I rettferdighetens navn…

På Notodden brer det nå seg en oppfatning at vår Ordfører er en egenrådig person som handler som det passer henne og at hun kvitter seg med folk over en lav sko. Folk prater. Det trekkes av enkelte paralleller mellom situasjonen med Rådmannen nå og avgangen til styrelederen i NE for et par år siden. Arbeiderpartiet angripes konstant i Telen. Senest i en skarp og kritiserende «leder» i går, forfattet av redaktøren selv. I avisa generelt, fra dag til dag, skapes det et inntrykk av et parti som operer som de selv vil, det snakkes om partipisker og at det handles på måter som skader kommunen og innbyggerne. Hammer antyder i nevnte leder at de rødgrønnes styreform grenser til styreformer vi ikke vil sammenligne oss med. Han stiller spørsmålet «Skal vi bare godta dette?«. Han påpeker at det politiske Notodden er i ferd med å gå i en så innbitt strid at det faktisk hemmer Notoddens vekst og utvikling…

Nå er det slik at Telen er faktisk en sterkt medvirkende kilde til at klimaet i politikken på Notodden er som det er. Dette fordi Telen konsekvent formidler lite balanserte fremstillinger av hva som faktisk skjer. Telen opptrer tilnærmet som en forlenget arm for opposisjonen, en rolle de på mange måter deler med Rådmannen. Selvsagt vil det aldri komme noen innrømmelse av dette, hverken fra Telens redaktør eller fra Rådmannen. Men det hersker liten tvil om hvor begge disse sideaktørene i lokalpolitikken står rent politisk. Og at begge har makt, hver på sin måte, er hevet over tvil.

Når fikk Notodden AP noe «gratis» av Telen? Mens Christensen (H), Fossli (V) og Rådmannen får tilsynelatende ubegrenset spalteplass når det passer eller kreves. Gjerne etter hverandre i det som fort oppleves som et mønster eller «journalistiske oppfølgere» om man vil. De får ofte lov å bruke lokalvisa som sin egen «sutreplass». Og dette er altså i byens  eneste folkeorgan, mens byens største parti blir fremstilt som arrogante, pengesløsende og ubrukelige og i kontroversielle saker er de ofte henvist til å sende inn leserinnlegg om de skal få en riktig vinkling på sakene.

Og det verste med dette er at folk flest, Telens lesere, tror på det de leser. Det står jo i avisen. Og denne makten kjenner selvsagt Hammer godt og han vet åpenbart å bruke den til sine politiske venners berikelse!

-Og han står frem og snakker om «fair play» i politikken?

Siste dagers artikler i Rådmannsaken kan stå som et soleklart vitne på det jeg her hevder. Telen fremstiller det som om de tar innbyggernes parti ved at de belyser de mørkeste sider i Notodden-politikken. Et AP som driver i «gråsona» og som hemmeligholder og bruker pisk for å få viljen sin. De andre partiene i koalisjonen blir berørt de også, men i langt mindre grad. Der formidles det bare at man ikke skjønner at de lar seg bruke av AP. Hva er dette for noe? Hvorfor velger Telen slike viklinger. Det er bare en grunn til det. AP skal sables ned til fordel for opposisjonen. Telen opererer som «den tredje statsmakt» i Notodden. Og dessverre for AP så har lokalavisa en enorm påvirkningskraft på dannelsen av folkemeningen i kommunen. Det ser jeg på facebook og det møter jeg i samtaler med folk flest. Og de aller fleste har kun én kilde til informasjon om hva som egentlig foregår i politikken. Det er Telen.

Vel, det skal jo sies at om avisen skal fylles med dette stoffet om rådmannsaken så har jo ikke posisjonen vært særlig snakkesalige, rett og slett fordi det er signert en helt ordinær sluttpakkeavtale der ett av punktene i avtalen er at ingen av partene skal uttale seg om årsaksforholdene som ligger bak. Det er altså en samtykket enighet mellom partene om dette.

Men det Telen derimot kunne laget en artikkel på, var jo at slike sluttavtaler er meget vanlig blant landets Rådmenn. Faktisk avvikles det ca 20-25 rådmannstillinger i året på denne måten i norske kommuner. Det er sikkert ulike årsaker til dette, men ofte er det nok et resultat av at politiske retninger skiftes gjennom valg og noen ganger så oppstår det gnisninger som gjør samarbeidet mellom Rådmann og den sittende politiske ledelse uholdbar og vanskelig. Det trenger ikke å være at noen har gjort en dårlig jobb, det trenger heller ikke å være kritikkverdige forhold som ligger bak. På generelt grunnlag holder det at det folkevalgte laget ikke føler seg godt nok forstått eller sett og at det politiske spillet mellom administrasjon og folkevalgt ledelse fungere dårlig av personlige eller andre årsaker.

Rådmenn er som fotballtrenere. Taper laget for lenge eller at det oppstår uenighet om de grunnleggende linjene, ja så må treneren gå. Laget består, men de får en ny trener. Slik er det med Rådmenn også. Kommunen er ikke en vanlig bedrift med en daglig leder, kommunen er en tillitsmannstyrt organisasjon med frivillige som ledere. Valgt av folket hvert fjerde år. Rådmannen er bare leder for den ansatte delen av kommunen. De som er ansatt til å lede og gjennomføre det tillitsmannsapparatet bestemmer. Dette er en svært viktig nyanse å få med seg og som sikkert ikke så mange tenker over.

Om Telen ville kunne de informert om alt dette, som en motvekt til sutrende opposisjonspolitikere. Men gjør de det? NEI! For det passer dem ikke og det ville nøytralisert mye av saken. Det ville også gitt en forståelse for at av og til så kommer man til slike avgjørelser i politikken og at dette ikke er så dramatisk som det fremstilles. Selvsagt er det dramatisk for Aannestad personlig. Han mister jo jobben. Men for han er det en del av jobbens naturlige usikkerhet. Rådmenn har betalt for dette og enkelte av dem lever i dag med opptil 3 sluttpakker gående samtidig. De tjener fett på slike runder. Så slike sluttavtaler er faktisk ganske vanlig. I hvert fall i den forstand at det skjer som sagt 20-25 ganger hvert år rundt om i Norges land. Så hvorfor vil ikke Telen fremstille denne saken i et slikt lys?

Og for å fortsette, i går hentet de inn den største kapasiteten av de alle på høyresiden i Notodden. Per Christian Voss. Han fikk en solid spalteplass til sin kronikk om lederskap. Og det skal Per Christian ha, -han kan sine saker og er en mann jeg har stor respekt for. Han er svært dyktig og selvsagt en tungvekter i byen når det gjelder lederskap. Noe artikkelen i aller høyeste grad vitner om også. Den var «to the point», og han taler med tyngde, -ingen tvil om det. Men, i avslutningen av artikkelen kritiserer han, med bakgrunn i det han har formidlet, at ordføreren opptrer egenrådig og på tvers av politikerkollegiet?

Forsøk likevel tankerekken med å snu problemstillingen på hodet. Ordføreren har jo gjort mesteparten av de tingene som artikkelen trekker frem som nettopp gode egenskaper av en leder. Hun har søkt råd fra noen som kan dette bedre enn henne selv. Hun har gått helt til topps, til de beste i landet på slike saker, Kommunenes Sentralforbund (KS). Like fult får hun kritikk så hatten passer. Hva om det er Rådmannen som ikke følger Voss sine velmenende ord om lederskap? Den tanken er vist utenkelig for Telen og opposisjonen. Så da belyses den heller ikke. Men de siste linjene i artikkelen kunne like gjerne vært rettet mot Rådmannen i denne saken, så ville hele utspillet hatt motsatt fortegn.

Nei, det skal ikke være lett. Jeg har sagt det før og jeg sier det gjerne igjen: Notodden AP blir ikke fremstilt rettferdig i lokalavisen og de lider under dette. Som sagt i forrige artikkel her på denne portalen, løft blikket å se hva de har fått til sammen med koalisjonen på 2,5 år. De fleste politiske lovnader de gikk til valg på, så nær som barneskolen i Heddal, er innfridd. Pengene på bok er øket fra 0,- når de tok over roret, til ca 150 mill. nå. En operasjon Telen og opposisjonen gir Rådmannen «kredden» for, men vær klar over at det er koalisjonens alternative budsjetter som er vedtatt, ikke rådmannens opprinnelige forslag. Så her også, dreies de positive vinklingene fra AP og Koalisjonen og over til høyresidens allierte, og unnskyld at jeg tar meg friheten å kalle Rådmannen for «høyresidens allierte», men derav hersker det liten tvil.

Så uansett om Hammer og Telen ikke har særlig til overs for AP, så fortjener vel abonnentene likevel å få muligheten til å ta nøytrale valg for seg selv. Denne muligheten begrenser Hammer betydelig slik han fremstiller dagens politiske ledelse over tid. Det er mulig Hammer selv er overbevist om at det han formidler er rett tolket og et korrekt bilde av virkeligheten, men han skal vite at det er mange som ikke opplever virkeligheten slik Telen fremstiller den. Det er derfor svært trist at Telen har det lokale medie-monopolet i sin hule hånd slik de har. Det er det noen som lider under.

Rett og slett trist!