Mistillit eller «fake news»?

Det er med undring og tristhet jeg leser diverse artikler i Telen om dagen. Det er nesten ikke et politisk redaksjonelt arbeid uten at det gjentas at sittende ordfører mangler tillit. Det vises til to saker, den såkalte NE-saken og Rådmannssaken.

Og SV, V og H går ut gang etter gang og gjentar sitt mistillits-mantra, godt suplert av Redaktøren selv i alle anledninger han kan finne!

Er det panikk? Er det et hat mot en enkeltperson som de bruker alle midler for å fremme? Eller hva er det som ligger bak?

Saken om NE (Notodden Energi) skjedde tidlig i Gry sin tid som ordfører. Så litt uerfaren var hun sikkert på dette tidspunktet. Men selve saken var likevel klar og tydelig. Styrelederen var hyret inn av den forrige koalisjonen og hadde åpenbart motstridende hensikter med Notodden Energi enn hva eierskapsmeldingen tilsa. Dette gikk på at på tross av at det var klar beskjed om at Notodden Kommune som eier ikke ville selge ut selskapet (f.eks til Skagerak Energi) så var det åpenbare tegn på at styreleder hadde et annet syn på dette. Når hele selskapet ikke kunne selges, så ble det gjort andre forberedende prosesser for å dele opp selskapet i mindre enheter, som ville kunne legge til rette for å selge selskapet stykkevis og delt. Når styreleder ikke handler i tråd med eiernes interesser må naturligvis styreleder trå til side. Derfor ble dette gjennomført. NE sine ansatte, representert ved El&It forbundet støttet bytte av styreleder og hadde dengang også et leserinnlegg i Telen om saken, der de ga sin fulle støtte til ordføreren.

Så hva gir opposisjonspolitikere rett til å hevde at dette var ulovlig og grunnlag for mistillit? Og hva gir Telen rett til å terpe denne dis-kreditten inn i folkemeningen gjennom avisa si?

Det må det være lov å stille seg undrende til!

Så til Rådmannsaken:

Her hevdet nylig Torgeir Fossli gjennom Telen at ordføreren hadde gjort noe ulovlig?

Ble denne saken vurdert i ettertid av fylkesmannen? JA.
Ble det funnet at det var gjort noe ulovlig? NEI.

Fylkesmannen påpekte riktignok at saken kunne vært tjent med en full diskusjon i kommunestyret, men det ble altså konkludert med at det ikke ble gjort noe ulovlig.

Ordføreren handlet heller ikke på egenhånd i noen av disse to sakene. Hun diskuterte det bare ikke med opposisjonen. Så hun hadde flertallet bak seg og handlet på vegne av sin koalisjons-gruppe.

Rådmannsaken:
Først og fremst så bør folk forstå forskjellen på en oppsigelse og en frivillig sluttavtale. Det bør presiseres at det i denne saken rent formelt og juridisk ikke var noen oppsigelse, det var en frivillig avgang etter avtale.

-Jo, men… vil mange si? -Joda, selvsagt kunne det endt annerledes. Men det gjorde det ikke. Og det er en viktig nyanse. For det betyr at partene har inngått en gjensidig avtale gjennom sine advokater. Og den avtalen er taushetsbelagt. Derfor kan ikke ordføreren kommentere denne avtalen ytterligere. Det kan hun altså ikke med mindre vår tidligere rådmann selv, via sin advokat, fritar vår ordfører for taushetsplikten. -Men så har ikke skjedd og ergo må ordføreren forholde seg taus i saken.

Men… bruk nå tankene litt, -gjør et lite googel-søk på vår tidligere rådmann.
Han lot seg nok ikke styre så lett og han hadde sine knep som jeg velger å kalle «rådmanns-knep». Som f.eks å trenere saker han ikke selv var enig i at skulle gjennomføres, eller kjøre saker som åpenbart skulle vært behandlet i politiske prosesser som «delegerte vedtak». Jeg har også personlig snakket med folk som opplevde hans rådmanns-tid i Ringerike Kommune som forteller om det de opplevde som en manipulerende lederstil og et sterkt kontrollbehov.

Det harmonerer godt med at det kan ha falt han tungt for brystet når han opplevde å få sin styrende frihet lagt under press av en ny AP-styrt koalisjon. Dette samtidig med at den nye posisjonen ville endre «delegasjonsreglementet» (det førende dokumentet for hva en rådmann kan tillate seg på egenhånd), for å flytte mye av makten tilbake til det politiske tillitsmannsapparatet.

Jeg så f.eks hvordan han «manøvrerte» Bolkesjø-saken. Da ved å føre viktige vedtak som burde vært behandlet av TU (Teknisk Utvalg), som delegerte vedtak. Det er dette jeg kaller «rådmanns-knep» og som fort fører til misnøye blant folkevalgte og andre med interesser i saker som er oppe til behandling.

Men hva som lå direkte bak at han forlot sin stilling, ja det vet jeg like lite om som alle andre. Det eneste jeg vet er at jeg forstår at samarbeidet ikke fungerte etter intensjonen og at dette åpenbart var av en slik karakter at det ikke kunne fortsette.

Derfor går jeg ikke på den massive propagandaen for å sverte vår sittende ordfører. Hun har vist «bein i nesa» i disse sakene og hun har fulgt råd og veiledning fra sine profesjonelle advokater som er spesialister på slikt. Så når høyresiden terper og terper på dette så blir det å «gråte for sin syke mor». Det er bare så synd at Telen ved Jens Marius Hammer er med på dette. For det er blitt en heksejakt for å forsøke å påvirke folk til ikke å stemme på henne igjen. Og dette fremstår som svært skittent spill. Punktum.

Telen og nevnte redaktør går så langt at han i en kommentar om de 7 ordførerkandidatene, i dag 13 august, sier følgende: «Arbeiderpartiet på sin side holder fast ved Gry Fuglestveit som ordfører, men det har ulmet innad i partiet. Det forteller kilder i partiet som ønsker å være anonyme»

Da vil jeg bare opplyse Hammer om at han bør sjekke kildene sine. Gry ble enstemmig valgt ved akklamasjon på siste årsmøte og senere til partiets ordførerkandidat i et enstemmig medlemsmøte. Så om det finnes én stakkars person som var uenig så er det definitivt ikke folkemeningen i partiet. Så begreper som «ulme» blir svært misvisende. Du finner sikkert noen på borgerlig side som ikke er veldig stemt for Tonje Brokke også, -om du leter litt. Det betyr selvsagt ikke at det «ulmer» i Høyre av den grunn.

Nei, slutt å spre dårlige vibber. Stå heller side om side nå på stands og ellers der det gis politisk tale-plass og snakk om politikken deres. Det er lavmål å holde på slik dere driver på nå, der alt er rettet mot en person.

Prøv å se hva vår sittende ordfører har gjennomført isteden. Hun har stått på som en gal for å få landet NEL Hydrogen og hun har kjempet for flyplass og vunnet. Hun har fått fortgang i nye leiligheter for de med spesielle behov, noe som burde vært gjort for lenge siden. -Hun har satt det på dagsorden. Hun har fått landet fly-skolen her i kommunen og hun har møtt folket der de er og lyttet. Hun har stått på døgnet rundt for Telemark Ring. Så hun bryr seg så vist om kommunen og folkene som bor her. Hun har stått på for at vi skal få det best mulig innenfor de rammene som et kommunebudsjett har. Og oppe i alt dette er hun alltid bli og sprudlende og full av energi. Jeg tar av meg hatten for Gry, spesielt når jeg ser hva hun til tider har måtte tåle fra politiske motstandere og redaktøren selv gjennom utspill i Telen.

Jeg har full tillit til GRY som ordfører, nå og i fremtiden!!!


For å underbygge denne artikkelen så legger jeg ved en del linker her som vil underbygge påstandene i dette innlegget:

Forøvrig minner jeg om tillsvarsretten til de som måtte føle seg omtalt. Den står beskrevet på høyre side på dette nettstedet.

https://www.ringblad.no/nyheter/nodvendig-avgang/s/1-97-3836513

https://www.ringblad.no/nyheter/mote-om-radmannen/s/1-97-3810147

Er dette et kynisk spill fra Rådmann?

Så til brevet fra El&It – fagforeningen ved NE som gir full støtte til ordføreren:

Det kan også nevnes at NE hadde sitt beste resultat noen sinne i fjorårets resultat (2018).