Blå bølge… pass dere, det kan fort bli en tsunami!

Jeg lurer på når middelklassen i Norge våkner fra politisk dvale? For om de sover for lenge så vil det være blå-mandag når de våkner!

Hva jeg mener med det? Jo det skal jeg forsøke å forklare gjennom korte små eksempler og forklaringer under:

Nå skal vårt fylke Telemark slås sammen med Vestfold og den nye regionen får hovedsete i Tønsberg… Se for dere debatten vi har lokalt der bygdene rundt byen slåss for å beholde sine skoler (Tinnesmoen, Heddal og Lisleherad) og den mye omtalte «Heimen» i Gransherad. Se diskusjonene det medfører her lokalt… Den reformkåte regjeringen Solberg lager nå en Regionsmodell som gjør at Notodden blir til et «Gransherad» i det nye bildet. Dette er selvsagt ikke vondt ment fra Regjeringen, men det er bare helt menneskelig at de som bestemmer ser seg selv og sitt eget nabolag best. Slik er det bare! Derfor vil all makt og de sentraliserte funksjonene nå komme enda lenger vekk fra oss. Og forståelsen når det skal spares penger vil ikke ende i vår favør. Sann mine ord. F.eks så vil nok Sykehuset, Høyskolen, politiet, og offentlige tjenester som passbehandling, tingretten, og statens vegvesen raskt kunne komme i skvis. Kanskje ikke flyttes til Tønsberg, nei for de skal jo fordele dette i distriktene… men Grenland må da anses som helt akseptabelt. Slik vi i dag mener at «Heimen» i Gransherad fint burde kunne flyttes til Haugmotun. Dette er blå distriktispolitikk. Ta det innover dere.

Regjeringen omfordeler skattepolitikken. De gir skattelette og forteller oss hele tiden hvor positivt dette er… Men hva er helheten i den omfordelte skattepolitikken? Hva betyr det for lav og- middelklassen? Helheten er at avgifter, som også er en skatt, og følgelig en del av den totale skattepolitikken, er økt med 6.11 milliarder i den samme perioden som skatte-lettene er gitt. Skattelette gis i form av en prosentberegning på lønn og formue, altså betyr den lite for de som tjener lite eller har lite, mens det får større utslag for de som tjener mye og de som eier store verdier. I praksis betyr det for en inntekt på ca 300.000 i året en skattelette på ca 600,-.  Altså 1 krone og 64 øre dagen. Det var skatteletten… men så økes kringkastingsavgiften med 108 kroner, bensin og dieselavgiften økes også. Den laveste momssatsen økes fra 10 til 12 prosent som gir dyrere kinobilletter, taxi og hotellovernattinger, teaterbilletter og idrettsarrangementer… Barnehage ble dyrere og sukkeravgiften kom på brus og søtsaker generelt. Summen av avgiftsøkningen er altså 6.11 milliarder kroner. Men viktigere en summen er nøkkelen i skattepolitikken for selve skattefordelingen. For det dette viser er at ved å omfordele skatt fra lønn og formue, til forbruk og daglige behov, så omfordeles hvem som betaler mest skatt i forhold til inntekt. Nå betaler de store massene litt mer alle sammen, og det får eliten (de høytlønnede) tilbake i skattelette. Ergo, skattetrykket er flyttet fra en samfunnsgruppe til en annen. Lav og middelklassen, som tidligere har blitt skjermet av venstresidens politikk, får nå en større del av regningen. Og foreløpig ser vi bare begynnelsen.

Fagforeningene svekkes, bemanningsbyråene styrkes, det er kommet økt midlertidighet i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven er svekket… Hva gjør dette med vanlige folk over tid? Om vi ikke ser dette og kjenner vår plass så vil vi ende med å måtte gå på barrikadene. Jo lengre dette får fortsette jo verre blir det å reversere det. Det er sågar et ønske fra regjeringen å gjøre en rekke ikke-reversible-vedtak, for å sikre høyreløsninger for all fremtid. Som for eksempel å privatisere fisken vår, og selge ut krafta vår og flytte makt til store multinasjonale selskaper. Makt som tidligere lå hos våre folkevalgte og i praksis omhandler folkets verdier.

Våkn opp, du er ikke kapitalist i en riktig kapitalists øyne selv om du har det bra og har klart å spare opp en mill. eller to i banken. Eneste grunnen til at vår lav og middelklasse har den standar vi har er fordi vi har hatt god norsk fordelingspolitikk i bunnen. Gi etter evne, få etter behov. Alt dette er under press. det bør vi ta innover oss før det er for sent.

Så dette sliter jeg med å forstå… at flertallet av folket i Norge ser seg tjent med dette. Vi må selvsagt akseptere valgresultatet, men jeg forstår det ikke. Jeg sliter med å forstå at folk som lever av systemet, av NAV, med ulike lyter og skader, stemmer FrP over en lav sko. Jeg skjønner det dessverre ikke. Sammen med Høyre står de for en politikk der de svakeste sine rettigheter svekkes dag for dag, der de offentlige ordningene for arbeidsledige strammes inn, der nåløye for ytelser fra staten gjøres smalere og smalere, der rettighetene for arbeidsfolk svekkes og der de som kan kjøpe seg til godene går foran alle andre i køen…

Nei, jeg skjønner det rett og slett ikke! Slik er det bare!