Politisk desperasjon?

Når seks partier lanserer seg selv som én koalisjon kan jeg ikke unngå å kjenne på hvilken desperasjon som må ligge bak et slikt utspill. Når det i tillegg følges opp med at MDG som en av de involverte går ut og dementerer at de er med, så spør jeg meg selv:

Hvem fant på dette og løp til Telen med det?

Politisk desperasjon, -eller bare bare et litt uklart alternativ?

Og hva skal så denne koalisjonen stå for? I de redaksjonelle artiklene får man inntrykk av at det allerede foreligger en felles plattform, men på tross av dette så går altså MDG ut i ettertid å hevder at de ikke har vært med på slike forhandlinger? Hvem sin plattform er det da? Det er vel neppe PDK som har formet hovedbudskapene.

-Og hva med PDK (Partiet de kristne) med to blad Karlsen på topp og et partiprogram uten lokal forankring. Det nærmeste man kommer forankring i det programmet er vel gamletestamentet der kvinnen skal være mannen underdanig og homofili er dødsynd. Hvordan skal vanlige partier forholde seg til slikt? Og vil det egentlig styrke H, V, KrF og Frp og ha slike folk med på laget?

Forhåndsannonserte koalisjoner vil jo kreve at de blir gjennomført. Det er jo noe håndfast man lover velgerne og som således blir bindende for partene så lenge de har gått til valg på det.

Næringspolitikk
Vel, uansett… Næringspolitikk skal åpenbart være hovedbudskapet til denne koalisjonen! Det skal satses på næringsliv og nye arbeidsplasser. Men i rettferdighetens navn, -hvem er i mot det? Dette er vel en av de sakene det er størst tverrpolitisk enighet om av alt. Så her er det vel intet nytt under solen og neppe noe denne nye koalisjonen er alene om.

De får det nesten til å høres ut som om at det ikke er drevet næringspolitikk i inneværende periode. Om noen skulle tro det så er det feil. Det jobbes meget iherdig hver dag med akkurat dette. Men det er ofte lange prosesser. I inneværende periode, med Gry som ordfører, har det skjedd mye.

For eksempel ny flyskole og utvidelse av flyplassen, Optime Subsea er etablert, NEL Hydrogen er nok en solid tilvekst, Telemark Ring er godt igang og omfavnet, og nytt arealplanverk er under utarbeidelse… for å nevne noe.

Sistnevnte, -nye arealplaner, tar tid å lage men er en nødvendighet for å kunne regulere ut nye næringstomter/arealer. Så selv om det kan virke som at ting tar tid, så er det ofte lovpålagte høringsfrister etc. som ligger til grunn for at slike prosesser tar den tiden det tar. I så måte må vi bare ta innover oss at disse planene skulle vært igangsatt under Jørn Christensens tid som ordfører, men da skjedde det absolutt ingen ting på dette feltet. Noe Christensen også har tatt selvkritikk på nå i ettertid.

Gransherad Bygdeheim
Jeg ser videre at den nye koalisjonen også vil bevare/sikre driften ved Gransherad Bygdeheim. Det var nytt. Ikke dårlig at hele den borgerlige fløyen har skiftet standpunkt over natten i dette spørsmålet. Det er ikke så lenge siden at Tonje Brokke (H) og Ellen Kittilsen (H) sammen hadde et innlegg i Telen der de var unisont enige om å legge ned denne institusjonen til fordel for plasser på Teletunet omsorgsenter. Men når det er valg så stiller det seg kanskje annerledes?

Og det er i denne sammenhengen verdt å nevne at plassene i Gransherad er sykehjemsplasser. Dette er helt andre typer plasser enn «omsorgsplasser» og må ikke forveksles. Det er pr. i dag reelt kø for å få sykehjemsplass i Notodden, så å legge ned Gransherad bygdeheim er ikke mulig i dag, med mindre at man utvider (bygger på) en ellers helt sprengt kapasitet på Haugmotun.

Ny barneskole i Heddal
Videre signaliseres det at Heddal skal få ny barneskole. Det er bra, men er det tenkt ny skole på Klokkarud eller er det som tidligere tenkt fra Høyre og Venstre at det blir barneskole på Sem og ny felles Ungdomskole på Notodden?

Det er en viktig nyanse som bør avklares før valget! Ikke bare for Heddølene sin skyld, men også av hensynet til Tinnesmoen som vil kunne bli berørt dersom H og V sin kongstanke om skole skal fullføres dersom de kommer i posisjon etter valget.

Det er nemlig slik at på tross av at det kun er ny barneskole på klokkarud (Heddal) som mangler for å fullføre hele den nåværende planen vedrørende helhetlig skolestruktur, så står og faller hele skolekabalen på dette ene byggeprosjektet i Heddal. Et prosjekt som ikke har satt spaden i jorda enda. Det kan derfor stoppes etter valget og da kan i så fall hele skolestrukturen reverseres. Dette bør spesielt velgerne fra både Heddal og Tinnesmoen stille spørsmål om slik at de vet hva de stemmer for.

Tillitskrise
Redaktøren i Telen har også den siste tiden vært god på å nevne tillitskrisen til spesielt vår sittende ordfører, da siktes det konkret til tre punkter. Rapporten fra Telemarksforskning som konkluderte med lav tillit til politikere og de to sakene der styreleder for Notodden Energi måtte gå og selvsagt Rådmannsaken.

Jeg vil si i den sammenhengen at når det gjelder rapporten til Telemarksforskning så kan nok Hammer takke seg selv og sin egen avis for utfallet av den. «Folk flest», og det er de som er spurt i den undersøkelsen, lager seg jo opp sine oppfatninger om det politiske Notodden gjennom å lese om hva som skjer i lokalavisa. Der har det vært massiv negativ dekning rundt de to øvrige nevnte sakene. Jeg har fulgt disse sakene tett og i begge disse sakene har vår sittende ordfører blitt tilnærmet hetset på tynt grunnlag. Sakene har fått omfattende dekning i lokalavisa, men tilnærmet kjemisk fritt for nyanser og etter mitt og mange med meg sitt syn svært mangelfull journalistisk balanse. -Og det vet de som har laget billige politiske poenger for opposisjonen ut av dette.

Men når Arbeiderpartiet er lagt under «hat» uansett hva de foretar seg, -ja så blir det slik.