Jeg registrerer at mange klager på å måtte betale eiendomsskatt. Vel, de fleste vil på den ene siden ha så lite skatter som mulig, men på den andre siden så har vi en del velferdsgoder i dette landet som koster penger og som få ville vært foruten. -Her kommer eiendomsskatten inn… Om vi skal se […]

Read More →