Emre Tektas skjønner ikke hvorfor 6 av 10 med minoritesbakgrunn stemmer Arbeiderpartiet?

Styremedlem i Nordstrand Høyre, Emre Tektas, stiller i dagens Dagblad (8.3.2018 – Politisk debatt / side 29) spørsmålstegn ved at 6 av 10 med minoritetsbakgrunn stemmer på AP. Han mener det er oppsiktsvekkende at næringsdrivende med minoritetsbakgrunn og immigranter som kommer fra sosialistiske land stemmer på Arbeiderpartiet?

Jeg velger å sette et spørsmålstegn bak, for jeg forstår ikke helt hva Tektas bekymring er basert på.

Han skriver i sitt innlegg at «mange mennesker flykter fra sine hjemland i sør på grunn av kommunismens brutalitet og sosialistorienterte styresett.»

Han fortsetter med å utdype at disse immigrantene kommer fra samfunn med veldig høye skatter, stor statlig overstyring og hvor verdier som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er under sterkt press.

Han trekker så konklusjonen at «Det er synd at disse mennneskene stemmer for samme styringsett i Norge som de flyktet i fra.»

Mener Emre Tektas virkelig at Arbeiderpartiet, eller hvilken som helst parti på sosialistisk side for den sakens skyld, er å sammenligne med de verdier han beskriver over?

Beklager Mr. Tektas, men her viser du dessverre så manglende innsikt i norsk politikk at hele artikkelen din blir stående igjen som et slags trist utspill uten forankring i virkelighet. Det er mulig du er en fremdragende bedriftsrådgiver, siden det er det du åpenbart lever av, men norsk politikk til venstre for ditt eget parti har du neppe satt deg særlig godt inn i.

Hadde jeg vært immigrant i Norge, næringsdrivende eller ei, så hadde jeg i motsetning til deg definitivt valgt sosialistisk side i norsk politikk. -Hvorfor?

Fordi venstresiden har en skattefordelings-politikk som følger prinsippet om «yte etter evne, få etter behov». Ikke som dagens skattepolitikk, levert av ditt parti, der faste avgifter økes konsekvent til fordel for prosentberegnet skattelette på lønn og formue. Dette bidrar ikke til å minske klasseforskjellene eller ivaretagelse av innbyggere som av ulike årsaker faller ut av arbeidslivet, heller tvert imot.
Nei, dagens skattepolitikk er kort og godt en egoistisk politikk som øker forskjellene og forfordeler til de med mest fra før. Det er en politikk som flytter skattetrykket fra lønn og formue, altså fra de med etablert god betalingsevne, til allmene avgifter som rammer de med minst fra før hardest. På denne måten får lav og middelklasse en større del av skattebyrden, mens lettelsene først og fremst gir solide utslag for de med høy inntekt fra før.

I hvilken av disse gruppene finner du normalt immigrantene? Dette burde svare på din undring om hvorfor 6 av 10 med minoritetsbakgrunn stemmer på Arbeiderpartiet.

Det er en grunn til at «den nordiske modellen» år etter år har plassert de nordiske landene i toppsjiktet i verdens levekårsundersøkelser, Norge i særdeleshet. Vi har allerede falt flere plasser på denne listen etter at Regjeringen Solberg kom til makten, og hele vår velferdsmodell er nå under sterkt press grunnet skattepolitikken som nå føres.

Så kom ned på jorda Emre Tektas. Norsk sosialdemokrati er ikke på noen måte hverken totalitært eller korrupt slik du går langt i å signalisere. Det er problematisk avslørende for deg med de sammenligningene som du velger. Det vitner om grunnleggende mangel på kunnskap om Norsk politikk og det vitner også om sviktende dømmekraft når du trekker de slutningene du gjør i en av landets største aviser. -Og du sitter i et lokalstyre for Høyre?

Først og fremst litt skremmende, men aller mest bare trist!