Det trekkes nå ofte paralleller mellom Rådmannsaken og NE saken for to år siden av opposisjonen

Mange går rundt å tror at denne saken med rådmannen er unik, noe den ikke er. Dette skjer tilnærmet hele tiden rundt i kommune-Norge. Noen mener at den er beviset på ubrukelige politikere som ikke skjønner sitt eget beste, mye galt blir sagt. Men tror virkelig noen på at Ordføreren har igangsatt dette sirkuset uten at hun har følt det helt nødvendig på kommunens vegne? -Jeg bare spør.

Men slike oppfatninger har jo folk fra et sted? Noen har fortalt dem at dette er galskap… Men stikk fingeren i jorden folkens. Dette er hverken dramatisk, uvanlig eller feil. Det er en vanskelig sak, ja, fordi det er en personalsak som berører toppnivået i kommunen. Men det bør anerkjennes at det noen ganger er nødvendig.

Ordføreren ble jo beskyldt for akkurat det samme når det gjelder avgangen til Styrelederen i Notodden Energi (NE) for et par år siden. Av de samme folkene som nå skriker over seg. Det var daværende ordfører Jørn Christensen (H) som ansatte begge disse to som senere har måtet forlate sine poster. Jeg legger ved brevet som ble sendt ut offentlig fra de ansatte ved NE etter at Ordføreren hadde «ryddet» opp der. Enda blir det slengt bemerkninger fra opposisjonen i Notodden om den saken og nå er de igang igjen med svertekampanjene rundt disse avgangene.

Men se under hva de ansatte sa om avgangen i NE  i 2016. Det er en helt annen historie enn hva opposisjonen forteller om denne saken. Da og nå!

Derfor: En sak har alltid to sider, så ikke kast deg på hylekoret før du har satt deg inn i sakene!