Hammers kamp mot AP, -igjen!

Telens leder i går, den 29.11, er ført i pennen av redaktøren selv. Han bruker atter en gang sin frie spalteplass på å tilnærmet «mobbe» Notodden AP. Det kan nesten ikke oppfattes som noe annet slik han henger ut partiet og det han kaller «partiets sterke kjerne» gang etter gang. Hvem er det egentlig Hammer sikter til? AP er vel det eneste partiet i Notodden som har en tilnærmet flat struktur. Det er medlemmene som bestemmer. De bestemmer gjennom klare flertallsbeslutninger, enten på møter i partilagene, på medlemsmøter i partiet eller på Generalforsamlingen. Så enkelt er det Jens Marius Hammer. 

Når det gjelder Notodden APs støtte til Lise Wiik, eller mangelen av sådan, så er ikke det noen stor sak i partiet. Lise er flink og hun har lang erfaring med gode politiske nettverk. Så partiet er glad på Lises vegne at hun fikk 4.plassen hun ønsket seg. Det betyr likevel ikke at Notodden AP i nominasjonsmøte kunne kaste partiets eget nominasjons-vedtak på båten. Lise ordnet sin nominasjon selv fra andre kanaler enn via det lokale laget og følgelig var hun heller ikke prioritert på Notoddens liste til stortingsvalget i 2017. Lise har som de fleste vet jobbet på fylkeskommunalt plan etter at hun gikk ut av Notodden-politikken for noen år siden. Hun har således vært mindre aktiv lokalt, noe som vel også var naturlig sett i lys av at hun var en del av en mindre gruppering som forsøkte å trekke partiet mer mot høyre enn det flertallet i partiet ønsket seg mens hun satt som partiets Ordfører på Notodden. Hun var jo også blant de få i Notodden AP som brøt med partiet og støttet Høyresiden i kampen om Bok og Blueshuset. Dette var jo heller ingen sak som akkurat bygde broer mellom henne og den mer venstreorienterte delen av partiet. Det er således ikke noe å legge skjul på at dette skapte et politisk klima i partiet på den tiden som det var nødvendig å ta tak i. I dette bildet var det flere enn Lise og noen av de nevnes jo også i den samme lederen i Telen i går. Hammer skriver at partiet ble rammet hardt ved at flere dyktige politikere forlot partiet… Til det vil jeg si: -Ja slik kan selvsagt en høyrevridd redaktør se det!

Men Jens Marius Hammer må nok overlate til Notodden AP selv å vurdere om de interne prosessene har vært vellykket eller ei. For dette har åpenbart Hammer ikke særlig greie på. Han mener tydeligvis at dette har vært et feilgrep for partiet, -men var det det? – det er lite som tyder på akkurat det, faktisk!

Partiet har i dag en langt mer dynamisk form etter at den politiske balansen ble gjenopprettet. Så det har på mange måter vært en god prosess å få ryddet litt opp i den svært splittede maktkampen som eksisterte. Og flere av de som Hammer omtalte i gårsdagens leder er jo nå representert enda lengre til venstre enn AP, -de havnet jo til slutt i SV. Og hvor står SV på Notodden i dag? Vel, jeg kan ikke ta alle under en kam, for det finnes unntak, men det er flere av de gamle AP-medlemmene som på tross av at de har valgt SV som plattform for sin politiske virksomhet, så fortsetter de å fremstå som støttespillere for høyresiden i Notodden-politikken. Skolesaken er et tydelig eksempel på det akkurat nå. I denne saken vingler SV allerede på tross av sin klare avtale med koalisjonen på dette punktet.

Nettopp slike ting var det som var et kontinuerlig konfliktområde i AP tidligere. Noen få medlemmer med høy stemme var på kollisjonskurs med resten av partiet. For Notodden AP sin del er det nå et tilbakelagt kapittel og partiet har igjen gjenopprettet gode politiske debatter med klare flertalls-voteringer som aksepteres. Flertallet bestemmer!

Derfor har også partiet naturlig nok hatt sin egen liste med kandidater som partiet ønsket å fremme til fylkes-lista. Lokalt var det enighet om om å jobbe for Torgeir Bakken inn på en 5 plass på lista. Lise forlot jo på mange måter lokalpolitikken når hun var ferdig med sin ordfører-periode, og her prioriterte altså Notodden AP de som har markert seg lokalt i inneværende periode og som ønsket å stille til nominasjon. Lise Wiik kom jo etterhvert opp som en kandidat til 4 plassen, men ganske sent i den lokale nominasjonsprosessen. I debatten som fulgte er det jo likevel ikke til å komme unna at noen fortsatt husker godt de som gikk i mot flertallet i partiet i flere viktige spørsmål sist AP satt ved roret i kommunen. Så slik sett var nok  kanskje ikke goodwillen til Lise 100 prosent på hennes side i den lokale nominasjonen. Men om man først skal se på dette så bør det jo også komme frem at dersom partiet lokalt skulle ha støttet Lises kandidatur, så ville det være ensbetydende med at partiet samtidig måtte sagt nei til å kjempe for Torgeir Bakken på en 5. plass. Så det var jo dette som ble det store dilemmaet lokalt i debatten og som var det man måtte ta stilling til. Det ville ikke være plass til begge deler, det var åpenbart og det viste man. Likevel var det en fin og edruelig debatt på tampen av nominasjonsprosessen der også Lise sitt kandidatur fikk plass i debatten. Resultatet er slik det er og det må man jo akseptere uansett om man heter Lise Wiik eller Jens Marius Hammer.

Men, Lise klarte å få sin nominasjon på 4 plass og dro således dette i land. Det er flott og alle gleder seg selvsagt med henne i dette. Hun kommer garantert til å gjøre en fin figur og til å fremstå som en glimrende representant for både fylket og kommunen dersom hun skulle få en fast plass på tinget etter valget. Det unner man henne og slik sett er det heller ingen sure miner over at hennes nominasjon etter alt å dømme gjorde det vanskelig å innfri Torgeir Bakken på den lokalt ønskede 5.plassen. Nominasjon er jo alltid et spill med mange ønsker og selvsagt mange dra-kamper, så om man stiller seg tilgjengelig i det sirkuset så må man stå i den kampen som følger med. Det tror jeg Lise takler greit, og det vet jeg også at Torgeir Bakken har et realt forhold til. Raushet i kampens hete er selvsagt i prosesser som dette.

Derfor er det siste vi trenger en redaktør som benytter anledningen til nok en gang å koke suppe ut av ingenting. Denne gangen har han knapt vann i kjelen!

Om jeg skulle finne bare én person som virkelig ikke burde mene noe om dette i det hele tatt, så må det være lokalavisas Redaktør. Men han bærer åpenbart på et nag til Notodden AP og han blir tilsynelatende aldri ferdig! Men med hvilken agenda dette budbæres, -ja det skulle jeg gjerne vist…

 

Se også: Hvem sitter i styret i Notodden AP  «Dette er Notodden AP sin sterke kjerne» – selv om jeg vel har en følelse av at Hammers konspirasjonsteorier om Notodden AP forestiller seg noe langt annet!