Hesjedal går 5-på og det er Rådmannen som fører han bak lyset

I dagens Telen ser vi altså resultatet av Rådmannens utspill forleden. Et godt eksempel på hvordan en slik «fake news» artikkel påvirker opinionen. Folk tror det de leser. Da er det krise for de som rammes feilaktig. I dagens Telen går Hesjedal 5-på og bruker «Ordførerens ureglementerte bevilgning på 500.000 over bordet» som en sannhet i sitt leserinnlegg.

Hesjedal skriver videre i sitt innlegg: «Rådmannen hadde følgelig ikke annen mulighet enn å innstille til kommunestyret at det ble bevilget kr. 500.000».

 

 

For det første:
Selvsagt hadde rådmannen annen mulighet. Han kunne selvfølgelig, om han mente så sterkt det han forfekter i avisen, ha stoppet dette på kammerset. Eller i det minste sagt tydelig i fra at dette bør kommunestyret ta avstand fra. Det gjorde han ikke. Han anbefalte bevilgningen, ikke med påskriften «dette burde vi ikke, men pga at ordføreren har lovet det så må vi», men kun som en helt ordinær saksfremstilling.

Selvsagt kunne han gjort dette annerledes om han mente noe annet.

For det andre:
Han gikk ikke ut med sine «fake news» om ordførerens angivelige forskuttering av økonomisk støtte før etter at saken var ferdigbehandlet, både i formannskapet og kommunestyret. Hvorfor vente med dette om han mente det var et så graverende forhold som lå bak?

Denne bevilgningen skjedde jo ikke brått og forhastet. Fra OL-komiteens orienteringen i formannskapet, til søknaden lå på bordet gikk det god tid. Flere uker. Når søknaden forelå så ble jo dette tatt opp først i formannskapet i slutten av november, da forelå det allerede en anbefaling uten merknader fra administrasjonen. Så kom det nok et veikryss i form av behandlingen i kommunestyret, det var den første uken i desember. Så det Rådmannen nå påpeker kunne jo vært tatt internt med god margin om Rådmannen virkelig mener det han nå hevder.

Og til sist:
Jeg tok i går kontakt med Jonny Pettersen og spurte han rett ut, -bevilget ordføreren disse pengene blanko under OL-komiteens orientering i formannskapet slik Rådmannen hevder? NEI, var svaret fra Jonny Pettersen. Hun tok forbehold om en godkjenning på vanlig måte gjennom en politisk behandling.

Han sier at ordføreren, sammen med resten av formannskapet var positive, men at det ble gitt tydelig beskjed om at ingen kunne gi noen garanti utover at kommunen ville se positivt på en søknad om den kom. Dette ble applaudert av et samlet formannskap der og da.

Det skapes kaos
Her er det altså ikke lovet noe som helst. Det er nå bare Rådmannen selv, og de han har klart å føre bak lyset, som skaper et inntrykk av at dette er noe annet.

Dagens innlegg fra Hesjedal viser hvilken kraft som ligger i slike mediaoppslag. Det er trist at det skjer og enda tristere at det kommer fra den kanten det kommer. Rådmannen er betalt for å lede den organisasjonen som skal være der for å gjennomføre tillitsmannsapparatets vedtak. Han er betalt for å være Ordførerens og politikernes profesjonelle rådgiver, En støttespiller for de folkevalgte, samtidig som han leder kommunens ansatte slik at kommunens vedtak og lovpålagte tjenester blir gjennomført på en god måte i tråd med politikernes føringer og vedtak.

Rådmannen svikter sin rolle grovt når han kommer med slike utspill i media, og når utspillet ikke engang har rot i virkelighet så er dette et gedigent overtramp. Dette vitner om så sviktende dømmekraft og manglende forståelse for egen rolle at det krever egentlig disiplinære følger slik jeg ser det. Det er det heldigvis andre enn meg som må ta stilling til, men jeg mener virkelig at nå burde det være nok. Punktum.

Vel, nå skal sant sies at maktkamp mellom ansatte ledere i tillitsmannstyrte organisasjoner og tillitsmannsapparatet selv er neppe noen ny problemstilling. Og det er ofte en krevende øvelse når det skjer. Spesielt dersom den ansatte lederen ikke innser hvilken organisasjonsform han er underlagt. For oss andre får det være en trøst at når det spisser seg til i slike maktkamper så er det alltid den ansatte som må forlate skipet. De andre er tillitsvalgte og sitter derfor trygt i båten.

Du må ha meg unnskyldt Aannestad, men du fremstår ikke som noen «rettferdighetens mann». Hverken nå eller tidligere. Du er nok mest opptatt av deg selv og den makten du åpenbart elsker så høyt! Det er ingen god egenskap, spesielt ikke i den rollen du har. Beklagelig vis!