Er noen usikkere på AP etter alle oppslagene, så ta kontakt med noen som vet mer om saken

Per Aage Karlberg står frem i Telen og viser usikerhet overfor sitt gamle parti. I overskriften konkluderes det med at «på grunn av Rådmannsaken kommer Gry til å miste ordførerkjede». Vi får håpe det kanskje er litt tidlig å konkludere, men at Karlberg velger å tenke sine egne tanker er selvsagt hans rett. Jeg håper likevel at han tar kontakt med noen i partiet som kan forklare, om det kreves.

Stemmefrihet er det uansett
Det er selvsagt opp til hver enkelt om de vil stemme eller hvilke parti de vil stemme på. Karlberg sier han har gitt sin stemme til Arbeiderpartiet i alle år, men nå er det slutt. Det er selvsagt Karlbergs rett og ta den beslutningen, men om han er en av AP sine lojale velgere, som har stått partiet nær gjennom hele oppveksten og helt frem til nå, så tenker i alle fall jeg at det ville vært flott om han tok kontakt for å høre litt mer om AP sin side av saken før han bestemmer seg. Det er lett å la seg forlede når diss-informasjonen er så massiv som den har fremstått nå.

Jeg vil varmt anbefale Karlberg og ta en prat med ordføreren som også er partileder i AP. Eller alternativt noen andre han vet kjenner saken fra AP sin side noenlunde godt. For jeg kan med hånda på hjertet si at jeg kjenner ikke saken igjen når jeg leser i Telen, eller tråder på facebook for den sakens skyld. De virker alle til å være farget av «kampens hete», et flammehav skapt av Telen og opposisjonen. Mange er på en måte blitt «bondefanget» av avisens ensidige og massive dekking. Denne saken er ikke så kontroversiell som den fremstilles. Jeg tror Karlberg hadde blitt overasket om han hadde tatt seg tid til å få saken forklart av noen han stoler på i koalisjonen. Enten det er fra AP eller noen av de andre partiene som har støttet sluttavtalen med Rådmannen.

Tillegges ordføreren hensikter hun ikke har?
Vi må i det minste skjønne at ordføreren ikke iverksetter en slik prosess uten grunn. Det ville være det rene vanvidd. Jeg skjønner at mange mener at manglende åpenhet er et problem. Det kan jeg til dels være enig i. Men nå er det slik at avtalen, som er fremforhandlet av advokater, har et punkt om dette. At årsaksforhold ikke skal offentliggjøres. Det er både ordføreren og Aannestad bundet av. Jeg ser at Rådmannen på sin side er veldig klar på at dette ikke var noe ønske fra hans side. Det kan så være, det vet jeg ingen tingen om. Det jeg derimot vet er at et slikt punkt er  vanlig i slike avtaler og at denne aktuelle avtalen innehar et slikt punkt. Vår ordfører har derfor valgt å stå fjellstøtt og etterfølge avtalen slik den foreligger. At hun opptrer lojalt mot det som faktisk er avtalt bør vi også respektere.

Hvorfor et slikt punkt?
Det er vel helt naturlig så lenge dette er en avtale som medfører at noen slutter i sin stilling, som oftest mot sin egentlige vilje, men ofte med bakgrunn i en eller annen form for et samarbeidsproblem. En sluttavtale er en enklere avtale rent juridisk enn en oppsigelse, rett og slett fordi den ikke krever samme grad av saklig begrunnelse. En sluttavtale vil også gi den det gjelder en langt mer minnelig vei ut av arbeidsforholdet enn hva en oppsigelse ville gjort. De økonomiske tapene vil også være begrenset, eller som i dette tilfelle helt fraværende. Rådmannen får kompensert lønn ut åremålstiden og taper derfor ikke økonomisk på dette. En sluttavtale med diskresjon rundt årsaksforhold, slik som her, vil selvsagt gjøre det lettere for den gjelder å gå videre i livet uten noen opprivende og gjennomsiktig begrunnet prosess. Så dette punktet om begrenset kommunikasjon rundt årsaksforhold, er på tross av Rådmannens eget syn på saken, egentlig mest egnet for å skåne den som går av fra stillingen, -ikke de som initierer avtalen.

Slik sett er det nok advokatene mer enn partene som mener at dette punktet bør være en del av en slik sluttavtale. I en sluttavtale er det ingen krav til begrunnelse for at avtalen settes i verk. I en oppsigelse derimot, er det strenge krav til begrunnelse. I dette tilfellet er det ingen oppsigelse som er gitt, det er en «frivillig» sluttavtale som er signert og til den trenger det ikke å foreligge noen begrunnelse med mindre partene krever det i forhandlingene. så har altså ikke skjedd, i alle fall ikke gjennom selve avtalen. for den er offentlig.

Telen fremstår som Notoddens Blå-Pravda
Det hersker liten tvil om at saken er svært ensidig fremstilt i mediene, bare de siste dagene er følgende opposisjonspolitikere enten intervjuet eller fått sine innlegg på trykk i Telen: Tonje Brokke, Ellen Kittilsen, Jacob Søreide, Veslemøy Wåle, Per Christian Voss, Sveinung Hesjedal, Gunnbjørg Fisketjønn, Tor Sveinung Simones, Else Aasen, Borgar Løberg, Anne Haugen Wang, Torgeir Fossli, Øyvind Lexau,  Einar Iversen og Torun-Anita Hilden Iversen…

Når alle disse uttaler seg negativt så fremstår det massivt og kraftfult i avisen. Det er det ingen tvil om. Men alle disse folkene er jo fra opposisjonen! De representerer den siden av politikken som i teorien ikke har noe daglig tett samarbeid mot Rådmannen. Så slik sett kjenner de jo ikke de problemstillingene som den politiske ledelsen i kommunen daglig føler på kroppen. I tillegg representerer de alle en «tapende og forsmådd» del av kommunestyret eller deres nære partikolleger. Hvor representative for den balanserte saken er dette hylekoret?

Trenering av saker – et rådmannsknep
Når vi da på toppen av det hele vet at saker som Rådmannen har trenert i tid, er saker som Høyresiden har tapt og som de er svært innstilt på å omgjøre. Det er lett å se at opposisjonen er tjent med at slike saker blir utsatt, trenert eller vanskeliggjort, slik som f.eks Heddal barneskole. Da kan man selvsagt forstå at de ikke liker den sluttavtalen som nå setter en stopper for dette. Nå er nok ikke den trenerte skolesaken i Heddal noen isolert grunn til sluttavtalen, men mange bekker små… osv. Den er ikke alenestående som eksempel på treneringer fra Rådmannen i så måte.

Tidligere problemstillinger
I tillegg til dette så er det kjent at på Ringerike så var det psykososiale arbeidsmiljøet sterkt preget under Aannestad som Rådmann. Det er blitt fortalt at han hadde et kontrollbehov langt utover det normale overfor staben sin. Jeg vet jo ikke om dette har vært tilfelle i hans tid på Notodden, men ingen kan gå på jobben over tid om det psykososiale arbeidsmiljøet er redusert. Når man kjenner daglig på at det er en kamp mer enn et teamarbeid, så går ofte ikke slikt over av seg selv. Når slike forhold eksisterer så må det røskes litt i systemet og da løses som regel det med en minnelig sluttavtale for å runde av og starte med blanke ark. Slik de til slutt gjorde på Ringerike. Men som sagt, om dette er tilfellet på Notodden vet jeg jo ikke, så det blir bare antagelser. Men det er grunn nok til å anta at ordføreren og hennes nærmeste har sine grunner til det som har skjedd. Ingen ordfører ber sin Rådmann signere sin egen sluttavtale om alt er i skjønneste orden.

Ordføreren har min tillit
Derfor velger jeg å stole på at ordføreren forsøker å gjøre det hun mener er best for kommunen, innbyggerne og de ansatte i en helhetsvurdering. Og at hun nå forholder seg ryddig til den avtalen som er akseptert. Samt de profesjonelle råd hun får til håndteringen gjennom advokaten som er stilt disponibel i saken fra KS.

I motsetning til opposisjonen, Telen og en rekke andre som henger seg på, velger jeg ikke å tillegge ordføreren hensikter hun sannsynligvis ikke har. Jeg føler meg trygg på at hun hele tiden handler i tråd med det hun faktisk tror på. Det hun mener er det beste for oss alle i lengden. Da kommer det kanskje noen litt brå veikryss, det får så være bare vi klarer svingen og kommer på rett spor.

Så må folk selvsagt få velge selv, men om noen er i tvil – ring ordføreren eller noen dere stoler på i koalisjonen og spør om hvordan de ser på saken. Kanskje et noe mer balansert bilde vil dukke opp. Telen er i alle fall ikke rette kanal for balansert informasjon i denne saken. Heller tvert om.

Jeg slutter meg derfor ikke til hylekoret med dirigent Hammer. Måtte rettferdigheten seire til slutt!

Og uansett hva den enkelte vil stemme, godt valg i 2019.