Hvem lurer hvem?

      Ingen kommentarer til Hvem lurer hvem?

Spørsmålet er uunngåelig etter dagens leder-artikkel i Telen. Hammer hamrer løs på Ole Henning Skogen etter at han denne uken har meldt seg ut av SV etter en nøye overveielse med seg selv. Hammer avslutter artikkelen med noe som fort kan oppfattes som en konklusjon: Etterspill må komme!

Hammer signaliserer at Skogen muligens kan ha lurt SV? Om man lurer noen så er det en bevist handling. Lite tyder på at Ole Henning Skogen handlet med langsiktige tanker om politisk flukt da han stilte til valg for SV høsten 2015. Alle som kjenner Ole Henning og hans politiske støpning skjønner at han ikke kunne gå til Høyresiden i politikken da han på eget initiativ valgte å bryte med Arbeiderpartiet tidlig i 2015. Da var SV eneste mulighet om han skulle fortsette i lokalpolitikken. Jeg er overbevist om at Ole Henning virkelig ønsket alt godt for SV og fremtiden når han stilte til valg høsten 2015. Men etter en tid så blir åpenbart de politiske standpunktene for vanskelige. Når en jobber på kompromiss med seg selv en periode så må etterhvert erkjennelsen komme til overflaten. Det er det beste for han selv og det er det beste for SV at det da tas grep. Partiet må jo selv ta en del av ansvaret for dette så lenge de velger å bryte med flertallet i koalisjonen i flere viktige saker. Gjennom dette skaper de jo en intern uro som ikke tjener noen og som jeg tror det må være delte meninger om internt i SV også.

Dette ville åpenbart ikke Skogen fortsette med og han velger derfor å gjøre som en rekke andre lokalpolitikere har gjort før han. Han melder seg ut av eget parti midt i en kommunestyre-periode. Henrik Bakke er jo spesialisten på dette. Odd Arne Thorbjørnsen gjorde vel det samme i forrige periode og meldte seg inn i Høyre. -Og de er ikke alene. Selvsagt kan dette ha en politisk pris, men det er ikke spesielt uvanlig og i de fleste tilfeller går det faktisk ganske greit.

Når man leser lederen i dagens avis så får man inntrykk av at fordi Ole Henning Skogen har meldt seg inn i AP igjen så blir han nå Arbeiderpartiets representant? Det må bare være inne i hodet til Hammer at det er slik? Skogen blir juridisk sett politisk uavhengig i kommunestyret. Han sitter der nå i kraft av seg selv. Han vil som uavhengig representant ikke være bundet av f.eks flertallsbeslutninger i AP sitt medlemsmøte, slik AP sine valgte representanter er. Så slik sett vil han fortsette å ivareta sine politiske verv og det er klare retningslinjer for slike situasjoner. Slik sett er det derfor heller ikke noe som tilsier noe etterspill slik Hammer antyder at bør komme.

I Hammers leder blir også Skogens posisjon i Teknisk Utvalg nevnt spesielt. Hammer mener at det blir helt feil at AP nå skal få denne plassen og han snakker om rettferdigheten i fordelingen av posisjonene? I rettferdighetens navn så var det lite å se til at Telen kritiserte posisjons-fordelingen i koalisjonen rett etter valget. Om noen var taperen sett i forhold til velgeroppslutningen i den fordelingen så må det sies å være AP. Hva fikk AP for sine 1964 stemmer, mot SP sine 574, KrF sine 453, Rødt sine 322, og SV sine 305 stemmer?

AP fikk ordføreren! -Og det satt til og med langt inne, for den ville egentlig SP ha!

Alle utvalgslederne har så langt vært fra Krf, SV, SP og Rødt. Jeg vil bare minne om at AP alene har 310 stemmer mer enn alle disse partiene til sammen. Bare det differansetallet er 5 stemmer mer enn det SV hadde totalt sett. Så det burde ikke være noe i veien for at Skogen fortsetter som før i TU, da som uavhengig medlem i koalisjonen. Han vil jo nå i praksis være like «stor» som SV. Etter dette har de jo bare 1 representant i kommunestyret de også.

Jeg har lest begrunnelsen til Ole Henning og jeg forstår at han tar det valget han gjør basert på politiske følelser knyttet til flere av de viktigste lokale sakene. At et slikt skifte kommer midt i en periode er selvsagt vanskelig både for han selv og for partiet, men av og til så er det altså uunngåelig. Dette er en del av det politiske livet som eksisterer. Hverken mer eller mindre. For koalisjonens del spiller dette liten rolle. SV er slik jeg ser det heller ikke noen avgjørende faktor i koalisjonen, hverken under koalisjons-dannelsen eller nå. De var således den minst viktige brikken i kabalen. Ikke nødvendigvis bare på grunn av størrelsen, men like mye fordi flere av de sentrale folkene i SV har vist klar politisk tilbøyelighet mot Høyre og deres løsninger. Ikke minst i den svært viktige skolesaken.  Å vingle i dette spørsmålet, etter å ha gått inn i et forpliktende samarbeid med koalisjonen, er ikke noe bra trekk. Det skaper politisk uro og gir dårlig klima i samarbeidet internt. Og det er vel nettopp dette Ole Henning må ha følt på og som til slutt fortalte han at han måtte følge hjertet. Det bør vi alle respektere. Det vitner om en dønn ærlig politiker som ikke ville gå på kompromiss med seg selv og det han skal stemme for. De som legger grunnlaget for usikkerheten her er jo de samme folkene som gikk ut av AP på grunn av parti-misnøyen som oppstod da de ofte jobbet for høyresidens løsninger fremfor å bidra i tråd med flertallet i eget parti. Så at flere av disse valgte SV som ny partitilhørighet forundret meg like mye da som nå, -og vi ser jo at de fortsetter i samme sporet som før. Og det på tross av at de har gått ytterligere til venstre i det politiske bildet.

Hvilken forskjell gjør det for koalisjonen at Skogen nå går fra SV til AP rent politisk? -Jeg kan ikke se annet i denne endringen enn at SVs støtte til Høyresiden i kommunestyret plutselig er halvert?

Er det dette som irriterer deg Hammer?