Jeg er skremt over regjeringens iver etter å kaste norsk råderett over bord ved å jobbe aktivt for den lite omtalte TISA avtalen. Nå også en utflagging av styringen over finansvesenet i Norge som siste utspill. Dette strider mot grunnloven og støttes langt på vei av mitt eget parti, AP og fagrørsla i LO.   Arbeiderpartiet […]

Read More →

Jeg ser at Telen nærmest konkluderer i sine overskrifter at Notodden Stasjon (1919) ikke blir den fremtidige jernbanestasjonen? Hvor har de dette fra? Igjen forsøker Telen å skape et bilde i tråd med deres eget syn i saken. Jeg spør derfor: Hva ble vedtatt i formannskapet i går? Der ble det riktignok vedtatt å velge kollektivterminalen som […]

Read More →