Mistillit eller billig politisk spill?

Ordføreren i Notodden har startet et svært viktig arbeid med å rydde opp i en ukultur som har herjet lenge i de kommunale selskapene i Notodden. At enkelte nå «spreller» litt er ikke annet å vente. Ryddesjauer blant betalte styreposisjoner er alltid krevende. -Så også for Ordføreren i Notodden.

cartoon_bombe_2

Det media-utspillet som opposisjonen nå har begitt seg inn på er et rent politisk maktspill. De bruker anledningen til å dolke ordføreren i ryggen.  For om de hadde vært ærlige med seg selv så vet de så inderlig godt at den prosessen de nå kritiserer ordføreren for er godt forankret hos flertallet i den kommunalt oppnevnte valgkomiteen. De vet også at debatten rundt dette er initiert av den tverrpolitiske kontrollkomiteen i kommunen. Kontrollkomiteen har påpekt at tiden er inne for en opprydding i forholdet til tildelingen av styreplasser i de ulike kommunale selskapene. Det største posisjons-partiet har også hatt dette som en klar agenda lenge før de fikk ordførerstolen etter valget, så at dette kommer nå bør ikke være noen overraskelse for noen.

Hva er stridens kjerne?
Det består hovedsaklig i at det i mange år har eksistert en form for «ukultur» i tildelingen av betalte styreverv i de kommunale selskapene. Det er mye som tyder på at personlig egnethet ikke alltid har vært gjenspeilt i de valgene man har foretatt ved tildeling av ulike styreverv. Det har heller ikke vært noen organisert demokratisk utvelgelse av kandidatene. Slik denne praksisen har vært gjennomført har det også vært muligheter for å kunne tilegne seg uhensiktsmessig stor kontroll i styrene, fordi mange bare har «jattet med» av ren kunnskapsmangel. Dette er selvsagt ikke etter hensikten og det gagner heller ikke de bedriftene styrene er satt til å lede. At slike løsninger kan fremstå som komfortable for en driftig styreformann er hevet over tvil, men det forsvarer ikke praksisen på noen som helst måte. Snarere tvert i mot. Styrene i de kommunalt eide selskapene er langt viktigere enn som så, og det er viktig at de som får tildelt denne tilliten evner å se helheten både med tanke på selskapets verdier og kommunens eventuelle særinteresser som eier. Styrets oppgave er selvsagt først og fremst å ivareta selskapets interesser, men i forlengelsen av dette så ligger selvsagt de føringer eierne til enhver tid ønsker for selskapet. Dette må også anses som en klar premiss for styrets arbeid.

Dersom det oppstår usikkerhet om styrets meninger er i tråd med eiernes interesser, så vil alltid styreleder være i en utsatt posisjon, uansett om han er på valg eller ei. Denne tvilen ble vel reist i dette tilfelle og valgkomiteens flertall ønsket derfor å bytte ut styrelederen. Siden det var tid for generalforsamling nå ble altså dette bytte foretatt nå. Ordføreren har altså ikke foretatt seg noe som helst på egenhånd i denne saken, hun forberedte grunnen for generalforsamlingens kommende vedtak. Det bør både styreleder og styret forøvrig være glade for. Da var i alle fall alle forberedt på det som ville komme. Sjokket ville nok vært større om endringene hadde kommet som lyn fra klar himmel under selve generalforsamlingen.

En leders oppgaver
Som leder (les:ordfører) må man noen ganger ta de upopulære avgjørelsene og stå for dem. Nå var nettopp det forventet av flertallet i valgkomiteen. Dette er også klart i tråd med signalene som er gitt av kommunens kontrollkomité. At det har vært uenighet rundt dette i komiteen er jo ikke kontroversielt på noen måte. I slike sammenhenger er det flertallsbeslutningene som gjelder. Så også selv om Høyre, Venstre og FrP måtte mene noe annet. Hadde disse partiene vært enige med posisjonen ville det antagelig vis vakt mer oppsikt, de har jo tross alt sittet med flertallet gjennom de fire siste årene og velsignet den ordningen som det nå gjøres endringer på.

Bred enighet i posisjonen
Det er altså en bred enighet i den politiske posisjonen om at det skal ryddes opp i dette og at det skal skapes en ny kultur der man får tillit og styreverv fordi man i første hånd har noe å tilføre den bedriften man blir satt til å være en del av. At Jørn Christensen velger å gå ut i Telen og meddele at han trekker seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning får selvsagt bli hans valg. Christensen gir inntrykk av at Ordføreren har handlet på egenhånd og at hun har gitt styrelederen i Notodden Energi avskjed før valgkomiteen hadde diskutert saken. Beskjeden som ble gitt til styrelederen under et møte noen dager før generalforsamlingen var vel ingen oppsigelse, men det var klare signaler om hva som ventet han i den kommende generalforsamlingen. Christensen viste nok svært godt at han kom til å representere mindretallet i diskusjonen rundt styreplassen i Notodden energi. Han viste nok også at det var en klar flertallsbeslutning på gang i valgkomiteen om å rydde plass for en ny styreleder i selskapet. Så ordførerens klare oppgave var vel mer å forberede daværende styreleder på hva som ventet på generalforsamlingen noen dager senere. Det er selvsagt ikke hyggelige signaler å bud-bringe, men Ordføreren stod løpet ut i et oppdrag som flertallet i komiteen hadde bedt henne om å signalisere. Det viser ryggrad og det viser en styrke vi skal sette pris på. Så kan man i ettertid flisespikke på ordvalg og formuleringer, men vi må ikke gjøre dette til mer enn det var. -En fornuftig forberedelse for den det gjaldt!

Nå kan det selvsagt være mulig at noe av dette har kommet i feil rekkefølge, og det kan man selvsagt beklage, men at det er handlet på egenhånd og uten forankring i et klart og åpent politisk landskap er ikke tilfelle. Her var det forutsetninger som allerede var klarlagt i en slik grad at de praktiske løsningene var helt forutsigbare.

Styreledere og fotballtrenere er ferskvare
Det er vel en kjensgjerning at det er med styreledere som det er med fotballtrenere, det er ikke alltid at det er noen direkte personlige feil som ligger bak avsluttede arbeidsforhold. Det er heller ikke alltid at plutselige avganger føles rettferdig for den det gjelder. Det ligger likevel i disse stillingens natur at de av ulike hensyn kan avvikles på kort varsel. Når eierne ikke lenger har tillit så hjelper det ikke, da må «laglederen» vike plassen. At tilliten blir borte behøver ikke å bety at noen gjør en dårlig jobb, men det betyr at eierskapet og «treneren» ikke lenger deler de samme ideene om veien videre og hva som skal til. Ofte lar man det suse og gå en periode for å se hvordan ting utvikler seg, men ofte er eierskapene mer utålmodige etter resultater enn hva som ofte er mulig å innfri på kort sikt. Da er dessverre ofte konsekvensen at «treneren» må gå, -uansett hvor gode ideer han måtte ha for fremtiden.

Tjenestevei eller media?
Hvorfor er ikke opposisjonens kritikk i første hånd rettet direkte til ordføreren? Og hvorfor er ikke tjenestevei benyttet dersom man mener å oppleve misstillit? -Nei, Opposisjonen går rett i strupen på ordføreren i media! Hvor sympatisk er nå det?

Selv om det mot formodning skulle vært gjort noe som var kritikkverdig her, så ville tjenestevei uansett vært det riktige valget. Ikke i media. Og det er betimelig å spørre opposisjonen om de virkelig mener at de ikke var kjent med hverken valgkomiteens flertalls-syn eller kontrollutvalgets ønsker i denne saken?  Selvsagt snakkes det i korridorene, så at det nå kommer en ryddesjau i de kommunale styrene bør være vel kjent for de aller fleste. -Og det er virkelig på høy tid at noen faktisk tar tak i dette.

Telen bygger opp under saken ved å feilsitere ordføreren i hennes tilsvar. De skriver ting hun ikke har sagt og dementiene lar vente på seg. Det er trist å registrere det, men slikt er med på å opprettholde et svært dårlig politisk klima i kommunen vår. Når lokalavisa og de forsmådde sentrums og høyrepolitikerne står sammen om å feilinformere er det mange som tror på usannhetene.

Det er fort å tanke at de som nå angriper i saken er de som har noe å tape. Jeg sier ikke at det er slik, men jeg sier at det er fort å tenke slik. For ingen kan vel være grunnleggende uenige i at det bør ryddes opp i manglende strukturer og den ukultur som har fått utvikle seg over tid i kommunalt oppnevnte styrer i kommunen?

At det blir smertefult for enkelte, -ja det har vi vel allerede fått svar på!

 

Til Gry: Du har min fulle støtte!