Nytt domene

      Ingen kommentarer til Nytt domene

I juli 2018, for ca. 6 måneder siden nå, mottok jeg en mail der avsender signaliserte at han fikk litt følelse av at dette nettstedet kunne virke totalitært.

Bakgrunnen for kritikken baserte seg på at domenet «slikerdet.no» antyder at jeg påberoper meg sannheten og at alle andre tar feil. Det kan altså oppfattes som belærende. – Gode innspill vil jeg lytte til og jeg ser poenget i tilbakemeldingen, selv om dette selvsagt aldri var tilsiktet.

Vel, det er ingen liten jobb å flytte et etablert nettsted til noe nytt om man gjerne vil ha med seg alt det gamle. Det er jo tross alt lagt ned en innsats i alle innleggene som var publisert. Alle innleggene var kodet med unike nettadresser basert på det gamle domenet. Det kompliserer selvsagt det hele.

Men nå er jobben gjort og jeg ønsker derfor velkommen til den samme siden som før, men med nytt domene som forhåpentlig vis vil være mer nøytralt i de signalene som gis.

Velkommen til