Undertegnede beklager…

Det har fremkommet noe kritikk fra mine meningsmotstandere etter mitt leserinnlegg i Telen. Det lever jeg godt med. Det er likevel riktig å beklage én liten ting. IKKE SELVE HOVEDINNLEGGET, men de siste 3-4 linjene der jeg omtaler rapporten fra Telemarksforskning.

Her legger jeg meg flat og beklager en unøyaktig fremstilling av denne rapporten. Det var ikke en undersøkelse basert på meninger fra «folk flest» slik jeg uttrykte det, men snarere fra et utvalg av folk fra kommuneadministrasjonen, politikere og næringslivet.

Så her var jeg litt «rask på avtrekkeren», noe jeg normalt ikke ønsker å være. Derfor beklager jeg og tar det til etterretning. Når det er sagt så endrer likevel ikke dette konklusjonen nevneverdig.

Det er også verd å merke seg at den misstilliten som ble politikerne til del gjennom denne rapporten retter seg mot alle politikerne i kommunen, ikke bare koalisjonen. Det er også mye som tyder på at den uttrykte misstilliten er basert på at politikerne selv, fra hver sin fløyside, har uttrykt misstillit mot hverandre.