Her er fylkesmannens vurdering av rådmannsaken

Det har ingen hensikt å gå flere runder i spørsmålet om ordføreren begikk lovbrudd eller ei i rådmannsaken. Undertegnede og mine meningsmotstandere kommer neppe til å enes om dette uansett.

Så derfor legger jeg like gjerne ut dokumentet med svaret på lovlighetskontrollen som ble foretatt av Fylkesmannen i Telemark. Dokumentet var i utgangspunktet unntatt offentlighet, men er endret til offentlig av Notodden Kommune.

Så nå kan alle lese og vurdere selv. Så kan du gjøre deg opp din egen mening om hvor grove feil ordføreren faktisk gjorde og om saken er så ille som man kan få inntrykk av gjennom Telen.

-Så kan egentlig vi andre mene hva vi vil. Lykke til!

Konklusjonen fra fylkesmannen i Telemark i denne saken! (sakset fra dokumentet under).

Dokumentet ble frigjort 18 november 2018. Hvorfor har ikke Telen valgt å trykke dette i sin helhet, de som har vært så opptatt av denne saken?

Det er ikke så mye mer å si i denne saken. Ingen er feilfrie, det var heller ikke ordføreren fra Høyre i forrige periode, men ingen holder på å terpe på dette over tid likevel. Når det eneste som kritiseres nå er en saksbehandlingsfeil som ikke har innvirkning på resultatet, så bør man sette strek når lovlighetskontrollen konkluderer med at «saksbehandlingen er ikke beheftet med vesentlige feil» og «vedtaket opprettholdes som gyldig».

Så med dette tror jeg at jeg sier meg ferdig med denne saken!