Hva er bygdesekterisme?

Sekterisme: Er en betegnelse på en rigid tilhørighetsfølelse i en spesiell sekt eller konfesjon, med et negativt syn på de som ikke tilhører sekten. (Ref.: Wikipedia)

Telen følger den 21.12 opp Roar Huseby sitt leserinnlegg i samme avis om «bygdesekterisme». Telens redaktør mener fra lederplass at Arbeiderpartiet burde tatt dette opp på en konstruktiv måte og sett seg selv i speilet. Hva vet egentlig Telen og Huseby om nominasjons-prosessen i Notodden Arbeiderparti?

Det spørsmålet må det være lov å stille da innspillet til Huseby, som følges opp av Telen, er basert på en konspirasjonsteori om at bygdene rundt byen har tilrøvet seg makt i Arbeiderpartiet gjennom å fortrenge representanter fra de bynære områdene.

Huseby kaller det «bygdesekterisme», hva nå det måtte være? De matematiske regnestykkene til Huseby er uinteressante, rett og slett fordi de baserer seg på en konstruert virkelighet som ikke finnes. Det egentlige problemet peker Huseby på selv, nemlig at valgdeltagelsen i de sentrumsnære områdene er svært lav. For lav vil mange mene. Men det er ikke politikernes skyld. Om noen i sentrum er missfornøyd med dette så må de mobilisere ved valg. Det vil heller ikke skade med litt politisk engasjement mellom valgene også.

Det er altså få som engasjerer seg i politikken, -de fleste gidder ikke engang å gå å stemme! Dette er grunnen til at det er få kandidater på Arbeiderpartiet sin liste fra det som kan regnes som by-nære områder. «Arbeidersamfunnet», som er partilaget for de by-nære områder i Arbeiderpartiet, fikk rett og slett ikke flere kandidater til å stille på liste. Da må listen fylles med kandidater fra andre partilag. Så enkelt er det Huseby!

Så å kalle dette for «bygdesekterisme» er å føre Telens lesere bak lyset. Mellom linjene kan dette fort oppleves som om at Huseby mener at politikere som bor rundt byen og ikke i byen, automatisk vil forsøke å kanalisere kommunens penger vekk fra sentrumsnære områder. Slik er jo ikke virkeligheten!

Våre lokalpolitikere består av politisk interesserte innbyggere fra hele kommunen, som i kraft av sin politikerrolle, til enhver tid vurderer alle saker sett med et helhetssyn for hva som vil gagne hele kommunen best.

Dette må vi som borgere ha tillit til. Det er heller ikke noe som tilsier at dagens politiske representanter fra grender og bygder utenfor sentrums-regionen i kommunen tar avgjørelser der distriktene favoriseres på bekostning av de mer sentrale delene av kommunen.

Om noen hevder det bør de konkret fortelle hva de sikter til? Så mener jeg det vil være enkelt å tilbakevise slike påstander. Slike påstander vil falle på sin egen urimelighet.