Jernbanesaken er ikke avgjort!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Notodden Jernbanestasjon (foto: Morten Gjerde)

Jeg ser at Telen nærmest konkluderer i sine overskrifter at Notodden Stasjon (1919) ikke blir den fremtidige jernbanestasjonen? Hvor har de dette fra? Igjen forsøker Telen å skape et bilde i tråd med deres eget syn i saken. Jeg spør derfor: Hva ble vedtatt i formannskapet i går?

Der ble det riktignok vedtatt å velge kollektivterminalen som fremtidig løsning, men… og det er et stort «MEN» her, for Rådmannens forslag (punkt 2 i vedtaket) sier at saken skal tas opp til ny behandling i kommunestyret når jernbaneverket har en endelig plan. Med andre ord så skal saken opp på nytt på et senere tidspunkt.

Jernbaneverket eier ikke engang grunnen der de planlegger å bygge ut. Det er mye som må avklares og således er saken på ingen måte ferdig behandlet i kommunens politiske organer. Det hjelper lite at Telen konkluderer allerede nå.

Så igjen tar altså Telen en vinkling som forteller bare deler av saksbildet. De fører på denne måten folket i byen bak lyset og de forsøker å støtte opp rundt sine faste kontakter i politikken så godt de kan. De skal ha for at de i en liten setning eller to nevner at saken kan komme opp senere, men i overskriftene og ingressene konkluderer de på feil premisser.

Så til alle dere som fortviler etter å ha lest Telen, -fatt mot, kampen for Notodden Jernbanestasjon er ikke over!