Tiden for en justert kommunegrense i Sauherad er på overtid…

Hva skjer med kommunereformen? Hjartdal vil ikke til Notodden. Bø søker kun løsninger der de selv går seirende ut som kommune-maktens høyborg, og Tinn aviser alle. Seljord sitter på gjerdet og Notodden står igjen som en part som ville, men som ikke fant noen å leke med i reformens flomlys!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geldelig: Hjukesbø stilte under egen fane i Borgertoget på Notodden i årets 17.mai tog. Sterkere signal fra folket skal man vel lete lenge etter!  (foto: Morten Gjerde)

Men hva skjer i Sauherad? Der virker det til å være full krig mellom Hjuksebø-folket og deler av kommuneledelsen… Når en først skal se på en slik sammenslåing så må det kunne forventes at fornuften bør få en sentral plass i vurderingene. Hos enkelte politikere i Sauherad kan det virke som at prinsippene er viktigere enn folket og at de naturlige samfunnsgrensene ikke har noen plass i debatten. For Sauherad går nå inn i midt-Telemark samarbeidet og aksepterer da Bø som kommunesenter. Hvor naturlig er det for de som bor knappe 7 km fra Notodden sentrum på Hjuksebø?

Hjuksebø forsøkte å få justert denne grensen allerede i 2013. Da i forbindelse med en radikal skolestrukturendring. Dette forsøket ble avslått av Fylkesmannen. I dag bør dette så avgjort ses i nytt lys da man nå står i et langt mer naturlig veiskille enn hva som var tilfellet i 2013. Nå flyttes kommunesentret enda lengre unna Hjuksebø og tilknytningen til Notodden vil selvsagt bli ytterligere forsterket av dette.

Makta i Sauherad tviholder åpenbart på skatteinngangen fra Hjuksebø. Det må være der skoen trykker…
Det finnes knapt ikke andre fornuftige grunner til å lukke øynene for denne problemstillingen, og det på tross av at det er faktisk nå slike løsninger virkelig skal diskuteres. Det forrige veikrysset var under den store kommunereformen i 1964. Nå, 52 år senere, skal grensene trekkes på nytt. De praktiske fordelene ved en grensejustering er åpenbare og saken venter bare på at det kommer en fønvind av fornuft som kan gi politikerne i Sauherad et våkent øyeblikk…

Hva sa folkeavstemningen i kommunen om grensejustering? Spørsmålet var stillet slik at dersom flertallet gikk for Midt-Telemark alternativet, ønsket man da en vurdering med henblikk på grensejustering? 57 prosent svarte «ja» på dette, 13 prosent sa «vet ikke» – om man deler de 13 prosentene mellom  ja og nei siden så har man altså 64,5 % – det er nesten 2/3 dels flertall det! -Uansett så er det et klart flertall som ønsker en vurdering av grensene.

 

57prosent

 

Og dette velger kommunen å overse? Ignorering av folket har sjeldent vært noen god løsning for politikere som vil ha folkets tillit, bare for å nevne det!

Sett med mine øyne så er Hjuksebø helt klart mer naturlig hjemmehørende på Notodden enn i Bø, – geografisk, avstandsmessig, handelsmessig, tjenestemessig og i folkeviljen. Hva er da problemet?

I en omstruktureringsprosess som en kommunereform er, burde småligheten legges til side til fordel for fremtidens gode løsninger. Det er innbyggerne som skal tjene på en reform som dette, ikke prestisje og skjulte agendaer!

Velkommen Hjuksebø – fortsett å gå i tog med oss på Notodden!