Bekymret for miljøavtrykket fra flystevne og Telemark Ring…

Sveinung Hesjedal uttrykker bekymring for miljøet i sitt leserinnlegg i Telen. Han retter sine refleksjoner konkret mot flystevnet på Notodden og det fremtidige prosjektet Telemark Ring.

Begge disse prosjektene vil være en styrke for Notodden i fremtiden. Flystevne begynner virkelig å ta form som nok et stor-arrangement i kommunen vår. Dette bør vi heie frem, ikke skape usikkerhet om miljøperspektivet i dette. For miljøet har dette kun mikroskopiske følger. Miljøavtrykket med ett slikt stevne i året i vårt område er så ubetydelig at målt opp i mot alle de positive sidene så er det tilnærmet patetisk å trekke dette frem som et miljøproblem.

Hva ligger bak min kritikk? Jeg tenker at vi alle skal selvsagt gå i oss selv med tanke på miljøet, men vi må også kunne tillate oss å ha litt større perspektiver i en global problemstilling som dette. Som nasjon er vi i den store sammenhengen på størrelse med en bydel i lys av de virkelig store byene i verden. Hva vi foretar oss her i landet er egentlig bare symbolpolitikk i det globale bildet. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe eller frita oss selv fra ansvar. Men, det betyr at vi trenger ikke gå så drastisk til verks at vi ikke kan tillate oss den minste ting uten å gå rundt med dårlig samvittighet for miljøet.

Globalt er det India, Kina og USA som i realiteten må gjøre noe om det skal monne. Men i disse landene er miljø-fokuset svært lite prioritert. USA har trukket seg fra hele Paris-avtalen og Kina gidder ikke engang å snakke om miljøet. Når vi da også ser at Brasil nå brenner opp regnskogen for å frigjøre landarealer til produksjon og markedstilpassede prosjekter så er det her de store endringene kreves.

Om man sjekker ut flytrafikken over Europa eller Asia og området mellom, så ser vi raskt at de 10-20 eller 30 landingene og take-offene under vårt lokale flystevne er som ingen verdens ting å nevne. Jeg legger ut et radarbilde tatt kl 09:18 i dag, et tilfeldig tidspunkt der vi ser alle flyene som er i luften samtidig. Vi snakker et sted mellom 15-20.000 fly i luften samtidig, hele døgnet, på global basis. Da er ikke militære fly og en del private fly med i regnestykket. -Og bildene er tatt i kun ett kort øyeblikk av døgnets 24 timer…

Europa kl 09:18 den 4.9.2019
Europa, Asia og Afrika kl 09:18 i dag.

Så ja, da skjønner vi at Hesjedals bekymring for et flott gjennomført arrangement på Tuven, med litt flyakrobatikk bare er et lite krampetak for å få det til å virke som hans parti, Høyre, plutselig er blitt et miljøparti som tenker på lokal forurensning.

Når det gjelder Telemark Ring så vil dette bli vel så mye et internasjonalt testsenter for fremtidens teknologi, som det vil være en motorsport-arena. Så også her tenker jeg vi børe se på helheten og perspektivene i dette prosjektet, mer enn å tro at ved å skrinlegge dette så bidrar vi nevneverdig i positiv retning i den globale miljø-krisa.

Utslippene i disse to nevnte prosjektene kan ikke på noen måte veie tyngre enn de nærings-messige og folkelige perspektivene disse prosjektene representerer.

Applaus er det de trenger de som arrangerer flystevne og de som jobber tilnærmet døgnet rundt for å realisere Telemark Ring.