Hvem bryr seg egentlig?

Dette er overskriften i dagens leder i Telen. Der settes det et kritisk søkelys på hvorfor folk ikke bryr seg? Det kritiske blikket rettes etter at kommunen arrangerte folkemøte om kommunesammenslåing på onsdag denne uken. Der møtte 4 folkevalgte og rundt 20 deltagere… Det sier selvsagt sitt, men det er forstålig! Hvordan kan man forvente at folket skal vise interesse når de folkevalgte selv ikke engang gidder å bry seg?

Ikke sett i Bolkesjø-saken
Undertegnede har brydd seg i Bolkesjø-saken. Seks måneder med innspill, forklaringer, leserinnlegg, møter og foredrag, men hva har vi oppnådd blant Notoddens folkevalgte? Det ser vi på en annen plass i Telen i dag. Rådmannen anbefaler politikerne å si ja, og Telen trykker med fete typer i overskriften «SIER JA TIL ASYLMOTTAKET». Det er vel uansett å forskuttere resultatet, men for de som leser kun overskriftene så tror de jo nå saken er avgjort. God journalistikk? -Vurder selv! Lenger ned i artikkelen siteres en ikke navngitt kilde blant de folkevalgte som tørt konstaterer at det er ikke noe vits i å si nei, for da bare ankes avgjørelsen til fylkesmannen og man er like langt. Artikkelen går også langt i å etablere et inntrykk av at innbyggerne på Bolkesjø har forsøkt å stoppe mottaksetablering på Bolkesjø? Hvor har dere det i fra?

Til det siste vil jeg bare  ha gjort det helt klart at innbyggerne på Bolkesjø har ikke forsøkt å stoppe noen etablering av mottak på Bolkesjø i denne omgang. Vi ser den politiske utfordringen Norge står i nå. Vi ser også den immigrant-krisen som utspiller seg i Europa om dagen. Det vi derimot har forsøkt, er å fremme synspunkter om størrelsen på mottaks-driften på Bolkesjø, men vi har aldri forsøkt å stoppe etableringen!

Vi skal også bidra, men vi ønsker løsninger som blir bra for alle parter. I så måte føler vi oss hverken sett eller hørt lokalt. Ikke av politikerne og ikke av Telen. Vår sak har aldri blitt tatt opp og belyst med våre innsigelser og argumenter. Da blir det ganske platt når anonyme politikere sier at det ikke er noen vits i å si nei lokalt med begrunnelsen at saken ankes bare likevel. Det er med oppgitthet at jeg leser slikt!

-Og jeg skal forklare hvorfor: Politikerne i Notodden er valgt av oss, -folket! De klager over lav valgdeltagelse, men hvorfor skal man gå til stemmeurnene når vi uansett ikke blir hørt i saker som er svært viktige for oss som innbyggere?

Hvor mange konkrete saker som gjelder Bolkesjø-samfunnet er egentlig behandlet  i kommunen i løpet av den siste ti-års perioden? Det tror jeg ikke er mange!

Nå står Bolkesjø-folket oppe i den viktigste saken for bygda på uoverskuelig lang tid, og de aller fleste av kommunens folkevalgte bryr seg ikke! -Ikke lokalavisa heller for den sakens skyld…

Vel, dere får kjøre på, men klag ikke over at folket ikke gidder å engasjere seg! Dersom kommunens politikere hadde sett sine innbyggere i denne saken, så hadde de kunne gitt dispensasjon til drift, bare med et redusert antall plasser. Ikke innfridd alle de 600 plassene som UDI ønsker.

Vel, kanskje hadde saken blitt anket til fylkesmannen, men hva så? Da hadde i alle fall kommunen gjort det de kunne for å forstå og vise sitt ansvar overfor sine egne innbyggere, -de samme folka som de folkevalgte egentlig er valgt til å representere!

Da ville det vært UDI og Fylkesmannen som måtte ta ansvaret dersom ting ikke blir kvalitativt bra på Bolkesjø. Nå blir det isteden Notoddens politikere som må bære dette ansvaret inn i fremtiden.

Mottoet er åpenbart kvantitet fremfor kvalitet
Da snakker jeg om løsningen for de som skal bo der. Bo i det som vil bli trange rom med et ukjent og uforutsigbart vannproblem hengende over hode. Det er ikke annet enn en håpløs ansvarsfraskrivelse fra kommunen å gi godkjenning på vilkår om at UDI selv må ta vannansvaret for alt belegg over 340 personer. Når vi da også vet at innbyggerne på Bolkesjø heller ikke føler et så stort mottak som noen god løsning for bygda, men likevel viser stor raushet i forholdet til å etablere ett mottak med maks kapasitet for inntil 300 plasser, ja da er dette en arroganse fra lokal-politikerne som tilsier at det ikke er noen vits i å bry seg i enkeltsaker lenger, -ei heller gå til stemmeurnene ved neste kommunevalg. De lytter ikke til dem det gjelder uansett, det viser denne saken. De bruker nå makten sin utover mandatet, de glemmer helt hvem de faktisk representerer.

Folkemøter, et spill for galleriet?
Når det er slik, hvorfor skal vi da stille opp på folkemøter? Vi kan jo ha meninger til «krampa» tar oss, det går jo uansett ikke inn. For Notodden er ikke denne kommunesammenslåingen av noen stor interesse. Vi får åpenbart kommunesentret og for oss vil det da være bare fordeler. Økt skatteinngang som de første årene antageligvis vil fordeles fornuftig over hele den nye stor-kommunen, men som om ett tiår eller to vil bli mer og mer sentralisert til kommunesentrumet og infrastrukturen der. Seljord og Hjartdal vil bli dagens Gransherad og Bolkesjø. -Og det er ikke et spørsmål om det blir slik, det er et spørsmål om hvor lang tid det tar før disse utkantene blir glemt. Det er sentraliseringens pris og den er helt forutsigbar. Historien gjentar seg bare, men hukommelsen er dessverre ofte fraværende hos de som tror på denne politikken.

Ser at ordføreren uttaler at alle i forhandlingsutvalget er enige om at lokale fond må unngås? Jeg skjønner at skogfondet i Gransherad er irriterende for kommunepolitikerne på Notodden, og at de ikke vil gjøre samme feilen igjen som da de i 1964 godtok skogfondet som en særordning for den delen av den nye storkommunene som tidligere lå under Gransherads kommunegrenser. Det er derfor svært viktig å se i øynene at hadde det ikke vært for Skogfondet og fondets statutter så hadde vel både Gransherad og Bolkesjø vært helt glemt av kommunen for lenge siden. Mange rådmenn har forsøkt seg, senest for kun kort tid siden, men enn så lenge har de ikke fått kloa i disse midlene. Avkastningen av fondet tilhører nemlig almennyttige formål i Gransherad og Bolkesjø.

Så for  Hjartdal og Seljord sin del er det jo bare å si at de bør kjempe for å beholde noen sær-inntekter, for en gang i fremtiden blir det det eneste håndfaste de står igjen med!

Dagens Hjartdal kan jo for eksempel ikke frivillig gå med på at Notodden overtar alle kraftinntektene i Hjartdals-regionen uten noen former for garantier for at disse midlene kanaliseres til de områdene der disse verdiene skapes. Å gi fra seg styringsretten på disse midlene vil jo være å anse som et selvmord for Hjartdals-bygdene på sikt.

Den sammenslutningen som nå diskuteres mener jeg er en gave til Notodden, men jeg mener den vil bli en katastrofe for bygdene som åpenbart vil måtte la seg sluke… -på sikt!

Telen ignorerer også Bolkesjø-folket
Hvor mye spalteplass føler Telen at dere har brukt for å synliggjøre Bolkesjø-folket sitt syn i mottaks-saken? Vi har vel fått inn et par leserinnlegg. Det var vel også et par små artikler helt i starten da akutt-mottaket ble etablert på Gran, men da mer som korte kommentarer til etableringen. En etablering som det forøvrig ikke var noen særlig kontroverser rundt fra bygdefolket. Derimot har den saken som har blitt ført av bygdefolket rundt gigantetableringen på Bolkesjø blitt forbigått i stillhet av Telen. Avisa vil tydeligvis ikke skrive om det. Det passer kanskje ikke med avisens politiske innvandrersyn? Det som er beklagelig er jo at Telen går i samme felle som lokalpolitikerne, de skjønner rett og slett ikke saken. De tar ikke innover seg at dette ikke handler om innvandrings-spørsmålet overhode. Det er en ren systemkritisk tankegang som ligger til grunn for den kritikken som er reist. Dette har alle de store sentrale mediene tatt inn og de har vist stor forståelse for saken. Medier som VG, Aftenposten, NRK Dagsrevyen og NRK Brennpunkt  har alle understreket at fordi den vesle bygda klarer å balansere debatten og argumentene på en veldig nyansert måte så er saken ytterst interessant… men altså ikke for Telen?

Det er litt merkelig Jens Marius, -du skjønner det!