Telen svarer…

      Ingen kommentarer til Telen svarer…

Redaktøren i Telen forsvarer avisa i eget leserinnlegg fredag og han svarer absolutt greit på utspillet fra Arbeiderlaget. I prinsippet har han selvsagt rett i det han sier om pressens rolle. Selvsagt skal pressen stille de kritiske spørsmålene og være en vaktbikkje i samfunnet. Det er vel heller ingen som har hevdet noe annet enn det. Innlegget fra Arbeiderlaget bunner nok mer i følelsen av at når viktige politiske kjernesaker hos koalisjonen skal belyses i lokalavisa, så er det som oftest gjennom kritikk og i en forståelse av at høyresidens løsninger burde være bedre for kommunen. Det skinner for ofte igjennom. For tiden gjelder dette spesielt ved omtale av sakene om  Tinnesmoen Skole, Gransherad Bygdeheim, og Sætreutbyggingen. Avisa vier liten oppmerksomhet til det faktum at det eksisterer to ulike grunnleggende syn blant kommunens politikere om hva som er de mest fornuftige løsningene for kommunen samlet sett. Så bakgrunnen til at utspillet fra Arbeiderlaget kom akkurat nå er vel ikke tuftet på annet enn det berømte begeret som flyter litt over. Det hele bunner nok i at man over tid føler at lokalavisen opptrer som en til dels aktiv meningsbærer for opposisjonen i kommunen og at dette oppleves litt i konflikt med den rollen mange mener at lokalavisen bør ha. Dette forsterkes ytterligere siden lokalavisa tilnærmet har monopol som formidler av lokale saker i kommunen.

Det er altså ingen som helst tvil om pressens teoretiske og formelle rolle. Derfor er det også avgjørende at dersom pressen, i dette tilfelle Telen, vil oppfattes som troverdig så må de etablere en tillit hos sine lesere. Medienes uavhengighet er svært viktig når tillit skal etableres eller beholdes. At Media har makt til å forme folkemeninger er det neppe noen som bestrider. Og med denne makten følger det selvsagt et ansvar. Det er altså forvaltningen av dette ansvaret som egentlig blir kritisert mellom linjene i Arbeiderlagets utspill slik jeg leser det. Og i dette bilde oppleves nok redaktørens svar som en avsporing.  Ingen er uenig i redaktørens definisjon av pressens rolle, men mange reagerer på det som oppleves som en tilnærmet konsekvent ensidig vinkling til fordel for høyresiden i Notodden-politikken, da sett over tid og i lys av at det finnes bare én lokalavis i kommunen.

Personlig er jeg overbevist om at redaktøren innerst inne skjønner dette veldig godt og at dette bunner i helt beviste redaksjonelle valg som han selv foretar. Redaktøren vet selvsagt hva han ønsker med journalistikken sin. Dette er ikke tilfeldig. Hadde for eksempel saken om rådmannen fra 2.mars vært basert på et tilsvarende intervju med ordføreren, så ville nok saken og svarene sett helt annerledes ut. Men det var ikke det Telen ville ha og de velger derfor en annen løsning og får den saken de ønsker seg. Det er følelsen av denne formen for journalistiske valg over tid som resulterer i misnøyen, men å få en journalist eller redaktør til å innrømme dette er selvsagt helt umulig. Forståelig nok!

Det må derfor være lov å reflektere over følgende: Holdt det ikke at rådmannen svarte på spørsmålet rundt Gransherad bygdeheim og Tinnesmoen skole  i saken om kommunens overskudd den 16 februar? Da stilte Telen spørsmålet: «Betyr det at valgløftene og programmene til den rød-grønne koalisjonen kan innfris? Til dette svarer rådmannen at det hadde han ingen formening om. Noe som er et langt mer fornuftig og ikke minst politisk korrekt svar fra rådmannen, enn det svaret Telen får når de stiller spørsmålet på nytt 14 dager senere. Da blåses artikkelen opp over hele førstesiden, mens saken fra den 16 februar på langt nær gis samme fokus…

Det er slike ting som dette Jens Marius, som gjør at frustrasjonen til slutt medfører leserbrev til avisa. Og det er slike ting som gjør at troverdigheten i ett ellers glimrende svar til Gransherad Arbeiderlag kanskje ikke helt lever opp til innholdet i innlegget. Så at Telen bryr seg og fortsetter å stille kritiske spørsmål i tråd med presse-rollen er selvsagt noe alle vil slutte seg til. Men ikke glem å formidle alle sider i politikken med like stor entusiasme. Ikke bare vinklinger som underbygger høyresidens tankesett. Tross alt så er kommunens innbyggere delt omtrent på midten når det gjelder politisk farge og ståsted og Telen bør vel i så måte være en avis for alle.

Forøvrig gjør du mye bra også Jens Marius, du skal ha det. Du er en fyr med et stort hjerte og engasjement for mange av de svakeste gruppene og det fortjener du stor honnør for. Du er også en flott fyr å møte både privat og i jobb, så ta med deg det. Så selv om undertegnede kan irritere seg litt av og til over ensidigheten i vinklingen i avisa de, så har du definitivt min respekt som person og medmenneske. Det gjelder Kai også, bare for å ha sagt det. Jeg velger å avslutte med dette fordi jeg har gått ganske knallhardt ut mot Telen i en del sammenhenger og da er det jo du og Kai som ofte får det. Men jeg presiserer at for meg handler det om sakene og ikke personene. Så jeg håper dere kan dele den oppfatningen, -byen er rett og slett for liten til andre løsninger enn det.

 

Så respekten min får dere fult ut, men meningene mine vil jeg forme selv!

m