En refleksjon å ta med seg…

Dette handler først og fremst om hvor mange fattige (definert som alle som lever for under 2 dollar dagen) som faktisk lever i verden i dag. Så handler det om hvem av disse som klarer å bli immigranter, det er normalt de mest ressurssterke av den fattige befolkningen. De som virkelig burde blitt i landet sitt å hjulpet til med å bygge opp gode løsninger. Så handler det om illusjonen om at vi hjelper de fattige med å ta i mot immigrantene og gi de bedre liv. Dette berører også debatten om å hjelpe her eller hjelpe der de bor… illustrert gjennom en kort video med fargerike m&m som markører for enkel logikk. Uansett hvor man står i denne debatten så er dette et fascinerende tanke-eksperiment. Vel verd å bruke noen få minutter på… se selv!