Er dette starten på slutten for det EU vi kjenner i dag?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det ble «Brexit» for England, David Cameron går av, og allerede har fremtredende politikere i Italia krevd en tilsvarende folkeavstemning i Italia, -og Italia er ikke alene. Det er en rekke land i unionen som lenge har snakket om det samme…

Ser vi nå starten på slutten for den Europeiske Unionen?

Når vi ser hvem som stemmer hva i England så er det ingen tvil om at hvitsnipp-folket er de som ville bli, mens arbeiderklassen og fot-folket representerer nei-siden. Det er vel klare grunner til at ja siden blir presentert i blå farger,  mens nei-siden har fått den røde paraplyen. Dette er slik jeg ser det et klart signal på at folk er lei pampevelde i EU. EUs mektige ledere har vist over tid at de hever seg over vanlige folk og gjør mer eller mindre akkurat som de vil. Vår egen regjering med Erna Solberg i spissen logrer som en innyndende gjeter-bikkje for EU-Pampene og gjør det hun kan for å ignorere sitt eget folks folkevilje. Norge står utenfor unionen men er likevel langt mer tilpasset EUs indre regelverk enn mange av unionens egne medlemsland. Med mine øyne er det så galt at jeg vil hevde at både Arbeiderpartiet og Høyre har ignorert folkeviljen med viten og vilje. De aksepterte aldri nederlaget da folket sa nei til EU for andre gang i 1994. Det er et lite sympatisk trekk av folkevalgte politikere når de ignorerer folkeviljen. Det er ikke greit at folkevalgte mener de vet bedre enn flertallet i folket.

Jeg tror personlig ikke at den voldsomme reaksjonen på børsene og det stupet som det engelske pundet opplevde på morgenen i dag kommer til å vedvare. Dette er bare en panikk-reaksjon som vil normaliseres ganske raskt. Det som blir spennende i tiden som følger nå, etter at sjokket har lagt seg, er hvor mange andre land som følger etter.

Det bør også være en tanke nå om ikke vi her hjemme burde stille harde krav til våre politikere om å lytte mer til folket, -på både kort og lang sikt. Våre topp-politikere rasler med både Tisa, TTip, out-sourcing av finansstyringen, utsalg av store norske selskapsverdier, -og ikke minst ufornuftig salg av natur-ressurser som fallrettighetene til våre fossefall og salg av landets fiskeressurser. Hadde vi gjennomført en folkeavstemning på dette er jeg helt sikker på at regjeringen ville fått et klart «NEI» fra folket, men de bryr seg åpenbart ikke!

Jeg støtter tanken om at vi bør beholde råderetten både over landet og naturressursene. Vi bør beholde kontrollen med egen valuta, -og finanssektoren skal styres av landet selv. Ikke av EU eller USA. Vi skal selv bestemme hvilke tjenester som skal være driftet av staten og hvilke tjenester som skal konkurranseutsettes. Vi  skal også ha full frihet til å endre på disse betingelsene fortløpende, -nå og i all fremtid! Vi er i ferd med å gå i konflikt med dette dersom regjeringen Solberg får det som de vil med TTIP/TISA. Det bør være en tankevekker!

Stopp snikinnføringen av EU nå, og for min del kan vi også reversere mye i EØS avtalen også. Tiden for denne debatten er på overtid. Våre folkevalgte er i ferd med å gi fra seg styringsretten for all fremtid.

Hva er egentlig motivet?