Skolesaken gis ikke rettferdighet i leserbrevene

Jeg ser at leserbrevene er mange og at foreldreutvalgene, enkelt-foreldre og politikere fra opposisjonen kaster av seg med kritikk mot posisjonen. De er åpenbart ikke fornøyd med noen ting som vedrører Sætre-skolene. Fra opposisjonen er jo dette intet nytt under solen!

Det jeg kan lese ut av det er at alle de over nevnte, uansett ståsted, ikke er villige til å se noen harde realiteter i øynene. Vi må gjerne snakke om at barna er fremtiden og at det blir bare halveise løsninger om man ikke bygger nytt. Sannheten er at Notodden kommune er for kort tid siden kommet ut av robekk-lista og er som mange kommuner i dag «lut fattige». Uansett hvor en komunepolitiker snur seg så er det innbyggere som «skal-ha-skal-ha». Er det ikke kulturskole eller idretten, så er det rusomsorgen, eldresenter eller psykisk helse. Kommunen har mange oppgaver som krever sitt. Skole er bare en av dem.

Vel, så har posisjonen en annen oppfatning av hva som skal prioriteres og hvordan man skal få mest mulig ut av hver budsjettkrone enn opposisjonen. Sånn er det nå engang. Det er jo aldri vanskelig å ønske seg slott og glamour når man kan se helt bort i fra pengene det vil koste. Og ikke minst se bort i fra at det også er andre viktige områder som krever sitt fra den samme lommeboka.

Om du hadde en gammel slitt hytte i Tuddal og snekkeren sier at vel, vi kan pusse opp den gamle delen, rive utedassen og bygge på til to nye soverom og en vinterhage og det vil koste ca 1.mill,
-men vi kan også rive alt, kjøre det bort og bygge helt nytt. Det vil koste deg 1,7-2 mill. Du vil i begge tilfeller få et fullgodt alternativ med bad inne, ekstra soverom og vinterhage. Den ene løsningen med rehabilitert kjøkken og soverom, den andre med alt nytt. Tenk deg selv, om du har pengene og har god inntekt og ikke alt for mye gjeld fra før så kanskje du velger å ta deg råd til å få alt nytt. Om du i motsatt fall allerede har 2 mill. i gjeld fra før, hva da? Ville du puttet hode i sanden og kjørt på?

Slik er kommuneøkonomien også! Vi bor i en kommune som er i sistnevnte situasjon. Lånegjelden i Notodden var i 2014 på 75381,- pr. innbygger, da lå landsgjennomsnittet på 54.000.-.
I 2006 så hadde vi til sammenligning 27948,- i gjeld pr. innbygger. Og dette er tall fra tiden før vi i lånte penger til nye Haugmotun og nå også den kommende skoleutbyggingen.

Sett i lys av dette, mener dere at vi har råd til å kaste bygningsmasse for 80-100. mill. og bare bygge alt nytt? Kanskje vi faktisk må innse at at den kommunen vi bor i ikke har den samme handlefriheten som åpenbart mange av de private husholdningene som sokner til Sætre-skolene har!
Kanskje det er på tide å innse at om vi ikke kan bygge «slott med gullkupler» så kan vi likevel få til en god skole med både bygningsmessige kvaliteter og gode ute-arealer.  Hvor mange skoler er det som har både fotballbane med kunstgress, idrettshall, skøytebane og friidrettsbane innenfor en radius av 200 meter? Er ikke det kvalitet så skjønner ikke jeg!

Se på HUSK hva de fikk ut av den gamle skolen der, det er ikke mange som klager over løsningene på Sem. Det er blitt en ny og moderne skole. Se hva Fylkeskommunen fikk til med nedlagte gamle fabrikklokaler på Notodden Videregående, -det er et ikke-tema at dette ikke er blitt bra! Hvorfor forutsetter alle tilhengerne av nybygg på Sætre at gamle bygg blir til dårlige løsninger?

Det er å grine for sin syke mor og holde på slik enkelte driver på nå. Ingen, absolutt ingen, ønsker å bygge en dårlig og lite fremtidsrettet skole på Sætre.

Og det snakkes som om de «fleste elevene» i kommunen avspises med dårlige løsninger gjennom denne utbyggingen. Nå er det slik at når det gjelder barneskolen så er det tross alt 3 andre bydels-skoler som til sammen også huser store elevtall i de sentrumsnære områdene. Her er både Tveiten, Høgås, og Tinnesmoen gode skoler i dag.

De som hyler i kor om dagen er også åpenbart skuffet over at ingen kan gi de konkrete svar. Posisjonen ga svar i eget leserinnlegg for kort tid siden. Så mye svar som det er rimelig å gi i dag. Det er da ingen som ønsker å holde kjent informasjon skjult, men denne prosessen tar jo noe tid. Saken er jo ikke kommet lengre enn at for å få de svarene som det ropes etter så må man da belage seg på å vente til utredningene gir svar. Det er ingen som vet eksakt enda hvor mye som kan beholdes og hvor mye som må bygges nytt.  Jeg er sikker på at så fort det foreligger detaljer om hvordan nye Sætre vil bli så legges det frem planer for dette, men det må jo nødvendigvis utarbeides først. Slik jeg forstår det er det nedsatt et arbeidsutvalg som får ta del i dette arbeidet der alle berørte parter i saken er inkludert.

Personlig så syntes jeg det ytres mye sutring i denne saken om dagen og det vises liten eller ingen vilje til å se gode løsninger innenfor rammer som kommunekassa faktisk kan leve med. Er vi blitt et bortskjemt folk med en mentalitet som kun skriker «skal-ha, skal-ha»?

 

Jeg undres!