Gratulere med dagen!

Selv om dagen fremstår som litt grå og regntung: GRATULERE MED DAGEN!

For selv om det regner så skal jeg markere dagen. Det starter med 1.mai-frokost kl 11:00, så er det tog og samling med appeller. Jeg føler det faktisk viktigere enn på lenge å markere nettopp denne dagen. FrP ytrer nå at de mener de er landets nye parti for arbeidsfolk… Selvinnsikten er under enhver kritikk, faktisk!

For de siste signalene fra  FrP sitt landsmøte signaliserer ytterligere innsparinger knyttet til de svakeste gruppene i samfunnet. Dette skal gi rom for nye skattelettelser som kommer de aller rikeste til gode. Listhaugs etterfølger, Tor Mikkel Wara, viderefører Listhaugs retorikk i innvandringsdebatten og Frp forsøker å profittere maksimalt på bråket på Vestli helt nord i Oslo. Wara gir overdreven innvandring under de rød-grønnes styringsperiode før 2013 skylden for hele Vestli-bråket. Men er det her skoen trykker?

Jeg tror ikke det og jeg vil bruke min stemme i dag for å si noe om dette. For flere av mine facebook-venner hyller FrPs holdninger i saken. Jeg ser og hører ofte at folk omfavner FrPs innvandringspolitikk, men personlig ser jeg at de aller fleste partiene på Stortinget har en stram innvandringspolitikk i sine programmer. FrP derimot, ja de får det til å høres ut som at alle andre enn dem selv er uansvarlige på feltet, og det verste av alt er at veldig mange lar seg forlede av FrPs retoriske virkemidler på dette feltet. Faren med denne retorikken er at den flytter grensene for hvordan politikere snakker om hverandre og til omverdenen. Den trigger også ytterligheter og fanatiske holdninger hos individer ute i befolkningen som ikke burde trigges.

Det er trist å se at mange som er helt avhengige av velferden vi har i dette landet er de som stemmer på FrP. Mange er blendet i spørsmålet om innvandring, mens de ser ikke at den velferden de er avhengige av smuldrer opp stykkevis og delt under den sittende regjeringen. Skattepolitikken er snudd på hodet. Inntektskatten går ned, for inntekter over 10.mill så er skatteletten 250.000 eller mer pr. år, for vanlige folk med en inntekt rundt 500.000 så er skatteletten  rundt regnet i størrelsesorden 5000,-.

Men staten må ha penger inn, så hvor tar de det fra da? Jo, dagens regjering tar det igjen i form av økte avgifter og økt oljepengebruk. De har høynet avgiftsnivået de siste årene med over 6 milliarder kroner. Hvem er det verst for når den laveste momsen (mat-momsen) har steget under denne regjeringen fra fra 8 til 12 prosent? Hvem kjenner mest på at kringkastingsavgiften øker med flere hundre kroner? Hvem kjenner mest på at bostøtten for uføre og alenemødre er fjernet? Hvem merker bom-penge-økningene mest på lommeboka? Hvem kjenner mest på at egenandelene på helsetjenester har økt? At grensen for frikort er økt? At arbeidsmiljøloven svekkes? At sykelønnen foreslås senket til 80prosent? At det er åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet?

Er det de som tjener over 10 mill. i året som sliter mest med dette? Neppe!

Nei, det er du og meg, folk flest som FrP kaller det. Vi merker dette mest. Og de som merker det aller mest er de som er uføre, alenemødre, lavtlønnede eller pensjonistene. De som ikke har noen til å forhandle «lønnen sin» i de årlige oppgjørene og som står der med lua i hånda og må ta til takke med 1,4 prosent når den generelle prisstigningen er 2-2,5 prosent. Hva betyr det? Det betyr at for hvert år som går så svekkes kjøpekraften med 0,7-1 prosent. Da er ikke alle avgiftsøkningene tatt med. Og for denne gruppen så er skatteletten som FrP skryter så av tilnærmet lik 0,-.

Spørsmålet som stilles til alle som hører hjemme i disse kategorien og som stemmer FrP er: Hvorfor stemmer dere som dere gjør? -Utover at dere ikke ønsker flere innvandrere da. Jeg må innrømme at jeg forstår det ikke. Vel, jeg må selvsagt akseptere det og respektere det, men jeg skjønner det ikke når jeg ser utviklingen. Det er jo som å skjære over grenen man selv sitter på!

Og dette partiet (FrP) mener de er det nye partiet for arbeidsfolk?

Vel, det ble en liten avsporing, så tilbake til Vestli, her legger altså FrPs Tor Mikkel Wara umiddelbart skylden på en vannstyrt innvandring de siste 20 årene… men han sier ingen ting om hva slags forebyggende tiltak, eller mangel av sådan, som er gjennomført i Oslos bydeler de siste 20 årene mens byen har vært styrt av en H/FrP koalisjon.

FrP snakker gjennomgående negativt om innvandrere på generelt grunnlag. Dette stempler alle med minoritetsbakgrunn. Dette blir veldig feil. Problemet på Vestli er for det første gjeldene for ca tre prosent av ungdommen som bor der. Riktignok så har oppførselen til disse 27 ungdommene det snakkes om, tatt en svært gal retning. Dette må det selvsagt tas tak i, men for å forstå dette så må man se på hele historien til denne bydelen.

Den var, for rundt 20 år siden, en bydel med 60 prosent etnisk norske og 40 prosent minoritets-befolkning. En god blanding der alt så ut til å fungere. Så starter det en utvikling der flere og flere av bydelens leiligheter kjøpes opp av kommunen eller andre investorer for utleie. Med dette starter en vei der de som flytter inn enten er folk som ikke har råd til å kjøpe selv eller folk som tildeles kommunale boliger. Dette er for Vestli sin del i hovedsak minoritetsfamilier. Når vektingen mellom minoriteter og majoritets-befolkningen endres så resulterer dette i en forsterkning av problemet ved at den etnisk norske majoriteten blir minoritet og velger seg selv bort fra området. Med dette står ytterligere nye leiligheter tomme og problemet forsterkes.

Når denne sakte glidende endringen kombineres med manglende midler til tiltak for barn og unge skjer skaden. Over tid nedprioriteres penger/midler til fritidsklubber, idrettsanlegg og sosiale tiltak i nærmiljøet. Dette er en vannskjøtsel av samfunnet på Vestli som har pågått gjennom mange år med H/FrP styre i Oslo. Og nå, når senvirkningene er et faktum, så hevder FrP at det er overdreven innvandring som er problemet.

Nei, det er mislykket og ubalansert integrering, samt mangel på forebyggende tiltak for barn og unge i bydelen over tid som er problemet. Og igjen, de aller fleste ungdomene på Vestli er flott ungdom med drømmer og håp som ungdommer flest.

Jeg var sterkt i mot etableringen av et giga stort mottak i min egen bygd for 2 år siden, og jeg merker at mange derfor tror at mitt tankesett om innvandring er som FrP sitt. Det er det ikke og de som har tolket meg dit hen har ikke skjønt en døyt av hva vi kjempet for den gangen. Min oppriktige mening er at små bygder som Bolkesjø ikke burde ha mottak, men heller få noen familier som skal bosettes. Det ville være berikende for alle parter. -Og det er ingen motsetning i å mene dette og det å være for et raust samfunn i innvandringsdebatten.

Det er ansvarlighet som ligger i dette, ikke innvandrings-fiendtlighet! Våre samfunn må bidra etter evne og fordelingen må være balansert. Under slike forhold har Norge kapasitet til å være rause, og vi har kapasitet til å ta i mot. Men innvandringen må balanseres. Her har stat og kommune et stort ansvar dersom vi skal lykkes med integreringen. De fleste kommunepolitikerne på Notodden skjønte aldri Bolkesjø-saken slik de burde, -de lukket i alle fall alle ører når det stod på. Det bør de ta til ettertanke. Men jeg er opptatt av at innvandringen må balanseres i de samfunnene som skal ta i mot, uansett om det er i Oslo eller Bolkesjø. Det var dette som var budskapet i «Bolkesjø-saken». Bygda på 40 sa ja til ett mottak med 150 plasser. Glem ikke det. Vi var villige til å strekke oss til 300 selv om dette egentlig føltes langt over grensen for hva som var håndterlig. Men staten ville ha inntil 700 plasser i denne lille bygda, da er balansen fraværende og det skapes unødvendig kulturell konflikt. Det er dette vi må passe oss for og det hele handler om balansegang og gode løsninger rundt integreringen.

Nå er det slik at veldig mange av våre nye landsmenn vil til de store byene. Der er det flest jobber og der er det ofte miljøer de kan finne seg selv til rett i. Ikke minst så finnes det et nettverk av  aktiviteter og tjenester. Derfor er selvsagt de store byene mest attraktive for dem det gjelder. Vi skal likevel være beviste på balansen. Hele landet bør tas i bruk under den styrte overgangen fra mottak til tildeling av kommune og bolig. Men, når varig opphold er innvilget så er de selvsagt frie mennesker alle sammen og de fleste fungerer jo også helt i tråd med intensjonene.

Det er likevel noen, både minoriteter og majoriteter, som fortsatt vil trenge staten og velferden vår for å få det til å gå rundt.  Disse bør ikke samles i hoper av kommunale boliger på ett sted. De bør flettes inn i ulike bydeler, tettsteder og bygder, slik at vi alle kan bidra til en god ramme uansett hvem de er, hvilke ressurser de er i besittelse av, eller hvor de kommer fra.

Det er når ubalansen oppstår, gjerne kombinert med manglende forebyggende tiltak, at det topper seg slik det har gjort på Vestli nå. Ikke innvandringen i seg selv.

Husk at de ungdommene det gjelder på Vestli er på mange måter alle norske. De er født og oppvokst her, de er barn formet av vårt samfunn. De er et produkt av våre samfunns-funksjoner.  Når det nå har gått galt på Vestli, så må Oslo’s politikere gå i seg selv, ikke skylde på overdreven innvandring. Det er vitterlig H og FrPs politikk i Oslo som på mange måter har skapt disse skjevhetene gjennom de siste 20 årene. Det bør noen ta innover seg.

Her ser vi virkelig konsekvensene av hva et mangelen fritidstilbud og manglende tilstedeværelse betyr for et samfunn over tid.

 

Fortsatt god 1 mai feiring 🙂