeeksperiment
Som et tankeeksperiment så vil jeg konvertere den aktuelle situasjonen på Bolkesjø med å lage et tenkt scenario dersom samme brøk skulle vært lagt til grunn i Notodden sentrum. Om vi tenker oss byen med de sentrumsnære områdene, så er det ca 7000 innbyggere som bor der. Se da på det samme bilde og tenk etter om du hadde følt dette helt greit…

kake_105000_7000Forsøk å forestille deg virkeligheten om vi over natten skulle fått et mottak i Notodden sentrum med 105.000 plasser! Eller bydels-mottak med 21.000 i hver bydel?

Det er svimlende. Og ikke nok med det, men dersom Gran Hotell også får sine 180 plasser på toppen, ja så ville tallet økt til hele 136.500, eller 27.300 i et bydels-mottak.

Dette er så ute av proporsjon at det er nesten ikke mulig å tenke tanken en gang… og slik er det faktisk på Bolkesjø også. Et lite samfunn der flere av de eldste knapt har vært i hovedstaden i løpet av et langt liv. Det er klare kulturforskjeller mellom Notodden by og Bolkesjø rent samfunnsmessig. Dette må det tas hensyn til i vurderingene. Dette er ett av de kriteriene som det faktisk kreves bevissthet rundt hos beslutningstagerne for å kunne forstå og ivareta avgjørelsen på en ordentlig måte.

Så på tross av at mange av dere folkevalgte bor sentralt så må dere forsøke å se forskjellene mellom den samfunnsmodellen dere selv lever i, der alle tilbudene er innenfor en radius av noen få kilometer fra bopel, og til denne tynt befolkede bygda helt i kommunens yttergrense. Det er faktisk like langt fra Notodden sentrum til Bolkesjø som det er fra Høgåskrysset til slutten av Saggrenda. Bolkesjø er langt fra noe urbant strøk. Dette vil selvsagt være en utfordring også for de som blir brukere av mottaket.

Ta nå til fornuft og begrens antallet asyl-mottaksplasser til maksimalt 300 for Bolkesjø regionen. Da har alle strukket seg litt og vi møtes på en middelvei.

Og til slutt: Om UDI anker en slik avgjørelse til fylkesmannen, ja så har i alle fall kommunen vist at de står skulder til skulder med sine berørte innbyggere. Det er uansett noe som vil bli lagt merke til. Da blir våre lokale meninger i så fall valset over i fellesskap. Psykologien i dette for bygdefolket skal ikke undervurderes.

Dersom dere ikke engang gidder å lytte, ja så blir avmakten total. Også overfor kommunens politikere! Jeg registrerer fra enkelte politikere at de forholder seg til dette som om saken er avgjort og at det er ingen ting å få gjort? Det er ikke tilfelle. Kommunens politikere har så vidt tatt i saken offentlig så langt. Det er nå omfanget skal godkjennes og den beslutningen er ikke tatt.

Så vend i tide, det er fortsatt noen «steiner» i denne saken som kan vendes. Endelig godkjenning er enda ikke gitt.

 

Link: Last ned høringsnotatet (offentlig dokument) fra naboene. Hentes automatisk fra kommunens nettside

Les også gjerne denne artikkelen: Å ta beslutninger som berører andre krever innsikt og kunnskap