Rådmann går hardt ut mot egen Ordfører i avisa

Det er med undring jeg leser Rådmannens utspill i Telen forleden og tenker, -hva er dette for noe egentlig? Rådmannen kritiserer sin egen sjef og forsøker å gjøre et poeng av at Ordføreren skal ha lovet «OL i Telemark» 500.000 over bordet uten saksbehandling?

Dette skal angivelig ha skjedd når OL-komiteen orienterte Formannskapet om de kommende OL-planene i Telemark. Nå var ikke jeg til stede, men dersom man signaliserer penger over bordet under et formannskapsmøte, der hele formannskapet er tilstede, kan det vel umulig tolkes på annen måte enn at man bare viser at man er positivt innstilt og at man i forlengelsen av det imøteser en søknad. Alle vet jo at 500.000 kommunale kroner må bevilges etter begrunnet søknad og at det må foreligge et formelt vedtak før støtte kan gjøres gjeldene.

At Vs Torgeir Fossli valgte å påpekte dette i den påfølgende formannskaps-behandlingen betyr jo ikke annet enn at det nok en gang skulle gjøres et poeng av noe som kunne sverte ordføreren. Intet nytt under solen der. Vedtaket fra Formannskapet ble likevel i følge referatet enstemmig. Så saken kan jo ikke ha vært mer graverende enn at alle sluttet seg til vedtaket og stemte for. Saken ble så sendt videre til kommunestyret som endelig behandlet den i sitt møte 7.12.17. Der ble det vedtatt med 28 mot 8 stemmer. Hva mer forventes?

Så rådmannens henvisning til at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, her fremført som et angrep på ordføreren, blir jo bare stående som et flaut forsøk på å stikke Ordføreren i ryggen. Mener han å hevde at formannskapet og kommunestyret ikke hadde noe valg i denne saken? At de var bundet av Ordførerens lovnader? Bundet opp i noe som liksom var forskuttert av Ordføreren? Eller hva er det egentlig Rådmannen forsøker å si?

Snakk om å koke suppe på spiker. Personlig mener jeg at Notodden ikke er tjent med å ha en Rådmann som går i media og forsøker å sette ut snubletråder for kommunens ordfører på denne måten. Det er jo heller ikke første gangen det kommer slike utspill fra den kanten. Rådmannen var selv til stede på den angivelige orienteringen i formannskapsmøte og kunne vel sagt tydelig i fra om han mente noen gikk for langt. Han og Ordføreren er vel et team, er de ikke? At han i ettertid forfekter å ha reist seg fra stolen og svirret rundt seg selv et par runder før han satte seg igjen, som en markering, har da ingen som helst relevans. Kunne han ikke bare ha rettledet da, om han mente at noe gikk ut over fullmaktene?

OL-komiteen på sin side har jo åpenbart vært opptatt av å forme og sende en formell søknad i ettertid av orienteringen. Det er vel heller ingen ting i den søknaden som tar det for gitt at søknaden innvilges. Det eneste de ber om er en rask behandling. Politikerne på sin side har jo også saksbehandlet søknaden i tråd med vanlig praksis etter at de mottok den, både i formannskapet og i kommunestyret. Administrasjonen laget også, som normalt, en innstilling i saken i forkant av formannskapets møte den 30.11.18. Innstillingen var at søknaden ble anbefalt. Så hva er egentlig galt her?

Jeg er også temmelig sikker på at om Telen hadde tatt seg bryet med å spørre Jonny Pettersen om akkurat dette, så ville svaret vært at de selvsagt skjønte at søknaden måtte opp til politisk behandling før en endelig tildeling kunne gis. Så mye politisk erfaring har Jonny Pettersen at dette tror jeg ikke var noen fremmed prosess for OL komiteen.

Så her gjøres det en politisk finte med god hjelp av lokalavisa, for å skade Ordførerens omdømme. Det gjøres som en del av et politisk spill og med fult overlegg. Billige poenger i den hensikt å svekke tilliten til posisjonen generelt og Ordføreren spesielt. At Fossli og opposisjonen lar seg friste kan man jo forstå, men at Rådmannen så til de grader går aktivt ut i en sak som dette er helt malplassert og burde falle hardt tilbake på han selv. Jeg trodde nesten han hadde lært en lekse på Ringerike, men det ser dårlig ut. Igjen ser vi en Rådmann som går ut i media fremfor å ta uenigheter han måtte ha med sjefen  i ro og mak på kammerset. Hvorfor? Hva er den egentlige agendaen i utspill som dette? Det fremstår som underlig…

Det vitner i alle fall om en Rådmann som er på kollisjonskurs med sin egen sjef og som gjør det han kan for å dolke henne i ryggen i all offentlighet. Hersketeknikker er Aannestad god på. Det har han vist mer enn en gang. Han er aldri sein om å sette skapet på plass overfor politikerne når de bryr seg om forhold han mener er hans sak. I hans hode anser han det sikkert som jobben hans. Det kan virke som at han også er av den oppfatning at det er han selv som sitter med definisjonsmakten på ting. for han uttaler seg gjerne skråsikkert om saker, som i ettertid viser seg å være feil. Men selvkritikk er ikke hans sterke side. Det ligger rett og slett ikke i hans natur. Det som er sørgelig er at han som oftest slipper unna med det.

Riktignok har han i dag et svært så romslig delegasjonsreglement fra 2014 å forholde seg til, vedtatt av koalisjonen i forrige periode. Men de føringene er uten tvil overmodne for revisjon. Det skal etter sigende foreligge en ny revidert utgave av dette, men hvor er den nå? -Har den «frosset fast i isen» hos kommuneadvokaten? Det er faktisk en gåte som flere enn meg lurer på?

Denne saken er nok en gang «fjæra som blir til ti høns», og det er Rådmannen og Telen som blåser det opp og ut av sin sammenheng. Agendaen kan jo ikke tolkes til annet enn et sterkt ønske om å svekke posisjonen generelt og Ordføreren spesielt. Notodden kommune er ikke tjent med denne formen for politisk hær-føring!

Shame on them!