Else Aasen uttaler seg missvisende om rådmannsaken til Kommunal Rapport

Sitat fra artikkelen i Kommunal Rapport, 6.juli  «– Jeg er veldig trist og lei meg for hele saken. Vi har hatt en dyktig rådmann som flertallet har sagt opp uten begrunnelse, sier SVs vararepresentant Else Aasen til Kommunal Rapport.» 

Else Aasen og SV har tydeligvis ikke skjønt forskjellen på å bli sagt opp og det å inngå en sluttavtale. Det er et problem at saken fordreies på denne måten. Rådmannen er ikke sagt opp, han går fra stillingen gjennom en såkalt «sluttpakke». Det er en frivillig avtale mellom partene. Om Rådmannen hadde ønsket det kunne han takket nei til tilbudet. Da ville han fortsatt i jobben som før, men da med fare for å motta en begrunnet oppsigelse.  Det er denne vurderingen Rådmannen selv må ta når han får tilbud om «sluttpakke». I en slik situasjon er det selvsagt et «høyt spill å spille» dersom han velger å takke nei.

Sluttpakke
«Sluttpakker» er svært vanlig blant toppledere i kommunene, og kommunen på sin side velger ofte slike løsninger for å ivareta hensynet til å bli oppfattet som en rettferdig og forutsigbar arbeidsgiver, selv om slike avtaler ofte vil koste litt mer enn alternativene. En sluttpakke er en frivillig avtale inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidstaker fraskriver seg sitt stillingsvern i en slik avtale og vil derfor ikke kunne gå til søksmål om usaklig oppsigelse. En «sluttpakke» krever ikke noen ytterligere begrunnelse enn at partene er enige om avtalen.

Oppsigelse
Alternativet til «sluttpakke» er oppsigelse. En oppsigelse er et pålegg fra arbeidsgiver om at arbeidsforholdet skal avsluttes. En oppsigelse trenger derfor ikke den ansattes samtykke, men vil stille strengere krav til saklig begrunnelse. Rådmannen på Notodden er ikke sagt opp. Han avslutter sin stilling etter å ha akseptert en fremforhandlet sluttpakke. Rådmannen har hatt bistand fra sin advokat, tidligere justisminister, Else Bugge Fougner i denne prosessen.

Halve sannheter
Det brukes formuleringer som «Vi har hatt en dyktig rådmann», – vel, han har så absolutt hatt sine kvaliteter, det skal han ha. Men det har også vært egenskaper ved mannen som bør kunne kalles «mindre sjarmerende». Dette nevner ikke Aasen med et ord. Mange har opplevd han som en omdiskutert person med «flere ansikter». Det er som sagt ikke alltid like sjarmerende og dette vet opposisjonen også. De velger bare å overse den siden av saken.

Dette er viktige nyanser Else Aasen. Spesielt når man toner flagg gjennom riksdekkende medier som Kommunal Rapport. Da er det en forutsetning at man er etterrettelig og at man vet hva man snakker om. Her feilinformerer du hele kommune-Norge om hva Ordføreren og posisjonen har foretatt seg i saken.

Den nå avgåtte Rådmannen uttaler til Kommunal Rapport at det var Ordføreren som ønsket punktet i avtalen om at det ikke skulle gis noen begrunnelse.

Som en liten digresjon kan nevnes at så langt i år har 11 Rådmenn i Norge forlatt sine kommuner gjennom sluttpakker. Notodden-rådmannen ble den 12. Så det er ikke slik at Ordføreren og koalisjonen på Notodden finner opp hjulet på nytt her, de bekrefter nok bare mer «regelen».